دسته‌های محصولات

تجهیزات تخصصی

دسته: پلاریمتر

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر درباره محصول مورد نظر، روی آن کلیک کنید. 

لیست قیمت پلاریمتر

قیمت پلاریمتر و ساخاریمتر درانواع چشمی ،نیمه اتومات و تمام اتومات  را دراین صفحه ملاحظه می فرمایید. پلاریمتر اتوماتیک و چشمی (polarimeter)  دستگاهی است برای اندازه گیری زاویه چرخش ایجاد شده توسط نور پلاریزه  عبوری که در اصطلاح چرخش نوری را اندازه گیری می نماید .

دستگاه پلاریمتر

پلاریمتر یک ابزار علمی است که برای اندازه گیری زاویه چرخش ناشی از عبور نور قطبی از داخل یک ماده فعال نوری استفاده می شود. به میزان انحراف نور زاویه چرخش گفته می شود. زاویه چرخش اساسا به عنوان زاویه مشاهده شناخته می شود. قطبش سنج یک روش تحلیل ابزاری با استفاده از چرخش نور قطبی شده, بوسیله برخی مواد بعنوان یک معیار غلظت آن در یک محلول است.

ابزار مورد استفاده ای که این کار را انجام می‌دهد پلاریمتر نامیده می‌شود. پلار (در انگلیسی polar) به معنای قطب هست و پلاریمتر (polarimeter) به معنای قطب سنج می‌باشد. اگر یک ماده فعال نوری در یک لوله نمونه باشد، صفحه امواج نور قطبی چرخانده می‌شود. قطب سنج ( پلاریمتر ) دستگاهی برای تعیین جهت قطبش نور یا چرخش ماده فعال نوری است. در ادامه شما را با کاربرد دستگاه پلاریمتر نیز آشنا خواهیم کرد.

روش کار دستگاه پلاریمتر

مهمترین کاربرد پلاریمتر این است که مشخص می‌کند آیا یک یا دو ایزومر نوری در یک نمونه وجود دارند یا خیر! این شامل یک منبع نور، یک پولاریزر، یک سلول نمونه، یک ردیاب و یک تحلیل‌کننده است. این موضوع پس از عبور نورهای دوقطبی از نمونه مشخص می‌شود. تحلیل‌کننده نیز چرخش اپتیکال را اندازه‌گیری می‌کند. این دستگاه ابزاری است که زاویه چرخش را با عبور نور قطبی شده از طریق یک ماده فعال نوری (کایرال) می‌سنجد.

برای اندازه‌گیری چرخش نوری، یک دیود ساطع کننده نور (LED)، پرتویی از نور معمولی را تولید می‌کند. برای یک ماده خالص در محلول، اگر رنگ و طول مسیر ثابت باشد و چرخش خاص مشخص باشد،

می‌توان از چرخش مشاهده شده برای محاسبه غلظت استفاده کرد. این کاربرد، پلاریمتر را به ابزاری با اهمیت برای کسانی که بصورت فله شربت قند تجارت می‌کنند یا از آن استفاده می‌کنند تبدیل می‌کند. پلاریمتر، چرخش نور قطبی شده را هنگام عبور از مایع فعال نوری اندازه‌گیری می‌کند. از چرخش اندازه‌گیری شده می‌توان برای محاسبه مقدار غلظت محلول استفاده کرد. به خصوص موادی مانند قندها، پپتیدها و روغن‌های فرار.

کاربرد پلاریمتر

در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی،در صنایع قند،گلوکزو نشاسته ودر واحدهای تولید و بسته بندی عسل برای تعیین میزان گلوکز افزوده به عسل استفاده می شود.

قیمت پلاریمتر و ساخاریمتر در انواع چشمی ،نیمه اتومات و اتومات:

 ردیف شرح کالا کمپانی
1Po

پلاریمتر رومیزی چشمی آنالوگ

مدل: WXG – 4

چینی
2Po

پلاریمتر رومیزی نیمه اتومات

مدل:POL-200

چینی 
3Po پلاریمتر رومیزی دیجیتال تمام اتومات

مدل:P850A

Hanon

چین

4Po پلاریمتر رومیزی چشمی آنالوگ

مدل:P1000-LED

Kruss

آلمان

5Po

پلاریمتر رومیزی دیجیتال تمام اتومات

مدل:P3002-RS

Kruss

آلمان 

6Po پلاریمتر رومیزی دیجیتال تمام اتومات

Compact

مدل:POL-1/2

Atago

ژاپن

7Po

پلاریمتر رومیزی دیجیتال تمام اتومات

ساخاریمتر

مدل: SAC-i 589/882

Atago

ژاپن 

8Po پلاریمتر رومیزی دیجیتال اتومات

Upgraded

مدل:AP300

Atago

ژاپن 

در فیزیک آموخته ایم که نور دارای امواج الکترومغناطیس است که ارتعاشات آن در همه جهات پخش می شوند. نور پلاریزه نوری است که تنها در یک جهت خاص ارتعاش پیدا می کند. اگر نور معمولی از یک فیلتر به اصطلاح پلاریزه عبور کند، مسیر اکثر ارتعاشات آن فیلتر می شود و فقط یک جهت خاص را در پیش می گیرند. اگر این نور تنها در یک جهت حرکت کند، آن را خطی قطبی می نامند.

