جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر دستگاه نوری سنج است, برای اندازه گیری شدت نور

نسبت به طول موج .

انرژی الکترومغناطیسی که از نمونه جمع آوری شده ،

ازطریق دیافراگم وارد دستگاه می شود و توسط یک صفحه شیاردار هولوگرافی

به طول موج مولفه آن جدا می شود.

به عبارت ساده، یک صفحه شیار دار برای جدا کردن هر رنگ از

نور سفید عمل می کند.

سپس نور جدا شده بر روی یک آشکارساز آرایش CCD متمرکز می شود که

در آن شدت هر طول موج(یا هررنگ در منطقه مرئی) توسط پیکسل

آرایه اندازه گیری می شود.

پس CCD به یک رایانه وصل می شود و نتیجه آن طیفی است که

شدت هر طول موج نور را نشان می دهد.

یک نمونه می تواند اندازه گیری طیفی از محدوده ی مرئی باشد که

از آن به عنوان رنگ یاد می کنیم.

نور سفید وارد مونوکروماتور می شود و مانند رنگین کمان

هر رنگ جدا می شود.

این رنگین کمان با یک نور آبی از یک انتها و از طرف دیگر رنگ قرمز

روی کانون متمرکز می شود.

سپس هر پیکسل CCD شدت یک نور را اندازه گیری می کند.

پیکسل های آبی از نور آبی،پیکسل های سبز در قسمت طیف سبز

و پیکسل های قرمز از نور قرمز ساطع می شوند.

چرا از اسپکتروفتومتر استفاده می کنیم؟

اسپکتروفتومتر به دانشمند یا مهندس این امکان را می دهد تا

با درخشش نور سفید بر روی نمونه و اندازه گیری بازتاب نور

طیف هایی بدست می آید.

با استفاده از این تکنیک غیر مخرب ،می توان اندازه گیری هایی را

با نور منتقل شده از طریق نمونه که از آن منعکس می شود انجام داد

یا وقتی که نمونه برای انتشار نور ساخته شده است.

دامنه ی اشعه ی ماوراءبنفش UV-NIR از اهمیت بیشتری برخوردار است

زیرا بیشتر مواد حتی آن هایی که بی رنگ هستند در UV نسبت به

مناطق مرئی و مادون قرمز جذب بیشتری دارند.

بنابراین طیف سنجی با اشعه ماوراءبنفش UV-visible-NIR

برای تجزیه تحلیل بیشتر نمونه ها برای هر کاربرد بسیار مفید است.

اسپکتروفتومترها در زمینه های مختلفی به کار گرفته می شوند و

در آزمایشگاه های علمی و امکانات تولیدی یافت می شوند.

به عنوان مثال در محیط تولید از آن ها برای کنترل کیفیت همه چیز از

لباس گرفته تا انتشار نور هنگام تولید LED استفاده می شود.

اسپکتروفتومترها توسط آزمایشگاه های تحلیلی برای شناسایی و

تعیین کمیت نمونه های میکروسکوپی اعم از سینتیک ،

تطبیق رنگ ها ، صلاحیت سنگ های قیمتی و مواد معدنی ،

تعیین رنگ جوهر یا رنگ فرآیند توسط یک شیمیدان استفاده می شوند.

به این ترتیب،طیف سنج ابزاری بسیار انعطاف پذیر با کاربردهای مختلف است.

در ادامه با مدلهای مختلف از کمپانی های معتبر همراه با مشخصات بیشتر آنها  آشنا می شوید.

اسپکتروفتومتر UV/VIS دو پرتوی...

اسپکتروفتومتر UV/VIS دو پرتوی همراه با مشخصات و انواع آن جهت اندازه گیری میزان عناصر مواد را در این صفحه ملاحظه میفرمایید.. هلدینگ KTG

اسپکتروفتومتر VIS

اسپکتروفتومتر VIS آزمایشگاهی همراه با مشخصات و انواع آنجهت اندازه گیری میزان عناصر مواد را در این صفحه ملاحظه میفرمایید. هلدینگ KTG

اسپکتروفتومتر UV/VIS

اسپکتروفتومتر UV/VIS  همراه با مشخصات و انواع آن جهت اندازه گیری میزان عناصر مواد را در این صفحه ملاحظه میفرمایید.هلدینگ KTG ارائه کننده

اسپکتروفتومتر نانو دراپ...

اسپکتروفتومتر نانو دراپ همراه با مشخصات و انواع آن جهت اندازه گیری میزان غلظت ناچیز عناصر مواد رادر این صفحه ملاحظه میفرمایید..هلدینگ KTG