دسته‌های محصولات

تجهیزات تخصصی

دسته: الکتروفورز و پاور ساپلای

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر درباره محصول مورد نظر، روی آن کلیک کنید. 

سیستم الکتروفورز

الکتروفورز یک روش جداسازی مولکول‌ها مبتنی بر تحرک یون‌ها در یک میدان الکتریکی است. یون‌های دارای بار مثبت به سمت یک الکترود منفی حرکت می‌کنند و یون‌های با بار منفی به سمت یک الکترود مثبت مهاجرت می‌کنند.

ذرات باردار مهاجر بسته به میزان بار، اندازه و شکل کل دارای نرخ مهاجرت‌های مختلفی هستند. این روش بخصوص برای ماکرومولکول‌ها، از جمله پروتئین‌ها و DNA و RNA استفاده می‌شود. با اضافه کردن یک دترجنت با بار منفی، بار الکتریکی پروتئین‌ها به طور کیفی منفی خواهد شد, بنابراین به سمت الکترود مثبت حرکت می‌کنند.

چگونه الکتروفورز کار می کند؟

در الکتروفورز ، دو عامل اصلی بر سرعت و جهت حرکت مولکول و ذرات تاثیر می‌گذارد. عامل اول بار ذرات دارای اهمیت هستند. همانطور که گفته شد گونه‌های با بار منفی به قطب مثبت یک میدان الکتریکی جذب می شوند،

در حالی که گونه‌های دارای بار مثبت به انتهای منفی جذب می‌شوند. اگر pH محیط به اندازه کافی قوی باشد، ممکن است یک ذره خنثی نیز یونیزه شود. در غیر این صورت، ذرات تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند. عامل دیگر اندازه ذرات است.

یون‌ها و مولکول‌های کوچک می‌توانند خیلی سریع‌تر از مایع‌های بزرگ‌تر در ژل حرکت کنند. در حالی که یک ذره باردار در یک میدان الکتریکی به سمت مخالف جذب می‌شود، نیروهای دیگری نیز وجود دارند که بر نحوه حرکت یک مولکول تأثیر می‌گذارند.

اصطکاک پیشرفت ذرات را در طی حرکت در ژل کند می کند. در مورد الکتروفورز ژل، می‌توان غلظت ژل را برای تعیین اندازه منافذ ماتریس ژل کنترل کرد که این امر بر تحرک تأثیر می‌گذارد. همچنین یک بافر مایع نیز موجود است، که pH محیط را کنترل می‌کند.

در طی حرکت ذرات و مولکول‌ها در ژل، این بستر ​​گرم می‌شود. این عامل بر میزان حرکت مولکول‌ها تأثیر می‌گذارد. به همین منظور ولتاژ دستگاه کنترل می‌شود تا زمان لازم برای جداسازی مولکول‌ها به حداقل برسد و این روند به طور مناسب انجام شود. گاهی اوقات الکتروفورز در یخچال انجام می‌شود تا به جبران گرما کمک کند.

انواع الکتروفورز

انواع مختلفی از الکتروفورز بر اساس تکنیک‌های مختلف وجود دارد.

این روش‌ها عبارتند از:

  • الکتروفورز بر اساس میل ترکیبی ( Affinity Electrophoresis)
  • الکتروفورز مویرگی ( Capillary Eectrophoresis)
  • الکتروفورز ژل ( Gel Electrophoresis )
  • ایمونو الکتروفورز ( Immunoelectrophoresis )
  • الکتروفورز بلات ( Electroblotting)
  • ایزو الکتریک فوکوسینگ ( Isoelectric focusing )
 ردیف  مدل شرح کالا کمپانی

قیمت تانک الکتروفورز خارجی

1TN ENDURO™ 15.10 دستگاه تانک الکتروفورز افقی بزرگ Labnet آمریکا
2TN ENDURO™ 7.7 دستگاه تانک الکتروفورز افقی کوچک Labnet آمریکا
3TN ENDURO™ 10.10 دستگاه تانک الکتروفورز افقی متوسط Labnet آمریکا
4ZF MSMIDIDUO دستگاه تانک الکتروفورز افقی کوچک Cleaver Scientific
5ZF MSCHOICETRIO دستگاه تانک الکتروفورز افقی متوسط Cleaver Scientific

قیمت تانک الکتروفورز ایرانی

1PN

2PN

HU-16

HU-24

تانک الکتروفورز مینی هلنا برای جداسازی هموگلوبین(تعدادنمونه 16عدد)

————-

دستگاه تانک الکتروفورز هلنا برای جداسازی هموگلوبین(تعدادنمونه 24 عدد)

ایرانی
3PN

4PN

5PN

VU-80

VU-80D

VU-85

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل،یک طرفه

(تعدادنمونه 10 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل،دو طرفه

(تعدادنمونه 20 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل،دو طرفه 

(تعدادنمونه 16عدد)

(مشابه کلیور)

ایرانی
6PN

7PN

VU-130

VU-130D

تانک الکتروفورز عمودی ماکسی ژل، یک طرفه (تعدادنمونه 16 عدد)

(مشابه سیگما)

————-

تانک الکتروفورز عمودی ماکسی ژل، دو طرفه(تعدادنمونه 32 عدد)

(مشابه سیگما)

ایرانی
8PN

9PN

10PN

VU-260

VU-260D

VU-170D

تانک الکتروفورز عمودی ماکسی ژل، یک طرفه  (تعدادنمونه 23 عدد)

(مشابه سیگما)

————-

تانک الکتروفورز عمودی ماکسی ژل، دو طرفه(تعدادنمونه 40 عدد)

————-(مشابه سیگما) 

تانک الکتروفورز عمودی ماکسی ژل، دو طرفه  (تعدادنمونه 40 عدد)

(مشابه هافر)

ایرانی
11PN

12PN

13PN

VU-900

VU-520

VU-350

تانک الکتروفورز عمودی،یک طرفه

DNA Sequencing

 (تعدادنمونه 33 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی،ران بلند

DNA Sequencing

 (تعدادنمونه 30 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی

 (تعدادنمونه 30 عدد)

ایرانی
14PN

15PN

16PN

HU-110

HU-150

HU-180

تانک الکتروفورز افقی کوچک ،

(تعدادنمونه 16عدد)

(مشابه بایوراد)

————-

تانک الکتروفورز افقی متوسط 

(تعدادنمونه 28,22عدد)

(مشابه سیگما)

————-

دستگاه تانک الکتروفورز افقی بزرگ

(تعدادنمونه 30,23عدد)

ایرانی
17PN

18PN

HU-95

HU-70

تانک الکتروفورز افقی  (تعدادنمونه 9,4عدد)(مشابه فارمسیا)
————-دستگاه تانک الکتروفورز افقی (تعدادنمونه 9 عدد)
ایرانی
19PN

20PN

PHP-120

TLP-150

سیستم یکپارچه پاور ساپلای و تانک الکتروفورز

————-

سیستم یکپارچه پاور ساپلای و تانک الکتروفورز به همراه ترانسلومیناتور

ایرانی

قیمت تجهیزات پاور ساپلای ایرانی

26PN PNP-1000D دستگاه پاور ساپلای با ولتاز 0 تا 600 ولت
با 4جفت خروجی A=500ma
ایرانی
27PN PNP-2000 دستگاه پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا 3000 ولت

A=0-100ma

ایرانی
28PN PNP-1200 دستگاه پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا1200 ولت

A=0-3000ma

ایرانی
29PN PNP-50 دستگاه پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا50 ولت

A=0-2000

ایرانی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم الکتروفورز فقط کافیست بروی کلمه نارنجی رنگ کلیک نمایید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.