جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

  • 20کامنت
  • 2021/09/19
  • Admin
  • 1255

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی جهت اندازه گیری مقدار کلر کل و آزاد  و انواع مختلف آنرا از کمپانی های مختلف

ایتالیایی و تایوانی همراه با مشخصات در جدول زیر قابل مشاهده و مقایسه میباشد.

برای اطلاع از قیمتهای کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی به صفحه   لیست قیمت کلر سنج ها مراجعه کنید.

کد

مدل

کمپانی

دقت اندازه گیری

رنج اندازه گیری

توضیحات

1Sa

6742 EZDO
تایوان
0.01 0-3.5ppm کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی با LCD بزرگ pH و دما را نیز همزمان نمایش می دهد،جبران خودکار دما (ATC)، پاسخ: در 5 ثانیه ، اندازه گیری کلر کل و کلر آزاد

2Pn

MI411 Milwaukee
ایتالیا
0.01 0-5 اندازه گیری کلر کل و کلر آزاد، دامنه 6.5 تا 8.0 pH ،وضوح: 0.1 pH ،منبع نور لامپ تنگستن،دمای محیط 0 تا 50 درجه سانتیگراد ، اتوکالیبره

3Pn

MI413 Milwaukee
ایتالیا
0.01 0-10  اندازه گیری کلر کل و کلر آزاد،منبع نور لامپ تنگستن، آشکارساز نور: سیلیکون فوتوسل و فیلتر تداخل باند باریک 525 نانومتر،دمای محیط 0 تا 50 درجه سانتیگراد ،خاموش شدن خودکار پس از 10 دقیقه عدم استفاده

4Pn

MI414 Milwaukee
ایتالیا
0.01 0-20 برای اندازه گیری یون کلر، منبع نور LED  ابی466 nm، روش: سازگاری با روش تیوسیانات جیوه (II) ،آشکارساز نور: سیلیکون فوتوسل و فیلتر تداخل باند باریک 466 نانومتر، دمای محیط 0 تا 50 درجه سانتیگراد ،خاموش شدن خودکار پس از 10 دقیقه عدم استفاده

5Sa

FTC-420 EZDO
تایوان
0.01 0-5.0 کلرسنج دیجیتال آزمایشگاهی , اندازه گیری کلر کل و آزاد ،صفحه نمایش LCD بزرگ، حافظه حداکثر 150، خاموش شدن خودکار پس از 10 دقیقه عدم استفاده،واکنش در
5 ثانیه 

6Dy

MW10 Milwaukee
ایتالیا
0.01 0-2.5 اندازه گیری کلر آزاد،به طورخودکار بعد از 2دقیقه خاموش می شود، منبع نور دیود تابش نور @ 525 nm، آشکارساز نور سیلیکون فوتوسل، دمای محیط 0 تا 50 درجه سانتیگراد

7Dy

MW11 Milwaukee
ایتالیا
0.01 0-3.5 کلرسنج دیجیتال آزمایشگاهی , اندازه گیری کلر کل ،به طورخودکار بعد از 2 دقیقه خاموش می شود، منبع نور: دیود تابش نور @ 525 nm، آشکارساز نور سیلیکون فوتوسل ،دمای محیط 0 تا 50 درجه سانتیگراد

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

تئوري

كلر و تركيبات كلر ،‌ مانند هيپوكلريت سديم و هيپوكلريت كلسيم ،

به مقدار زياد براي گندزدائي آبهاي آشاميدني ، بكار مي رود .

هنگامي كه كلر زني به خوبي شناخته و به كار رود ، روشي است عملي ، بي خطر و مؤثر براي نابود ساختن ارگانيسم هاي بيماري زا .

گندزدائي آب با كلر چندين نفع ثانويه نيز دارد .

كلر براي گندزدائي تانك هاي ذخيره و لوله هاي آب براي اكسيداسيون آهن ،‌ منگنز و هيدروژن سولفوره ،

و كنترل مزه ها ، يونها ، ‌آلگ ها و توده هاي شناور موجودات زنده مفيد و مؤثر است .

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

براي درك شيمي كلر در آب ابتدا واكنش كلر با آب مقطر را در نظر مي گيريم .

مقدار كلر باقي مانده در آب مقطر مستقيماً بستگي به مقدار كلر اضافه شده دارد .

براي مثال اگر 2 ميلي گرم در ليتر كلر به آب مقطر اضافه شود كلر باقي مانده 2 ميلي گرم در ليتر خواهد بود .

كلر با آب تركيب شده اسيد هيپوكلرو و اسيدكلريدريك توليد مي نمايد .

اين اسيدها تركيبات ناپايداري بوده ، اسيدهيپوكلرو به يون هيدروژن و يون هيپوكلريت و اسيد كلريدريك به يون كلر و يون هيدروژن تجزيه مي شود .

اسيد هپوكلرو ، يكي از انواع كلر باقي مانده ، مؤثرترين عامل گندزدا در دسترس است .

در صورتي كه اثر گندزدايي يون هيپوكلريت 0.01 اسيد هيپوكلرو است .

 براي مثال ، اگر آب حاوي مواد آلي ، نيتريتها ، آهن ، منگنز و آمونياك باشد با كلر اضافه شده تركيب مي گردند .

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

پنج عامل در گندزدائي آب با كلر مناسب است

1-     غلظت كلر

2-     زمان تماس

3-     درجه حرارت

4-     pH

5-     مواد موجود در آب

ميان 1 و 2 ،‌ كلر بلافاصله با آهن ، منگنز و نيتريتها تركيب مي شود كه به آن عوامل احياء كننده مي گويند و

تا وقتي كه تمام عوامل احياء كننده كاملاً به وسيله كلر از بين نروند هيچ كلر باقي مانده اي در آب به وجود نخواهد آمد .

با افزايش كلر اضافي ، مواد آلي و آمونياك با آن تركيب شده و كلر و آمينها و تركيبات كلر آلي ، تري هالومتانها ، توليد مي گردند.

( ميان نقطه 2 و 3 كه به آن ها كلر باقي مانده گفته مي شود و اثر گندزدائي كم تري از كلر دارند,

كلر باقي مانده تركيبي ميان 2 و 3 بيش تر منوكلروآمين ،  است )

غلظت  كلر و  زمان تماس:

از بين رفتن ارگانيسم ها مستقيماً متناسب با غلظت كلر و زمان تماس است .

يعني اگر غلظت كلر در آب كم شود زمان تماس بايد افزايش يابد يا برعكس ، تا در امكان نابودي كلر اثر گذارد .

اسيد هيپوكلرو و در pH  پايين كمي تجزيه مي شود كه بيش تر كلر باقي مانده به صورت HOCl است .

در صورتي كه در pH بالاتر به طور كامل تجزيه مي گردد كه OCl بيش تر كلر باقي مانده آب مي باشد .

بيش تر اسيدهيپوكلرو و در 8.5 تا pH = 6 تجزيه مي شود و حرارت اثر كمي در توزيع HOCl و OCl در pH‌ هاي مختلف دارد .

اثرات pH بر كلر باقي مانده تركيبي و آزاد را نشان مي دهد .

اثر درجه حرارت در کلر زدایی:

كارآيي گندزدايي كلر به درجه حرارت نيز بستگي دارد . در حرارتهاي پايين تر ميكروبها آهسته تر مي ميرند .

در هر صورت كلر در آبهاي سرد ثابت تر است و باقي مانده آن براي زمان طولاني تر در آب موجود مانده و

تا اندازه اي سرعت كمتر گندزدايي را جبران مي نمايد .

كلرزدائي در شرايطي كه تمام فاكتورها برابر هستند ، در آبهاي داراي درجه حرارت بيش تر ، مؤثرتر مي باشد .

     و تاثیر آن در مقدار کلرpH

چون نسبت اسيد هيپو كلرو به يون هيپوكلريت بستگي به pH دارد ,

بنابراين pH بر عمل گندزدائي با افزايش بيشتر كلر به آب مقدار كلر باقي مانده واقعي كاهش مي يابد,

زيرا كه كلر بعضي از تركيبات كلر آلي و آمونياك را اكسيد مي نمايد ( ميان نقطه 3 و 4 ) ،

همچنين كلر اضافي مقداري از منوكلرآمين را به دي كلرآمين ، NHCl4 ، و تري كلر آمين ، NCl3 تبديل مي نمايد .

با افزايش كلر اضافي مقدار كلر آمين ها به حداقل مي رسد كه بعد از آن به نقطه اي مي رسيم ( نقطه شكست كلر ) كه

كلر اضافي توليد كلر باقي مانده آزاد مي كند .

(مقدار كلر باقي مانده آزاد بعد از نقطه شكست بايد از 85% تا 90% كلر باقي مانده تمام آب باشد  و

بقيه 10% تا 15% كلر باقي مانده تركيبي ، شامل دي كلرآمين ها ، تري كلر آمين ها و تركيبات كلر آلي مي باشد .)

مواد موجود در آب:

اثر گندزدائي كلر فقط بعد از تماس ارگانيسم ها با كلر مؤثر است . كدورت ، ذرات ريز و ساير ناخالصيهاي معلق در آب ،

مانع تماس كافي ارگانيسم ها با كلر شده و آن ها در برابر اثر كشندگي كلر حفظ مي نمايد .

بنابراين براي كلرزني مؤثر ، كدورت بايد  تا حداكثر ممكن به وسيله مراحل مختلف تصفيه ، مانند انعقاد ، تجمع ذرات و صاف كردن ، كاهش يابد .

همان طور كه ذكر شد تركيب مواد آلي و آمونياك آب با كلر منجر به تشكيل كلر باقي مانده تركيبي كمتر مؤثر شود كه

غلظت آن ها در آب عامل مهمي در تعيين مقدار كلر است .

شرکت کیمیا طب گستر ارائه دهنده ی انواع کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی و

دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه هاو صنایع مختلف می باشد.

گروه K.T.G با هدف تضمین کیفی و رضایتمندی مشتریان،

کالاهای مورد درخواست را از کمپانی های معتبر داخلی و همچنین کشور های

اروپایی، آمریکایی و آسیایی بر اساس استاندارد مورد تایید و کیفیت بالا ، تهیه و ارائه می دهد.

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

کمپانی Milwaukee Martini ایتالیا یکی از بهترین تولیدکنندگان کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی می باشد.

تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی خود را به متخصصین و کارشناسان ما بسپارید.

همه ی محصولات دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]