دسته: پی اچ متر و یون متر

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر روی محصول مورد نظر کلیک کنید و پس از انتخاب مدل تماس بگیرید.
021-44276021-5

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر درباره محصول مورد نظر، روی آن کلیک کنید. 

لیست قیمت پی اچ متر هلدینگ ktg

قیمت pH متر و یون متر

قیمت پی اچ متر و یون متر را در این صفحه ملاحظه میفرمایید. کمپانی EZDO تایوان نیز از تولیدکننده های انواع PH متر و یون متر می باشد.

فروش انواع pH متر یا پی اچ متر

دستگاه پی اچ متر ها معمولا دارای یک الکترود هستند که برای اندازه گیری دقیق اسیدیته مفید است. اما برای اطمینان از صحت اندازه گیری به طور مداوم به کالیبراسیون نیاز دارند. قانون علمی که روی عملکرد اندازه گیری یا سنجش این دستگاه بنا شده است براین واقعیت است که وقتی محلول آبی دوطرف شیشه (محلول داخل الکترود و محلول مورد آزمایش) دارای غلظت های متفاوتی از یون هیدروژن باشد، یک ولتاژ بین دوطرف الکترود شیشه ایجاد می کند. اندازه گیری الکتریکی این اختلاف پتانسیل به سادگی یک ولت متر خیلی حساس است، ولتاژ هرکدام اندازه گرفته می شود اما در PH متر درعوض به ولت تبدیل می شود.

دستگاه PH متر چیست؟

دستگاه PH متر دستگاهی می باشد که شما می توانید از آن استفاده کنید و اسیدی و یا قلیایی بودن یک محلول را از طریق آن تعیین کنید. مقدار PH در یک بازه تعریف می شود که معمولا این بازه از 0 شروع می شود و تا 14 نیز به کارخودش ادامه می دهد.معمولا هر مقداری که توسط دستگاه PH متر نشان داده شود، میزان اسیدی و یا بازی بودن یون هیدروژن را در آن محلول به صورت تعیین شده به ما نشان می دهد. البته باید در نظر داشته باشید که اگر می خواهید به طور دقیق مقدار PH یک ماده را تعیین کنید  باید رابطه مستقیم یون هیدروژن و یون هیدروکسیل را به طور کامل در محلول مورد نظر در نظر بگیرید. در صورتی که مقدار یون هیدروژن از مقدار یون هیدروکسیل بیشتر باشد، محلول مورد نظر اسیدی می باشد و مقدار PH عددی کمتر از هفت خواهد بود.

در صورتی که میزان یون هیدروکسیل از یون هیدروژن نیز بیشتر باشد آن محلول و یا ماده بازی است و مقدار Ph آن عددی بیشتر از 7 را نشان می دهد و باید در هنگام کار با این دستگاه یعنی دستگاه ph متر آن را در نظر بگیرید. یک استثنا نیز در این خصوص وجود دارد  و آن زمانی خواهد بود که مقدار یون هیدروژن و یون هیدروکسیل در یک ماده یکسان است. در این خصوص ماده خنثی می باشد و مقدار ph آن نیز مقدار 7 را نشان می دهد. باید در این خصوص در نظر داشته باشید که تمامی ماده هایی که حالت اسیدی دارند، درون خودشان یون های هیدروژن آزاد و ماده های بازی را نیز دارند که دارای یون های هیدروکسیل آزاد نیز می باشد. مقدار درصد این یونها در محلول مورد نظر و در برخی شرایط که معمولا خاص نیز می باشد، ثابت خواهد بود.

کاربرد ph متر

یون متر چیست؟

یک یون متر الکتروشیمیایی که با نام الکترود خاص یونی ( ISE ) نیز نامیده می شود یک مبدل ( یا حسگر ) است که فعالیت یک یون خاص حل شده در یک محلول را به پتانسیل الکتریکی تبدیل می کند ، در یون متر الکتروشیمیایی امکان اندازه گیری این پتانسیل با استفاده از یک PH متر یا ولتاژ سنج وجود دارد . این ولتاژ از نظر تئوری بر طبق معادله ی نرنست وابسته به لگاریتم فعالیت یونی است . قسمت حس کننده ی الکترود معمولا از یک غشای خاص یونی به همراه یک الکترود مرجع ساخته شده است . یون متر الکتروشیمیایی در شیمی تجزیه و تحقیقات بیوفیزیک / بیوشیمیایی به کار گرفته می شوند ، یعنی حوزه هایی که اندازه گیری غلظت یونی در یک محلول آبی ، معمولا در یک بازه ی زمانی واقعی ، نیاز است .

کاربرد دستگاه PH متر 

دستگاه PH متر کاربردهای زیادی دارد، ولی در این خصوص می توانیم به کاربرد آن به بخش های آزمایشگاهی مربوط به صنایع غذایی و یا دارویی و صنایع کشاورزی  و دامپروری و تصفیه خانه ها و آزمایشگاه های صنعتی و پزشکی اشاره داشته باشیم که از این طریق متخصصین می توانند میزان اسیدی و یا بازی بودن محلول و یا مواد مورد نظر را از طریق PH متر تشخیص دهند.

باید در نظر داشته باشید که دستگاه Ph می تواند مقدار مولکول های یونیزه شده و غیر یونیزه را در محیط های آبی نشان دهد. همچنین Ph مایعات نیز از طریق Ph متر به دو روش انجام می شود. اولین روش این است که با استفاده استفاده از ph متر الکتریکی که دارای الکترود است، مقدار پتانسیل الکتریکی که بین دو الکترود است به طور کامل اندازه گیری خواهد شد و مقدار هیدروژن بدست آمده نیز همان عددی است که در ph متر استفاده استفاده می شود.

شیوه کار با پی اچ متر

همان طور که گفتیم کار با ph متر بیشتر در زمینه شناسایی اسیدی و یا بازی بودن ماده و یا محلول مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد. خود دستگاه ph نیز دارای دو قسمت می باشد که می توانیم به میله کاوشگر و اندازه گیر در این خصوص اشاره داشته باشیم. بخش کاوشگر می تواند ph محلول را به سیگنال الکترونیکی تبدیل کند و مقدار آن را اندازه گیری کند،و در بیشتر محلول ها نیز کاربردارد.

در خصوص بخش اندازه گیر می توانیم بگوییم که برای برخی کارهای پزشکی مثل اندازه گیری ph خون مورد استفاده قرار می گیرد و باید آن را در نظر بگیریم. در قسمت های قبل نیز گفتیم که بازه PH بیشتر مقدار 0 تا 14 را فرا می گیرد. که در این خصوص عدد 7 مقدار خنثی را در دستگاه PH متر شامل می شود و باید آن را در نظر داشته باشید.

PH متر چه انواعی دارد؟

PH متر سه نوع مختلف دارد که PH متر قلمی اولین نوع آن می باشد. این نوع PH متر ارزان است و هم سبک و کوچک می باشد و مقدار دقت کمی را نیز به خودش اختصاص می دهد. نوع دیگر PH متر نامش PH متر پرتابل می باشد، که هم اندازه بزرگی دارد و قیمت بیشتری دارد و کارایی آن نیز در آزمایشگاه بسیار بالا می باشد. نوع دیگر PH متر، PH متر رومیزی نام دارد که هم دقت بالایی دارد و هم چنین نمی توان آن را از جایی به جای دیگر برد و باید آن را در جای ثابتی قرار داد.

انواع پی اچ متر

طرز کار pH متر آزمایشگاهی:

آب الکترولیت ضعیفی است و درصد کمی از مولکول های آب در آب خالص یونیزه می‌شوند. موقعی که مولکول آب یونیزه می‌شود، یک پیوند O-H می‌شکند یک یون هیدروژن دارای بار مثبت و یک یون هیدروکسیل دارای بار منفی (-) تشکیل می‌شود. در سال 1909 « سورنسن » برای اولین بار غلظت یون هیدروژن را PH نامید. طبق تعریف PH عبارتست از لگاریتم معکوس غلظت یون هیدروژن. در آب خالص و دمای 25 درجه سانتیگراد غلظت یون هیدروژن مول بر لیتر است. مقیاس PH از صفر تا 14 تعریف شده است. PH میانی که 7 است، PH خنثی نامیده می‌شود، زیرا در این غلظت یون های هیدروژن مثبت و هیدروکسیل منفی برابرند. محلول هایی با PH کمتر از7، غلظت یونی هیدروژن مثبت زیادی دارند و اسیدی هستند و محلول هایی با PH بیشتر از 7 یون های هیدروکسیل منفی زیادی دارند و قليايي مي باشند.

