دسته: میکروسکوپ و دوربین

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر روی محصول مورد نظر کلیک کنید و پس از انتخاب مدل تماس بگیرید.
021-44276021-5

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر درباره محصول مورد نظر، روی آن کلیک کنید. 

لیست قیمت میکروسکوپ آزمایشگاهی

لیست قیمت میکروسکوپ آزمایشگاهی

قیمت میکروسکوپ و دوربین و انواع میکروسکوپ بیولوژی و تحقیقاتی از کمپانی‌های KERN , OLYMPUS,  OPTIKA  و چینی را در این صفحه مشاهده می فرمایید.

فروش میکروسکوپ آزمایشگاهی

یکی از مهمترین ابزارهایی که ما از آن در آزمایشگاه استفاده می کنیم، نامش میکروسکوپ آزمایشگاهی می باشد. کاربرد میکروسکوپ های آزمایشگاهی به این گونه است که شما می توانید از طریق آن برخی نمونه های آزمایشگاهی را با بزرگنمایی بالا ببینید. معمولا میکروسکوپ ها بر مبنای نور و طول موجه های متفاوت طبقه بندی می شوند. نحوه عملکرد میکروسکوپ آزمایشگاهی بیشتر بر مبنای تنظیم نور می باشد که میتواند در روند کارهای آزمایشگاهی به ما کمک کند. در این مقاله ما می خواهیم میکروسکوپ آزمایشگاهی را بررسی کنیم و جزییاتش را نیز مورد بررسی قرار دهیم پس تا انتها همراه ما باشید.

میکروسکوپ ازمایشگاهی

کاربرد میکروسکوپ آزمایشگاهی


تمامی دانشمندان از گذشته تا به الان مثل فلمینگ و لویی پاستور از میکروسکوپ برای انجام تحقیقات استفاده می کردند. همچنین امروزه در تمامی آزمایشگاه ها از میکروسکوپ های آزمایشگاهی برای بررسی میکروارگانیسم ها و ساختار سلول ها و برخی دیگر انواع ساختارها مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا پزشکان بیشتر این کار را به خاطر بررسی های سلولی و درونی انجام می دهند و باید این مورد را در نظر داشته باشید. همچنین مشاهداتی که پزشکان و متخصصین آزمایشگاهی از طریق میکروسکوپ انجام می دهند اندازه های کوچک و مقیاس های کوچک را در بر میگیرد.

به عنوان مثال پزشکان در آزمایشگاه، با استفاده از میکروسکوپ های آزمایشگاهی ساختارهای سلولی اندام ها وساختارهای میکروب ها و باکتری ها را مشاهده می کنند. همچنین می توان از طریق میکروسکوپ های آزمایشگاهی بافت هایی را مشاهده کرد که به جرئت می توان گفت از طریق چشم به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند و استفاده از میکروسکوپ آزمایشگاهی این کار را برای ما آسان می سازد. در حوزه های زیست شناسی مثل زیست مولکولی و دیگر انواع زیر شاخه های زیست شناسی نیز از میکروسکوپ های آزمایشگاهی استفاده می شود.

لیست قیمت میکروسکوپ ازمایشگاهی

لیست انواع میکروسکوپ 

ردیف شرح کالا کمپانی

 قیمت میکروسکوپ بیولوژی و تحقیقاتی دو چشمی

1BT میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی

مدل:CX-23

olympus ژاپن
2Fa میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی

مدل:B500-BI

optika ایتالیا
3Aa میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی

مدل:LX-400

Labo America
4Ta میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی

مدل:OBE-112

kern

آلمان

5Ka میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی طرح نیکون

مدل: xsp-150B

Jenus

چین

6Ka میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی طرح زایس

مدل:xsp-146B

Jenus

چین

7So میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی 

مدل: E100

Nikon ژاپن
8So میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی طرح نیکونYS100

مدل:N-180M

Novel

چین

9So میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی طرح نیکونE200

مدل:BM2000

Novel

چین

10Mt میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی

مدل:EX-30

Sunny

Optical

11Mt میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی

مدل:EX-20

Sunny

Optical

 قیمت میکروسکوپ بیولوژی و تحقیقاتی سه چشمی

1Fa میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:B-500-TI

optika ایتالیا
2Fa میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:B-500-TPH

optika ایتالیا
3Fa میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:B-383-PL

optika ایتالیا
4Fa میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:B-383-PLI

optika ایتالیا
5BT میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:CX-23

olympus ژاپن
6So میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:E-100

Nikon ژاپن
7Mt میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:LX-400

Labo America
8Ta میکروسکوپ بیولوژی  سه چشمی

مدل:OBN-132

kern

آلمان

9Mt میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:EX-30

چین
10Mt میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:EX-20

چین
11Ka میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:BK-5000T2

چین
12So میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:2101BL

چین

قیمت انواع میکروسکوپ‌ اینورت

سه چشمی

1Fa میکروسکوپ اینورت بیولوژی سه چشمی مدل:IM-3 optika ایتالیا
2Fa میکروسکوپ اینورت فلورسنت سه چشمی

مدل:IM-3FL4

optika ایتالیا
3So میکروسکوپ اینورت بیولوژی سه چشمی

مدل:NIB-100

چین
4So میکروسکوپ اینورت فلورسنت سه چشمی

مدل:NIB-100F

چین
5Aa میکروسکوپ اینورت بیولوژی سه چشمی

مدل:TCM-400

Labo America

قیمت استریومیکروسکوپ ( لوپ )

1Mt استریومیکروسکوپ دوچشمی

مدل:NSZ-806

چین
2Mt استریومیکروسکوپ دوچشمی

مدل:NSZ-606

چین
3So  استریو میکروسکوپ دو چشمی

مدل:ZTX-E

چین
3So  استریو میکروسکوپ سه چشمی

مدل:ZTX-3

چین
4Mt استریومیکروسکوپ سه چشمی

مدل:NSZ-606

چین
5Fd استریومیکروسکوپ دوچشمی

مدل:SMZ161-BLED

motic اسپانیا
6Fd استریومیکروسکوپ دوچشمی

مدل:SMZ171-BLED

motic اسپانیا

قیمت استریومیکروسکوپ ( لوپ )

7Fd استریومیکروسکوپ سه چشمی

مدل:SMZ168-TL

motic اسپانیا
8Fd استریوزوم میکروسکوپ دوچشمی

مدل:SMZ140-FBGG

motic اسپانیا
9Fd استریومیکروسکوپ دیجیتال سه چشمی

مدل:DM-143-FBGG

motic اسپانیا
10Ka استریومیکروسکوپ دوچشمی دیجیتال مانیتورینگ

مدل:LCD-550

چین
11Ka استریو میکروسکوپ سه چشمی پله ای

مدل:ST60T2

چین
12Ka استریو میکروسکوپ دو چشمی

مدل:MSZ-1065-B

چین
13Ka استریو میکروسکوپ سه چشمی

مدل:MSZ-1065-T

چین

     قیمت میکروسکوپ و دوربین پلاریزان

1Mt میکروسکوپ پلاریزان عبوری انعکاسی سه چشمی

مدل:BK Polar T/R

چین
2Zp میکروسکوپ پلاریزان عبوری , انعکاسی  سه چشمی     

مدل:E-200P0L

چین
3So میکروسکوپ پلاریزان عبوری , انعکاسی  سه چشمی

مدل:MP-720

چین
4So میکروسکوپ پلاریزان عبوری دو چشمی

مدل:E-200POL

NIKON

ژاپن

5Mt میکروسکوپ پلاریزان عبوری سه چشمی

مدل:SK-POL

چین
6Zp میکروسکوپ پلاریزان عبوری با هد تک چشمی              

مدل:1850

 motic اسپانیا
7Ft میکروسکوپ پلاریزان عبوری با هد سه چشمی

مدل:BA310-POL

 motic اسپانیا
8Ft میکروسکوپ پلاریزان عبوری انعکاسی با هد سه چشمی

مدل:BA310-POL

 motic اسپانیا
9Zp میکروسکوپ پلاریزان عبوری و انعکاسی با هد سه چشمی  

با دوربین دیجیتال اختصاصی KEY CAM
مدل:EUM-5500P

LABEX فرانسه
10Zp میکروسکوپ پلاریزان عبوری با هد دوچشمی 

مدل:EUM-5000P

LABEX فرانسه
11Zp میکروسکوپ پلاریزان عبوری -ارتوسکونیک و کنوسکوپیک با هد سه چشمی با دوربین دیجیتال اختصاصی KEY CAM

مدل:EUM-2000

LABEX فرانسه

لیست دوربین‌های میکروسکوپی

 ردیف شرح کالا کمپانی

        انواع دوربین

1Mt دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ و اسکنر لام                                  

با رزولوشن 8 مگا پیکسل

مدل:True chrom 4k PRO

چین
2Mt دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ با قابلیت فکوس اتومات

با رزولوشن 6 مگا پیکسل

مدل:True chrom AF

چین
3Mt دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ و اسکنر لام

با رزولوشن 6 مگا پیکسل

مدل:True chrom Metrics

چین
4Mt دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ و اسکنر لام

با رزولوشن 20 مگا پیکسل

مدل:Microbin 20

چین
5Mt دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 12 مگا پیکسل

مدل:Microbin 12

چین
6Mt دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 5 مگا پیکسل

مدل:Microbin 5

چین
7Mt دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 2 مگا پیکسل

مدل:Microbin 2

چین
8Mt اسکنرلام

با رزولوشن 10مگا پیکسل

مدل:Path scan Enabler IV

چین
9Mt آداپتور موبایل چین
10Aa دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ   

بارزولوشن 5 مگا پیکسل

مدل:iVu TOUCH

Labo America
11Aa دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ   

بارزولوشن 6 مگا پیکسل

مدل:Vega

Labo America
12So دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن1/3 مگا پیکسل

مدل: CCD

TOUPTEK
13So دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن5 مگا پیکسل

مدل: CCD

TOUPTEK
14So دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ مخصوص  میکروسکوپ فلورسنت

بارزولوشن 18 مگا پیکسل

مدل: E3ISPM08300KPC-E3

TOUPTEK
15So دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ   

بارزولوشن 10 مگا پیکسل

مدل: TP110000A

TOUPTEK
16So دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن18 مگا پیکسل

مدل: TP118000A

TOUPTEK
17Aa دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 20 مگا پیکسل

DELTA PIX دانمارک
18Bt دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 38 مگا پیکسل

Clay way

لیست قیمت انواع فتوتیوب (رابط دوربین به هد میکروسکوپ) به شرح زیر می‌باشد:

 ردیف شرح کالا کمپانی

قیمت انواع فتوتیوب

1Mt فتوتیوب Exfocus 0.5X-N

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ Nikon سه چشمی

چین
2Mt فتوتیوب Exfocus 0.5X-O

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ olympus سه چشمی

چین
3Mt فتوتیوب Exfocus 0.5X-Z

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ Zeiss سه چشمی

چین
4Mt فتوتیوب Exfocus 0.5X-L

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ Leica سه چشمی

چین
5Mt فتوتیوب  0.5X

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ های دو چشمی

چین
7So لام مدرج میکرومتری با دقت های 0/1,0/01,0.15.0.07 چین
8So لام کالیبراسیون چین
9So چین

اجزای میکروسکوپ آزمایشگاهی

معمولا میکروسکوپ آزمایشگاهی دارای دو بخش هستند. اولین بخش شامل پایه می باشد که کاربرد در زمینه این است که میتوان میکروسکوپ را در یک جایی قرار داد، همچنین این بخش دارای ستونی می باشد که اجزای آن به طور متصل در کنار هم قرار دارند.

بخش دیگر نیز لوله میکروسکوپ نام دارد. این بخش به دو قسمت که شامل بخش تک چشمی و بخش دو چشمی می باشد طبقه بندی می شود. همچنین باید در نظر داشته باشید که هنگامی که میخواهید از میکروسکوپ استفاده کنید از بخش دو چشمی آن باید استفاده کنید. همچنین باید در نظر داشته باشید که تمامی میکروسکوپ ها یک هدف دارند و آن این است که به شما این امکان را دهند که بخش هایی که نمی توانید با چشم به طور مستقیم ببینید را از طریق میکروسکوپ به راحتی مشاهده کنید.

همچنین می توانیم علاوه بر کاربردهایی که در قسمت های قبل این مقاله ذکر کردیم بگوییم که میکروسکوپ برای انجام آزمایش و جراحی و آزمایش هایی مثل آزمایش های بیولوژیکی و موارد دیگر قابل استفاده خواهد بود. در خصوص انواع میکروسکوپ نیز می توانیم به میکروسکوپ پلاریزان و یا استریو میکروسکوپ اشاره ای داشته باشیم.

فروش انواع میکروسکوپ

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.

میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی شامل میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی است. اساس میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی بر دوعدسی همگرا استوار است و عدسی اول با فاصله کانونی در حد چند میلی متر از شیئی، تصویری حقیقی که قطری بزرگتر دارد به دست میدهد.

عدسی دوم که فاصله کانونی بزرگ‌تری دارد حکم ذره بینی را داشته و قادر است تا تصویر بزرگ‌تر اما مجازی از شیئی ارائه دهد. میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی پزشکی برای بزرگ نمودن تصاویری که نور را از خود عبور می‌دهند یا نمونه‌های منعکس کننده نور به کار می‌روند.

از نور برای بزرگ کردن تصاویر استفاده می‌کند و میکروسکوپ الکترونی از پرتوهای الکترون و اشعه کاتدی به این منظور بهره می‌گیرند. میکروسکوپ دانش آموزی و میکروسکوپ پزشکی یکی از ابزارهای ضروری در ازمایشگاه بالینی و دانشجویی است,

که در بخش های مختلف مانند شیمی، هماتولوژی، سیتولوژی، هیستولوژی و میکروبیولوژی کاربرد زیادی دارد.

انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی 

  • میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی
  • میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی
  • میکروسکوپ پلاریزان
  • استریو میکروسکوپ
  • میکروسکوپ اینورت

باید در نظر داشته باشید که میکروسکوپ های آزمایشگاهی انواع مختلفی دارند  وبرای هرکدام نیز بزرگنمایی های خاصی در نظر گرفته می شود و افراد می توانند بر اساس این بزرگنمایی ها از آنها استفاده کنند. البته باید در نظر داشته باشید که تمامی میکروسکوپهای آزمایشگاهی از عدسی های مختلفی برخوردار هستند. باید در نظر داشته باشید که در خصوص ساختار و بخش های مکانیکی به کار رفته و استحکام و دیگر موارد میکروسکوپها انواعی دارند که به شرح زیر آنها را بیان می کنیم.

اولین مورد مربوط به میکروسکوپ های صوتی می باشد که با توجه به قابلیت هایی که دارند در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین می توانیم در این خصوص به میکروسکوپ های دیجیتال و میکروسکوپ نیروی مغناطیسی و میکروسکوپ متالوژیکی و میکروسکوپ تک چشمی و میکروسکوپ دوچشمی و میکروسکوپ سه چشمی اشاره داشته باشیم.

انواع دیگر از میکروسکوپ ها نیز میکروسکوپ های استریو نام دارند که مقدار بزرگنمایی آنها به مقدار 50 برابر می باشد و قابلیت نصب دوربین را نیز به خودشان اختصاص می دهند. اگر در آزمایشگاه هستید در برخی مواقع می توانید میکروسکوپ استریو نیز استفاده کنید . انواع دیگر از میکروسکوپ ها هستند که در این خصوص می توانیم به میکروسکوپ های آزمایشگاهی دانش آموزی، میکروسکوپهای آزمایشگاهی بیولوژی، میکروسکوپ های آزمایشگاهی پلاریزان، میکروسکوپ های اندازه گیری با نرم افزار اشاره داشته باشیم.

شاید فکر کنید که این ها تمامی انواع میکروسکوپها هستند ولی باید بگوییم که میکروسکوپهای تداخلی و میکروسکوپ های زمینه سیاه نیز وجود دارند. این میکروسکوپها با توجه به قابلیتی که دارند برای شناسایی برخی بافت ها مورد استفاده قرار می گیرند. مثلا شاید شما بخواهید از طریق میکروسکوپها سلول های درون خون را نگاه کنید تا به موارد پزشکی آن پی ببرید، شما می توانید از میکروسکوپ آزمایشگاهی مرتبط با فعالیتی که می خواهید انجام دهید استفاده کنید.

در این خصوص باید بگوییم که میکروسکوپ های انعکاسی نیز در بازار وجود دارند. این میکروسکوپها  بیشتر جهت شناسایی کانی های فلزی استفاده می شوند. همچنین این میکروسکوپ ها به هیچ عنوان نوری را از خودشان عبور نمی دهند و در این خصوص باید رابطه نسبی کانی ها با همدیگر جهت استفاده میکروسکوپ انعکاسی را در این زمینه در نظر داشته باشیم چون مهم است و از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار می باشد و باید این مورد را در هنگام کار با میکروسکوپ و خرید میکروسکوپ در نظر بگیرید، چون باید میکروسکوپی را داشته باشید که متناسب با نیاز شما باشد.

خرید میکروسکوپ آزمایشگاهی

در این مطلب ما میکروسکوپ آزمایشگاهی را بررسی کردیم و جزییاتش را نیز مورد بررسی قرار دادیم. مهمترین نکته در خصوص میکروسکوپهای آزمایشگاهی این است که انواع مختلفی از میکروسکوپ وجود دارند که در آزمایشگاه به کار می روند و شما می توانید از آنها استفاده کنید. همچنین میکروسکوپ های آزمایشگاهی کیفیت های مختلفی دارند و بر این اساس در هنگام خرید می توانید کیفیتی را انتخاب کنید که متناسب با نیاز شما می باشد و باید آن را در نظر بگیرید. پس باید شما میکروسکوپی را انتخاب کنید بتواند نیاز شما را در این خصوص بر طرف سازد.

قیمت میکروسکوپ و دوربین از از کمپانی‌های KERN , OLYMPUSOPTIKA  در جدول فوق ذکر شده است. برای بدست اوردن مشخصات فنی در مورد هر مدل بر روی کلمه  میکروسکوپ کلیک کنید.

هلدینگ KTG  ارایه دهنده انواع تجهیزات ازمایشگاهی با بیشترین تنوع و بالاترین کیفیت است. لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید میکروسکوپ و دوربین میکروسکوپ با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید.