دسته: اسپکتروفتومتر

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر روی محصول مورد نظر کلیک کنید و پس از انتخاب مدل تماس بگیرید.
021-44276021-5

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر درباره محصول مورد نظر، روی آن کلیک کنید. 

لیست قیمت دستگاه اسپکتروفتومتر هلدینگ ktg

لیست قیمت دستگاه اسپکتروفتومتر

قیمت انواع دستگاه اسپکتروفتومتر جهت اندازه گیری پارامترهای آب و پساب و صنایع دیگر را در این صفحه ملاحظه می فرمایید. هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع دستگاه اسپکتروفتومتر از کمپانی های معتبر جهان میباشد.

دستگاه اسپكتروفتومتر چیست؟

به زبان ساده، اسپکتروفتومتر دستگاهی است که شدت نور را به صورت تابعی از طول موج اندازه گیری می کند. در این دستگاه تابش الکترومغناطیسی جذب ماده می شود و از روی شدت جذب هر ماده، مقدار ماده (غلظت ماده) تعیین می شود. در اسپكتروفتومتری ميزان جذب يا عبور طول موج های مشخصی از نور فرودی از يک محلول حاوی نمونه مورد نظر اندازه گيری می شود. دستگاه اسپکتروفتومتر امکان اندازه گیری غلظت های فوق العاده کوچک را دارد. بنابراین در تجزیه و تحلیل عناصر مولکولی نظیر DNA و  RNA به کار می رود. از این رو بيشترين كاربرد آن در آزمايشگاه های بيوشيمی است.

فروش دستگاه اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر دستگاه نوری سنج است, برای اندازه گیری شدت نور نسبت به طول موج . انرژی الکترومغناطیسی که از نمونه جمع آوری شده ، ازطریق دیافراگم وارد دستگاه می شود و توسط یک صفحه شیاردار هولوگرافی به طول موج مولفه آن جدا می شود.

به عبارت ساده، یک صفحه شیار دار برای جدا کردن هر رنگ از نور سفید عمل می کند. سپس نور جدا شده بر روی یک آشکارساز آرایش CCD متمرکز می شود که در آن شدت هر طول موج(یا هررنگ در منطقه مرئی) توسط پیکسل آرایه اندازه گیری می شود. پس CCD به یک رایانه وصل می شود و نتیجه آن طیفی است که شدت هر طول موج نور را نشان می دهد. یک نمونه می تواند اندازه گیری طیفی از محدوده ی مرئی باشد که از آن به عنوان رنگ یاد می کنیم. نور سفید وارد مونوکروماتور می شود و مانند رنگین کمان هر رنگ جدا می شود.

فروش انواع اسپکتروفتومتر- هلدینگ KTG

این رنگین کمان با یک نور آبی از یک انتها و از طرف دیگر رنگ قرمز روی کانون متمرکز می شود. سپس هر پیکسل CCD شدت یک نور را اندازه گیری می کند. پیکسل های آبی از نور آبی،پیکسل های سبز در قسمت طیف سبز و پیکسل های قرمز از نور قرمز ساطع می شوند.

مهمترین انواع دستگاه اسپکتروفتومتر عبارتند از:

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.

چرا از اسپکتروفتومتر استفاده می کنیم؟

اسپکتروفتومتر به دانشمند یا مهندس این امکان را می دهد تا  با درخشش نور سفید بر روی نمونه و اندازه گیری بازتاب نور طیف هایی بدست می آید. با استفاده از این تکنیک غیر مخرب ،می توان اندازه گیری هایی را با نور منتقل شده از طریق نمونه که از آن منعکس می شود انجام داد یا وقتی که نمونه برای انتشار نور ساخته شده است. دامنه ی اشعه ی ماوراءبنفش UV-NIR از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بیشتر مواد حتی آن هایی که بی رنگ هستند در UV نسبت به مناطق مرئی و مادون قرمز جذب بیشتری دارند.

