دسته‌های محصولات

تجهیزات تخصصی

دسته: پی اچ متر و یون متر

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر درباره محصول مورد نظر، روی آن کلیک کنید. 

قیمت پی اچ متر و یون متر

قیمت پی اچ متر و یون متر را در این صفحه ملاحظه میفرمایید. کمپانی EZDO تایوان نیز از تولیدکننده های انواع PH متر و یون متر می باشد.

فروش انواع pHمتر

دستگاه پی اچ متر ها معمولا دارای یک الکترود هستند که برای اندازه گیری دقیق اسیدیته مفید است. اما برای اطمینان از صحت اندازه گیری به طور مداوم به کالیبراسیون نیاز دارند. قانون علمی که روی عملکرد اندازه گیری یا سنجش این دستگاه بنا شده است براین واقعیت است که وقتی محلول آبی دوطرف شیشه (محلول داخل الکترود و محلول مورد آزمایش) دارای غلظت های متفاوتی از یون هیدروژن باشد، یک ولتاژ بین دوطرف الکترود شیشه ایجاد می کند. اندازه گیری الکتریکی این اختلاف پتانسیل به سادگی یک ولت متر خیلی حساس است، ولتاژ هرکدام اندازه گرفته می شود اما در PH متر درعوض به ولت تبدیل می شود.

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.

pH متر – یون متر :

آب الکترولیت ضعیفی است و درصد کمی از مولکول های آب در آب خالص یونیزه می‌شوند. موقعی که مولکول آب یونیزه می‌شود، یک پیوند O-H می‌شکند یک یون هیدروژن دارای بار مثبت و یک یون هیدروکسیل دارای بار منفی (-) تشکیل می‌شود. در سال 1909 « سورنسن » برای اولین بار غلظت یون هیدروژن را PH نامید. طبق تعریف PH عبارتست از لگاریتم معکوس غلظت یون هیدروژن. در آب خالص و دمای 25 درجه سانتیگراد غلظت یون هیدروژن مول بر لیتر است. مقیاس PH از صفر تا 14 تعریف شده است. PH میانی که 7 است، PH خنثی نامیده می‌شود، زیرا در این غلظت یون های هیدروژن مثبت و هیدروکسیل منفی برابرند. محلول هایی با PH کمتر از7، غلظت یونی هیدروژن مثبت زیادی دارند و اسیدی هستند و محلول هایی با PH بیشتر از 7 یون های هیدروکسیل منفی زیادی دارند و قليايي مي باشند.

میتر های آنالوگ:

اولین مدل های PH متر ابزار ساده ی آنالوگی بودند که قدرت تفکیک آن ها در حد یک تا دو میلی ولت بود. این میتر ها برحسب میلی ولت مدرج شده اند و PH متناسب آن از روی یک منحنی استاندارد محاسبه می شد.

میتر های دیجیتال:

ابداع میترهای دیجیتال گامی مهم در کاربردISEها بود،زیرا به کمک این دستگاه ها تفکیک درحد0.1 و0.001میلی ولت امکان پذیر شد. میترهای دیجیتال به کاربر این امکان را می دهد که با صحت بسیار بیشتری ولتاژ الکترود را اندازه گیری و قرائت نماید. در این حالت تنها فاکتور تاثیرگذار بر صحت و دقت اندازه گیری ، خود الکترود خواهد بود. هرچند این میترها را می توان برای PH کالیبره کرد ولی با این وجود ضروری است که برای اندازه گیری یون ها ولتاژ الکترود قرائت و ثبت شود و منحنی استاندارد توسط اپراتور رسم شود و از روی این منحنی غلظت نمونه ها محاسبه گردد.

میترهای اتوکالیبره:

پیشرفت بزرگ دیگری که در زمینه میترها صورت گرفت ابداع میترهایی است که قادرند با برنامه هایی که وارد آن ها می شود منحنی استاندارد را رسم نموده و غلظت نمونه ها را با استفاده از این منحنی محاسبه کند. این میترها برای محدوده ی غیرخطی منحنی مناسب نیستند و در هر زمان تنها می توانند برای اندازه گیری یک یون استفاده شوند.

در PH متر چند نوع الكترود به كار مي رود؟

در PH متر دو نوع الكترود به كار مي رود. يك الكترود انديكاتور (شناساگر) و يك الكترود رفرنس (مرجع). اساس بسياري از اندازه گيري هاي الكتروشيمي بر روي تغييراتي است كه در الكترود انديكاتور روي مي دهد. اين الكترود نسبت به غلظت يون خاصي (در PH متري H+ است) عكس العمل نشان مي دهد. معمولاً از الكترودهاي Ion-selective (انتخاب گر يون) به عنوان الكترود شناساگر استفاده مي شود كه الكترود شيشه اي يكي از اين الكترودهاست.

غشاي شيشه اي الكترود شيشه اي، بسته به يوني كه مي خواهيم اندازه گيري كنيم متفاوت است. در PH متري، الكترود شيشه اي انتخاب مي كنيم كه غشاي آن نسبت به تغييرات يون H+ محلول، حساسيت دارد. پتانسيل الكترود مرجع تغيير نمي كند و دستگاه اتلاف پتانسيل بين الكترود شناساگر و الكترود مرجع را به ما نشان مي دهد. الكترود مرجع مي تواند الكترود هيدروژن يا الكترود كالومل (جيوه) باشد كه چون شرايط لازم براي نگهداري الكترود هيدروژن مشكل است، معمولاً از الكترود كالومل استفاده مي شود.

اغلب الكترود هاي شيشه اي و الكترود كالومل را در قالب يك الكترود مي سازند و به صورت يك الكترود در PH متري به كار مي برند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد PH مترها به مقاله ی ” phمتر چیست ” مراجعه کنید.

الکترودهاي مرجع:

 1. الکترود استاندارد هيدروژن
 2. کالومل و نقره
 3. نقره کلريد
 4. الکترودهاي شناساگر
 5. الکترودهاي فلزی
 6. الکترودهاي غشائی
 7. الکترود شيشه PH
 8. يون گزين (ساير کاتيون ها)
 9. مايع غشائي
 10. جامد و رسوبی
 11. حساس به گاز
کد محصول شرح کالا نام کمپانی
کد

قیمت انواع PHمتر قلمی

1Dy پی اچ متر قلمی ، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: PH-56
Milwaukee
ایتالیا
2Dy PH متر قلمی ، با دقت 0.1 اتوکالیبره
مدل: PH-55
Milwaukee
ایتالیا
3Dy PH متر قلمی ، با دقت 0.1 کالیبر دستی
مدل: PH-51
Milwaukee
ایتالیا
4Fa PH متر قلمی ، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: PH30
Clean
تایوان
5Fa PH متر قلمی ، با دقت 0.01 اتوکالیبره،

با الکترود Externalجدا
مدل: PH30L

Clean
تایوان
6Sa PH متر قلمی ، با دقت 0.1 ضد آب
مدل: 6011
EZDO
تایوان
7Sa PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب
مدل: 6011A
EZDO
تایوان
8Z PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب
مدل: 8686 
AZ
تايوان
9Z PH متر قلمی ، با دقت 0.1 ضد آب
مدل: 8685
ADWA
رومانی
10D PH متر قلمی ، با دقت 0.1 ضد آب
مدل: AD11
ADWA
رومانی
11D PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب
مدل: AD12
ADWA
رومانی
12D PH متر قلمی ، با دقت 0.05 ضد آب

کالیبر 3نقطه ای
مدل: ST20

Ohaus
سوئیس
13Tg PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب

کالیبر 2نقطه ای
مدل: HI 98128

  Hanna
رومانی
14Tg PH مترقلمی ، با دقت 0.1 
مدل: HI 99107
  Hanna
رومانی
15Sa PH متر قلمی ، با دقت 0.01

با الکترود پنیر،میوه جات و پوست 
مدل: 6011F

EZDO
تایوان

16Fa

PH متر قلمی ، با دقت 0.01

مخصوص جامدات
مدل: PH30P

Clean
تایوان
17Tg PH متر پرتابل ، با دقت 0.1 باالکترود پنیر
مدل: HI 99161
  Hanna
رومانی
18Se PHمتر پرتابل ، با دقت 0.01 ، با الکترود پنیر
مدل: 99161
Hanna
رومانی
کد

 قیمت پی اچ متر و یون متر پرتابل

1Za PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ضد آب
مدل: PP775
IRAN
2D PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: AD111
ADWA
رومانی
3D PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: AD130
ADWA
رومانی
4Tg PH متر پرتابل ، با دقت 0.01
مدل: HI 8424
Hanna
رومانی
5Ab PH متر پرتابل ، با دقت 0.005
مدل: 3210
WTW
آلمان
6Pk PH متر پرتابل ، با دقت 0.01
مدل: 3110
WTW
آلمان
7Sr PH متر پرتابل ، با دقت 0.005 
مدل: 3310
WTW
آلمان
8Pr PH متر پرتابل ، با دقت 0.01
مدل: Eco Scan PH 5
Eutech
آمریکا
9Pn PH/Mv/Tمتر پرتابل ، با دقت 0.01
مدل: MI105
Milwaukee
ایتالیا
10Dy PH متر پرتابل ، با دقت 0.1 ، کالیبر دستی
مدل: MW 100
Milwaukee
ایتالیا
11Dy PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبر دستی
مدل: MW 101
Milwaukee
ایتالیا
12Pn PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، اتوکالیبره
مدل: MW 102
Milwaukee
ایتالیا
13A PH متر پرتابل ,با دقت 0.01
مدل: D71
Horiba
ژاپن
14Z PH/MV/°C متر پرتابل ، با دقت 0.01 ،با امکان رومیزی
مدل: 8601
AZ
تايوان
15K pH / ORP متر پرتابل با قابلیت انتخاب دقت 0.001 / 0.01 / 0.1
مدل: HQ11D
Hach
امريكا
16Sa PH متر پرتابل با دقت 0.01
مدل: PP201
EZDO
تایوان
17Sa ORP/PH/Tempمتر پرتابل ، با دقت 0.01 ، اتوکالیبره
مدل: PP203
EZDO
تایوان
18Fa PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، اتوکالیبره
مدل: PH200
Clean
تایوان
19Sa PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی
مدل: MP103
EZDO
تایوان
20Sa PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی
مدل: 1380K
TES
تایوان
20Sa PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی
مدل: 1380K
AZ
تايوان
کد

PHمتر رومیزی

1Dy PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، قابلیت اندازه گیری دما
مدل: Mw150
Milwaukee
ایتالیا
2Dy PH/ORP/T متر رومیزی با دقت 0.01 ، قابلیت اندازه گیری دما
مدل: Mw151 MAX
Milwaukee
ایتالیا
3Tg PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، اتوکالیبره
مدل: HI-2211
Hanna
رومانی
4Pk PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، اتوکالیبره
مدل: 7110
WTW
آلمان
5A PH متر رومیزی با دقت 0.001
مدل: F71set
Horiba
ژاپن
6Pr PH متر رومیزی ، با دقت 0.001 ، کالیبر 5 نقطه ای
مدل: PH700
Eutech
آمریکا
7Pr pH / ORP متر رومیزی با قابلیت اندازه گیری دما ، با دقت 0.002
مدل: PH2700
Eutech
آمریکا
8D PH متر رومیزی با دقت 0.001
مدل: AD1000
ADWA
رومانی
9Za PH متر رومیزی با دقت 0.01 

 با الکترود و بافر و سنسور دما

IRAN
10Ty PH متر رومیزی (PH/MV/°C(T
مدل: 3510
Jenway
انگلیس
11Z PH متر رومیزی (PH/MV/°C(ORP با دقت 0.01 ،اتوکالیبره
مدل: 86502
AZ
تايوان
12H PH متر رومیزی با دقت 0.01
مدل: PHS-3DW
Celdalab
13D PH متر رومیزی با دقت 0.001 به همراه آداپتور و پایه 
مدل: 827
Metrohm
سوئیس
14D PH متر رومیزی با دقت 0.001
مدل: St5000
Ohaus
سوئیس
15Sa PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، با قابلیت اندازه گیری دما    
مدل: PL700PV
EZDO
تایوان
16Fa PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، با قابلیت اندازه گیری دما    
مدل: PH500
Clean
تایوان
کد

PHمترخاک

1Tg PH متر قلمی جامدات، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: HI981030
Hanna
رومانی
2Fa PH متر قلمی جامدات، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: PH30P
Clean
تایوان
3Sa PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی با پراب PS45
مدل: MP103
EZDO
تایوان
4Dy PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبر دستی
مدل: MW 101 soil
Milwaukee
ایتالیا
کد

PHمترآنلاین

1Fa PH متر انلاین، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: P5000
Clean
تایوان

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد پی اچ متر ها به مقاله PHمتر چیست مراجعه کنید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید PHمتر و یون متر با کارشناسان ما در هلدینگ KTG تماس حاصل بفرمایید.