پلاریمتر

پلاریمتر یک ابزار علمی است که برای اندازه گیری زاویه چرخش ناشی از عبور نور قطبی از داخل یک ماده فعال نوری استفاده می شود. به میزان انحراف نور زاویه چرخش گفته می شود. زاویه چرخش اساسا به عنوان زاویه مشاهده شناخته می شود. منظور از پلاریمتر ی، مطالعه چرخش نور قطبیده به وسیله یک داده است. جهت چرخش و میزان در تجزیه های کمی و کیفی و تعیین ساختمان شیمیایی مفید است.

هر ماده فعال بسته به تعداد مولکولها و نوع ماده،قدرت چرخش مخصوصی خواهد داشت . چرخش هم مانند نقطه ذوب، نقطه جوش، چگالی، ضریب شکست و … از مشخصات ثابت فیزیکی ماده است که, می توان ازآن در تشخیص اجسام استفاده کرد. همچنین در تجزیه های کمی برای تعیین مقدار،نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 قطبیت مولکولی :

برای ناظری که نور پلاریزه را می بیند،اگر چرخش در جهت حرکت عقربه های ساعت باشد جسم را راست گردان می نامند و زاویه مربوط به چرخش مثبت است. و اگر درخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت باشد،جسم را چپ گردان می نامند و زاویه منفی خواهد بود.

تفاوت پلاریمتر و ساخاریمتر

بعضی از مدلهای پلاریمتر تمام اتوماتیک قابلیت اندازه گیری مقیاس جهانی شکر (ساخاریمتری) رادارند . پلاریمتر هایی که این قابلیت را ندارند به پلاریمتر نیمه اتوماتیک و پلاریمتر چشمی شناخته شده اند.

موج و نور قطبی شده (پلاریزه)

موج نور که در بیش از یک صفحه دچار ارتعاش می‌شود، نور غیر قطبی نامیده می‌شود. امواج نور قطبی شده، امواجی هستند که در آنها ارتعاش در یک صفحه منفرد رخ می‌دهد. فرآیند تبدیلِ نور غیر قطبی به نور قطبی شده را قطبی‌ شدن (قطبی‌سازی) می‌نامند.

قطبی شدن خاصیتی است که برای امواج عرضی به کار می‌رود و جهت هندسی نوسانات را مشخص می‌کند. در یک موج عرضی، جهت نوسان عمود بر جهت حرکت موج است. در قطبش خطی، میدان‌ها در یک جهت واحد نوسان می‌کنند.

پلاریمتر و ساخاریمتر درصنعت داروسازی

بسیاری از عوامل اصلی دارویی به دلیل دستکاری آنها از نظر نوری فعال هستند و به عنوان انانتیومر وجود دارند. انانتیومرها (قابل مقایسه با دست چپ و راست) به طور کلی فقط از نظر خصوصیات فیزیکی مانند:

تراکم یا ضریب شکست کمی متفاوت هستند.  حتی با استفاده از HPLC (روش کروماتوگرافی مایع) به سختی می توان آنها را از این طریق تفکیک کرد. همه این عوامل تفاوت در توانایی آنها برای واکنش با آنزیم ها و خصوصیات حسی مانند بو و طعم یا اثر فیزیولوژیکی دارو را از اهمیت بیشتری برخوردار می کند.

پلاریمتر جهت و میزان چرخش صفحه قطبش را اندازه می گیرد. بسته به نوع ابزار ، آنالیزگر به صورت دستی یا اتوماتیک می چرخد ​​تا زمانی که حداکثر شدت نور بر روی آشکارساز بیفتد.  قطب سنج تمام منبع نور ، قطب ساز ، لوله قطب سنج ، آنالیز و ردیاب است.

در زمینه های صنعتی و در آزمایشگاه هایی که تعداد آنها زیاد است ،  از پلاریمتر های دیجیتال استفاده می شود.  آنالایزر و ردیاب در این دستگاه ها به طور خودکار ، الکترونیکی کنترل می شوند. زمان اندازه گیری کوتاه چند ثانیه در هر اندازه گیری و یک رابط رایانه باعث می شود که مجموعه ای از اندازه گیری ها انجام شود.

چه چیزی روی اندازه گیری با پلاریمتر تأثیر می گذارد؟

در پلاریمتری زاویه چرخش اطلاعاتی در مورد ساختار مولکولی ، خلوص و غلظت ماده فعال نوری می دهد و  گاهی اوقات اطلاعاتی در مورد حلال استفاده شده دریافت می کنید. فعالیت نوری نیز تحت تأثیر دما ، طول موج نور و طول مسیر نوری است .

هرچه مسیر نور از طریق ماده فعال نوری طولانی تر باشد ، زاویه چرخش بیشتر است. علاوه بر این ، غلظت ماده و نوع حلال برای اندازه گیری مهم است. این متغیرها برای تعیین صحیح زاویه چرخش بسیار مهم هستند.

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید پلاریمتر اتوماتیک و چشمی با کارشناسان ما در هلدینگ KTG تماس حاصل بفرمایید.