بنابراین طیف سنجی با اشعه ماوراءبنفش UV-visible-NIR برای تجزیه تحلیل بیشتر نمونه ها برای هر کاربرد بسیار مفید است. اسپکتروفتومترها در زمینه های مختلفی به کار گرفته می شوند و در آزمایشگاه های علمی و امکانات تولیدی یافت می شوند. به عنوان مثال در محیط تولید از آن ها برای کنترل کیفیت همه چیز از لباس گرفته تا انتشار نور هنگام تولید LED استفاده می شود.

اسپکتروفتومترها توسط آزمایشگاه های تحلیلی برای شناسایی و تعیین کمیت نمونه های میکروسکوپی اعم از سینتیک ، تطبیق رنگ ها ، صلاحیت سنگ های قیمتی و مواد معدنی ، تعیین رنگ جوهر یا رنگ فرآیند توسط یک شیمیدان استفاده می شوند. به این ترتیب،طیف سنج ابزاری بسیار انعطاف پذیر با کاربردهای مختلف است.

قیمت دستگاه اسپکتروفتومتر

ردیف شرح کالا کمپانی

قیمت انواع دستگاه اسپکتروفتومتر  VIS

1So اسپكتروفتومتر VIS

مدل:S2150

UNICO آمریکا
2Ty اسپكتروفتومتر VIS

مدل:7200

JENWAY انگلستان
3Ty اسپكتروفتومتر VIS

مدل:7300

JENWAY انگلستان
4Ty اسپكتروفتومتر VIS

مدل:7310

JENWAY انگلستان
5Ty اسپكتروفتومتر VIS

مدل:7205

JENWAY انگلستان
6Fa اسپكتروفتومتر VIS

مدل:I2

HANON چین
7Da اسپكتروفتومتر VIS مدل:V1100 Mapada چین

قیمت اسپکتروفتومترVISتخصصی آب

8Sh اسپكتروفتومتر  VIS مدل:XD 7500 Lovibond آلمان

قیمت اسپکتروفتومتر  UV/VIS

1So اسپکتروفتومتر UV/VIS مدل: S2150UV UNICO آمریکا
2Ty اسپکتروفتومتر UV/VIS مدل: 7305 JENWAY انگلستان
3Ty اسپکتروفتومتر  UV/VIS

مدل:7315

JENWAY انگلستان
4So اسپکتروفتومتر UV/VIS

مدل:AE-S70-2UPS

AE انگلستان
5Fa اسپکتروفتومتر UV/VIS

مدل:I5

HANON چین
6Fa اسپکتروفتومتر UV/VIS

مدل:I3

HANON چین
7Da اسپکتروفتومتر UV/VIS

مدل:UV1100

Mapada چین
8Da اسپکتروفتومتر UV/VIS

مدل:UV1700

Yoke چین
9La اسپکتروفتومتر UV/VISمدل:Optizion POP KLAB کره

قیمت اسپکتروفتومترUV/VIS (دوپرتوی)

1Ty اسپکتروفتومترUV/VIS (دوپرتوی)

مدل:6850

JENWAY انگلستان
2Ja اسپکتروفتومتر UV/VIS(دو پرتوی)

مدل:T80 Plus

PG Instrument انگلستان
3Ja اسپکتروفتومتر UV/VIS(دو پرتوی)

مدل:T92 Plus

PG Instrument انگلستان
4Ja  DRS (جهت نمونه های جامد) (آپشنال جهت مدل T92 Plus)  PG Instrument انگلستان
5La اسپکتروفتومتر UV/VIS(دو پرتوی)

مدل:Optizion Alpha

KLAB کره
6So اسپکتروفتومتر UV/VIS(دو پرتوی)

مدل:AE-S90-MD

AE انگلستان
7So اسپکتروفتومتر UV/VIS(دو پرتوی)

مدل:EU-2800-DS

ONLAB چین
8Fa اسپکتروفتومتر UV/VIS(دو پرتوی)

مدل:I8

HANON چین
9Fa اسپکتروفتومتر UV/VIS(دو پرتوی)