pHمتر آنالوگ:

اولین مدل های PH متر ابزار ساده ی آنالوگی بودند که قدرت تفکیک آن ها در حد یک تا دو میلی ولت بود. این میتر ها برحسب میلی ولت مدرج شده اند و PH متناسب آن از روی یک منحنی استاندارد محاسبه می شد.

pHمتر دیجیتال:

ابداع میترهای دیجیتال گامی مهم در کاربردISEها بود،زیرا به کمک این دستگاه ها تفکیک درحد0.1 و0.001میلی ولت امکان پذیر شد. میترهای دیجیتال به کاربر این امکان را می دهد که با صحت بسیار بیشتری ولتاژ الکترود را اندازه گیری و قرائت نماید. در این حالت تنها فاکتور تاثیرگذار بر صحت و دقت اندازه گیری ، خود الکترود خواهد بود. هرچند این میترها را می توان برای PH کالیبره کرد ولی با این وجود ضروری است که برای اندازه گیری یون ها ولتاژ الکترود قرائت و ثبت شود و منحنی استاندارد توسط اپراتور رسم شود و از روی این منحنی غلظت نمونه ها محاسبه گردد.

pHمتر اتوکالیبره:

پیشرفت بزرگ دیگری که در زمینه میترها صورت گرفت ابداع میترهایی است که قادرند با برنامه هایی که وارد آن ها می شود منحنی استاندارد را رسم نموده و غلظت نمونه ها را با استفاده از این منحنی محاسبه کند. این میترها برای محدوده ی غیرخطی منحنی مناسب نیستند و در هر زمان تنها می توانند برای اندازه گیری یک یون استفاده شوند.

کالیبراسیون PH مترها:

برای اینکه از دقت PH متر مطمئن شویم،باید به طور منظم کالیبره شود. برای درستی کار ازمحلول های بافر با PH استاندارد، که به صورت یک مرجع مورد تایید بین المللی ساخته می شوند، استفاده می کنند. بافرها محلول های پاپداری هستند که یک حجم مشخص از تغییرات خاصی از PH را می پذیرند. لازم است که کالیبراسیون حداقل در دو بافر با PHمتفاوت، که حداقل ٣واحد PHبالای رنج مورد کاربری است، انجام شود. بافرهای هیدروپونیک با 4 و 7 PH برای استفاده استاندارد های کالیبراسیون ایده ال هستند . تعدادی از کمپانی ها ادعا دارند PH متر آن ها تنها به یک نقطه کالیبراسیون نیاز دارد.

اگر دقت ودرستی برای آن مهم است این ادعا به طور ساده توجه پذیر نیست.کاربرد دو بافر با PH استاندارد مطمئن می سازد که شیب کالیبراسیون به دست آمده است.اگر این عمل انجام نشده باشد وقتی که الکترود بعداً مورد استفاده قرار گیرد،در یک محلول بافر با PH 4،اندازه گیری به طور معمول انجام می شود. برای مثال، 4/4به جای 4 این مشکل پتانسیل می تواند به وسیله ی کاربرد هر دو بافر 4 و 7 برطرف می شود.

در PH متر چند نوع الكترود به كار مي رود؟

در PH متر دو نوع الكترود به كار مي رود. يك الكترود انديكاتور (شناساگر) و يك الكترود رفرنس (مرجع). اساس بسياري از اندازه گيري هاي الكتروشيمي بر روي تغييراتي است كه در الكترود انديكاتور روي مي دهد. اين الكترود نسبت به غلظت يون خاصي (در PH متري H+ است) عكس العمل نشان مي دهد. معمولاً از الكترودهاي Ion-selective (انتخاب گر يون) به عنوان الكترود شناساگر استفاده مي شود كه الكترود شيشه اي يكي از اين الكترودهاست.

غشاي شيشه اي الكترود شيشه اي، بسته به يوني كه مي خواهيم اندازه گيري كنيم متفاوت است. در PH متري، الكترود شيشه اي انتخاب مي كنيم كه غشاي آن نسبت به تغييرات يون H+ محلول، حساسيت دارد. پتانسيل الكترود مرجع تغيير نمي كند و دستگاه اتلاف پتانسيل بين الكترود شناساگر و الكترود مرجع را به ما نشان مي دهد. الكترود مرجع مي تواند الكترود هيدروژن يا الكترود كالومل (جيوه) باشد كه چون شرايط لازم براي نگهداري الكترود هيدروژن مشكل است، معمولاً از الكترود كالومل استفاده مي شود. اغلب الكترود هاي شيشه اي و الكترود كالومل را در قالب يك الكترود مي سازند و به صورت يك الكترود در PH متري به كار مي برند.

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.

الکترودهاي مرجع:

 1. الکترود استاندارد هيدروژن
 2. کالومل و نقره
 3. نقره کلريد
 4. الکترودهاي شناساگر
 5. الکترودهاي فلزی
 6. الکترودهاي غشائی
 7. الکترود شيشه PH
 8. يون گزين (ساير کاتيون ها)
 9. مايع غشائي
 10. جامد و رسوبی
 11. حساس به گاز

لیست پی اچ متر های آزمایشگاهی

کد محصول شرح کالا نام کمپانی
کد

قیمت انواع PHمتر قلمی

1Dy پی اچ متر قلمی ، با دقت 0.01 اتوکالیبره مدل: PH-56 Milwaukee ایتالیا
2Dy PH متر قلمی ، با دقت 0.1 اتوکالیبره مدل: PH-55 Milwaukee ایتالیا
3Dy PH متر قلمی ، با دقت 0.1 کالیبر دستی مدل: PH-51 Milwaukee ایتالیا
4Fa PH متر قلمی ، با دقت 0.01 اتوکالیبره مدل: PH30 Clean تایوان
5Fa PH متر قلمی ، با دقت 0.01 اتوکالیبره، با الکترود Externalجدا مدل: PH30L Clean تایوان
6Sa PH متر قلمی ، با دقت 0.1 ضد آب مدل: 6011 EZDO تایوان
7Sa PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب مدل: 6011A EZDO تایوان
8Z PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب مدل: 8686  AZ تايوان
9Z PH متر قلمی ، با دقت 0.1 ضد آب مدل: 8685 ADWA رومانی
10D PH متر قلمی ، با دقت 0.1 ضد آب مدل: AD11 ADWA رومانی
11D PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب مدل: AD12 ADWA رومانی
12D PH متر قلمی ، با دقت 0.05 ضد آب کالیبر 3نقطه ای مدل: ST20 Ohaus سوئیس
13Tg PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب کالیبر 2نقطه ای مدل: HI 98128   Hanna رومانی
14Tg PH مترقلمی ، با دقت 0.1  مدل: HI 99107   Hanna رومانی
15Sa PH متر قلمی ، با دقت 0.01 با الکترود پنیر،میوه جات و پوست  مدل: 6011F EZDO تایوان
16Fa PH متر قلمی ، با دقت 0.01 مخصوص جامدات مدل: PH30P Clean تایوان
17Tg PH متر پرتابل ، با دقت 0.1 باالکترود پنیر مدل: HI 99161   Hanna رومانی
18Se PHمتر پرتابل ، با دقت 0.01 ، با الکترود پنیر مدل: 99161 Hanna رومانی
کد

 قیمت پی اچ متر و یون متر پرتابل

1Za PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ضد آب مدل: PP775 IRAN
2D PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 اتوکالیبره مدل: AD111 ADWA رومانی
3D PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 اتوکالیبره مدل: AD130 ADWA رومانی
4Tg PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 مدل: HI 8424 Hanna رومانی
5Ab PH متر پرتابل ، با دقت 0.005 مدل: 3210 WTW آلمان
6Pk PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 مدل: 3110 WTW آلمان
7Sr PH متر پرتابل ، با دقت 0.005  مدل: 3310 WTW آلمان
8Pr PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 مدل: Eco Scan PH 5 Eutech آمریکا
9Pn PH/Mv/Tمتر پرتابل ، با دقت 0.01 مدل: MI105 Milwaukee ایتالیا
10Dy PH متر پرتابل ، با دقت 0.1 ، کالیبر دستی مدل: MW 100 Milwaukee ایتالیا
11Dy PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبر دستی مدل: MW 101 Milwaukee ایتالیا
12Pn PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، اتوکالیبره مدل: MW 102 Milwaukee ایتالیا
13A PH متر پرتابل ,با دقت 0.01 مدل: D71 Horiba ژاپن
14Z PH/MV/°C متر پرتابل ، با دقت 0.01 ،با امکان رومیزی مدل: 8601 AZ تايوان
15K pH / ORP متر پرتابل با قابلیت انتخاب دقت 0.001 / 0.01 / 0.1 مدل: HQ11D Hach امريكا
16Sa PH متر پرتابل با دقت 0.01 مدل: PP201 EZDO تایوان
17Sa ORP/PH/Tempمتر پرتابل ، با دقت 0.01 ، اتوکالیبره مدل: PP203 EZDO تایوان
18Fa PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، اتوکالیبره مدل: PH200 Clean تایوان
19Sa PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی مدل: MP103 EZDO تایوان
20Sa PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی مدل: 1380K TES تایوان
20Sa PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی مدل: 1380K AZ تايوان
کد

PHمتر رومیزی

1Dy PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، قابلیت اندازه گیری دما مدل: Mw150 Milwaukee ایتالیا
2Dy PH/ORP/T متر رومیزی با دقت 0.01 ، قابلیت اندازه گیری دما مدل: Mw151 MAX Milwaukee ایتالیا
3Tg PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، اتوکالیبره مدل: HI-2211 Hanna رومانی
4Pk PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، اتوکالیبره مدل: 7110 WTW آلمان
5A PH متر رومیزی با دقت 0.001 مدل: F71set Horiba ژاپن
6Pr PH متر رومیزی ، با دقت 0.001 ، کالیبر 5 نقطه ای مدل: PH700 Eutech آمریکا
7Pr pH / ORP متر رومیزی با قابلیت اندازه گیری دما ، با دقت 0.002 مدل: PH2700 Eutech آمریکا
8D PH متر رومیزی با دقت 0.001 مدل: AD1000 ADWA رومانی
9Za PH متر رومیزی با دقت 0.01   با الکترود و بافر و سنسور دما IRAN
10Ty PH متر رومیزی (PH/MV/°C(T مدل: 3510 Jenway انگلیس
11Z PH متر رومیزی (PH/MV/°C(ORP با دقت 0.01 ،اتوکالیبره مدل: 86502 AZ تايوان
12H PH متر رومیزی با دقت 0.01 مدل: PHS-3DW Celdalab
13D PH متر رومیزی با دقت 0.001 به همراه آداپتور و پایه  مدل: 827 Metrohm سوئیس
14D PH متر رومیزی با دقت 0.001 مدل: St5000 Ohaus سوئیس
15Sa PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، با قابلیت اندازه گیری دما     مدل: PL700PV EZDO تایوان
16Fa PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، با قابلیت اندازه گیری دما     مدل: PH500 Clean تایوان
کد

PHمترخاک

1Tg PH متر قلمی جامدات، با دقت 0.01 اتوکالیبره مدل: HI981030 Hanna رومانی
2Fa PH متر قلمی جامدات، با دقت 0.01 اتوکالیبره مدل: PH30P Clean تایوان
3Sa PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی با پراب PS45 مدل: MP103 EZDO تایوان
4Dy PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبر دستی مدل: MW 101 soil Milwaukee ایتالیا
کد

PHمترآنلاین

1Fa PH متر انلاین، با دقت 0.01 اتوکالیبره مدل: P5000 Clean تایوان

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید PH متر و یون متر با کارشناسان ما در هلدینگ KTG تماس حاصل بفرمایید.