مدل:I9

HANON چین

قیمت اسپکتروفتومتر NanoDrop

ردیف شرح کالا کمپانی
1La اسپکتروفتومتر نانودراپ مدل: Optizion  Nano Q KLAB کره
2La اسپکتروفتومتر نانودراپ مدل: Optizion  Nano Q Plus KLAB کره
3La اسپکتروفتومتر نانودراپ

مدل: Optizion  Nano Q Lite

KLAB کره
4Ty اسپکتروفتومتر نانودراپ

مدل: 7415

JENWAY انگلستان

بهترین برند دستگاه اسپکتروفتومتر

کمپانی UNICO و   PG Instrument  تولیدکننده ی اسپکتروفتومتر در آسیا و اروپا می باشند. اختراع اسپکتروفتومتر یا طیف سنج، انقلابی در عرصه شناخت خواص نوری مواد بوده است. بسیاری از پروژه های علمی و زیستی در عصر حاضر، بدون روش های اسپکتروفتومتری به هیچ وجه ممکن نبودند.

خرید اسپکتروفتومتر با قیمت مناسب

تئوری اسپكتروفتومتری

مواد مختلف در برابر امواج الکترومغناطیسی رفتار متفاوتی دارند. به عبارتی هر ماده شیمیایی، میزان جذب متفاوتی در طول موج های مختلف انرژی الکترومغناطیسی دارد. وقتی مواد در برابر امواج الکترومغناطیسی قرار گیرند، هر ماده در طول موج خاصی حداکثر جذب و حداقل عبور را خواهد داشت. از آن جایی که غلظت هر عنصر، در میزان جذب طول موج آن تاثیر دارد، از این پدیده برای تعیین غلظت و برخی خواص دیگر ماده استفاده می شود. با افزایش غلظت، میزان جذب در طول موج مشخص افزایش و با کاهش غلظت، میزان جذب کاهش و مقدار نور عبوری افزایش می یابد.

چگونه غلظت ماده با اسپکتروفتومتری تعیین می شود؟

در فرایند اسپکتروفتومتری با استفاده از رابطه ی تاثیری که غلظت ماده و میزان جذب نور عبوری از آن دارند، می توان رابطه غلظت – جذب هر ماده شیمیایی را مشخص کرد. در واقع در اسپکتروفتومتری سوال اصلی این است که چه مقدار ماده شیمیایی نور را جذب کرده است؟ دستگاه های اسپکتروفتومتر دارای دو نوع منبع برای تولید نور هستند. لامپ های تنگستن یا هالوژن برای تولید نور مرئی و مادون قرمز با طول موج 320 تا 1100 نانومتر به کار می روند.

برای تولید امواج فرابنفش نیز از لامپ دوتریوم با طول موج 190 تا 320 نانومتر استفاده می شود. نور تولید شده توسط این لامپ ها با استفاده از مونوکروماتور (تک رنگ ساز) فیلتر می شود. سپس در طول مسیر با استفاده از چند منشور و توری پراش، طول موج خاصی انتخاب می شود و از شکاف عبور یا متمرکز کننده پرتو عبور می کند. در ادامه این پرتوی نوری از نمونه عبور می کند. بخشی از نور در داخل نمونه جذب می شود و مابقی عبور می کند.

نور عبوری به آشکارساز (Detector) رسیده و پس از تعیین شدت نور و تبدیل آن به انرژی الکتریکی، طیف ماده توسط صفحه نمایشگر نشان داده می شود. برای دریافت کاتالوگ و تهیه کالای مورد نظر به شماره ذیل در واتساپ پیام دهید. هلدینگ KTG ارائه دهنده ی انواع دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه هاو صنایع مختلف می باشد.

گروه K.T.G با هدف تضمین کیفی و رضایتمندی مشتریان، کالاهای مورد درخواست را از کمپانی های معتبر داخلی و همچنین کشور های اروپایی، آمریکایی و آسیایی بر اساس استاندارد مورد تایید و کیفیت بالا ، تهیه و ارائه می دهد. تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی خود را به متخصصین و کارشناسان ما بسپارید. همه ی محصولات دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند. لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید.