کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

  • 20کامنت
  • 2021/09/19
  • Admin
  • 1461

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی چیست؟

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی جهت اندازه گیری مقدار کلر کل و آزاد  و انواع مختلف آنرا از کمپانی های مختلف

ایتالیایی و تایوانی همراه با مشخصات در جدول زیر قابل مشاهده و مقایسه میباشد.

برای اطلاع از قیمتهای کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی به صفحه   لیست قیمت کلر سنج ها مراجعه کنید.

کد

مدل

کمپانی

 رنج و دقت اندازه گیری

تصویر

توضیحات

1Sa

6742 EZDO
تایوان
0-3.5ppm

0.01

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی کلر سنج قلمی آزمایشگاهی

جهت اندازه گیری 2 پارامتر

اندازه گیری کلر کل TCL و کلر آزاد FCL

دامنه 0 تا 3/5

جبران خودکار دما (ATC)

2Dy

MI404 Milwaukee
ایتالیا
0-5

0.01

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی کلرسنج دیجیتال آزمایشگاهی

جهت اندازه گیری 2 پارامتر

اندازه گیری کلر کل TCL و کلر آزاد FCL

دامنه 0 تا 5

منبع نور لامپ تنگستن

دمای محیط 0 تا 50 درجه سانتیگراد

رطوبت 100% اتوکالیبره

3Dy

MI413 Milwaukee
ایتالیا
0-10

0.01

کلرسنج دیجیتال آزمایشگاهی

جهت اندازه گیری 2 پارامتر

اندازه گیری کلر کل TCL و کلر آزاد FCL

دامنه 0 تا 10

منبع نور لامپ تنگستن

دمای محیط 0 تا 50 درجه سانتیگراد

خاموش شدن خودکار پس از 10 دقیقه عدم استفاده

4Dy

MI414 Milwaukee
ایتالیا
0-20

0.01

کلرسنج دیجیتال آزمایشگاهی

جهت اندازه گیری یون کلر

دامنه 0 تا 20

منبع نور LED آبی 466 nm

دمای محیط 0 تا 50 درجه سانتیگراد

خاموش شدن خودکار پس از 10 دقیقه عدم استفاده

5Dy

MI411 Milwaukee
ایتالیا
0-5

0.01

کلرسنج دیجیتال آزمایشگاهی

جهت اندازه گیری 3 پارامتر

اندازه گیری کلر کل TCL و کلر آزاد FCL و PH

دامنه 0 تا 5

6.5 تا 8.0 : pH،وضوح: 0.1 pH

منبع نور لامپ تنگستن

دمای محیط 0 تا 50 درجه سانتیگراد  اتوکالیبره

5Sa

FTC-420 EZDO
تایوان
0-5

0.01

کلرسنج دیجیتال آزمایشگاهی

جهت اندازه گیری 2 پارامتر

اندازه گیری کلر کل TCL و کلر آزاد FCL

دامنه 0 تا 5

حافظه حداکثر 150

خاموش شدن خودکار پس از 10 دقیقه عدم استفاده

6Dy

MW10 Milwaukee
ایتالیا
0-2.5

0.01

کلرسنج  پرتابل آزمایشگاهی

اندازه گیری کلر آزاد FCL

دامنه 0 تا 2/5

به طورخودکار بعد از 2دقیقه خاموش می شود

دمای محیط 0 تا 50 درجه سانتیگراد

7Dy

MW11 Milwaukee
ایتالیا
0-3.5

0.01

کلرسنج پرتابل آزمایشگاهی

اندازه گیری کلر کل TCL

دامنه 0 تا 3/5

به طورخودکار بعد از 2دقیقه خاموش می شود

دمای محیط 0 تا 50 درجه سانتیگراد

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

تئوری
كلر و تركيبات كلر ،‌ مانند هيپوكلريت سديم و هيپوكلريت كلسيم ،

به مقدار زياد براي گندزدائي آبهاي آشاميدني ، بكار مي رود .

هنگامي كه كلر زني به خوبي شناخته و به كار رود ، روشي است عملي ، بي خطر و مؤثر براي نابود ساختن ارگانيسم هاي بيماري زا .

گندزدائي آب با كلر چندين نفع ثانويه نيز دارد .

كلر براي گندزدائي تانك هاي ذخيره و لوله هاي آب براي اكسيداسيون آهن ،‌ منگنز و هيدروژن سولفوره ،

و كنترل مزه ها ، يونها ، ‌آلگ ها و توده هاي شناور موجودات زنده مفيد و مؤثر است .

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

براي درك شيمي كلر در آب ابتدا واكنش كلر با آب مقطر را در نظر مي گيريم .

مقدار كلر باقي مانده در آب مقطر مستقيماً بستگي به مقدار كلر اضافه شده دارد .

براي مثال اگر 2 ميلي گرم در ليتر كلر به آب مقطر اضافه شود كلر باقي مانده 2 ميلي گرم در ليتر خواهد بود .

كلر با آب تركيب شده اسيد هيپوكلرو و اسيدكلريدريك توليد مي نمايد .

اين اسيدها تركيبات ناپايداري بوده ، اسيدهيپوكلرو به يون هيدروژن و يون هيپوكلريت و اسيد كلريدريك به يون كلر و يون هيدروژن تجزيه مي شود .

اسيد هپوكلرو ، يكي از انواع كلر باقي مانده ، مؤثرترين عامل گندزدا در دسترس است .

در صورتي كه اثر گندزدايي يون هيپوكلريت 0.01 اسيد هيپوكلرو است .

براي مثال ، اگر آب حاوي مواد آلي ، نيتريتها ، آهن ، منگنز و آمونياك باشد با كلر اضافه شده تركيب مي گردند .

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

پنج عامل در گندزدائي آب با كلر مناسب است :
1-     غلظت كلر
2-     زمان تماس
3-     درجه حرارت
4-     pH
5-     مواد موجود در آب

ميان 1 و 2 ،‌ كلر بلافاصله با آهن ، منگنز و نيتريتها تركيب مي شود كه به آن عوامل احياء كننده مي گويند و

تا وقتي كه تمام عوامل احياء كننده كاملاً به وسيله كلر از بين نروند هيچ كلر باقي مانده اي در آب به وجود نخواهد آمد .

با افزايش كلر اضافي ، مواد آلي و آمونياك با آن تركيب شده و كلر و آمينها و تركيبات كلر آلي ، تري هالومتانها ، توليد مي گردند.

( ميان نقطه 2 و 3 كه به آن ها كلر باقي مانده گفته مي شود و اثر گندزدائي كم تري از كلر دارند,

كلر باقي مانده تركيبي ميان 2 و 3 بيش تر منوكلروآمين ،  است )

غلظت  كلر و  زمان تماس:

از بين رفتن ارگانيسم ها مستقيماً متناسب با غلظت كلر و زمان تماس است .

يعني اگر غلظت كلر در آب كم شود زمان تماس بايد افزايش يابد يا برعكس ، تا در امكان نابودي كلر اثر گذارد .

اسيد هيپوكلرو و در pH  پايين كمي تجزيه مي شود كه بيش تر كلر باقي مانده به صورت HOCl است .

در صورتي كه در pH بالاتر به طور كامل تجزيه مي گردد كه OCl بيش تر كلر باقي مانده آب مي باشد .

بيش تر اسيدهيپوكلرو و در 8.5 تا pH = 6 تجزيه مي شود و حرارت اثر كمي در توزيع HOCl و OCl در pH‌ هاي مختلف دارد .

اثرات pH بر كلر باقي مانده تركيبي و آزاد را نشان مي دهد .

اثر درجه حرارت در کلر زدایی

كارآيي گندزدايي كلر به درجه حرارت نيز بستگي دارد . در حرارتهاي پايين تر ميكروبها آهسته تر مي ميرند .

در هر صورت كلر در آبهاي سرد ثابت تر است و باقي مانده آن براي زمان طولاني تر در آب موجود مانده و

تا اندازه اي سرعت كمتر گندزدايي را جبران مي نمايد .

كلرزدائي در شرايطي كه تمام فاكتورها برابر هستند ، در آبهاي داراي درجه حرارت بيش تر ، مؤثرتر مي باشد .

     و تاثیر آن در مقدار کلرpH

چون نسبت اسيد هيپو كلرو به يون هيپوكلريت بستگي به pH دارد ,

بنابراين pH بر عمل گندزدائي با افزايش بيشتر كلر به آب مقدار كلر باقي مانده واقعي كاهش مي يابد,

زيرا كه كلر بعضي از تركيبات كلر آلي و آمونياك را اكسيد مي نمايد ( ميان نقطه 3 و 4 ) ،

همچنين كلر اضافي مقداري از منوكلرآمين را به دي كلرآمين ، NHCl4 ، و تري كلر آمين ، NCl3 تبديل مي نمايد .

با افزايش كلر اضافي مقدار كلر آمين ها به حداقل مي رسد كه بعد از آن به نقطه اي مي رسيم ( نقطه شكست كلر ) كه

كلر اضافي توليد كلر باقي مانده آزاد مي كند .

(مقدار كلر باقي مانده آزاد بعد از نقطه شكست بايد از 85% تا 90% كلر باقي مانده تمام آب باشد  و

بقيه 10% تا 15% كلر باقي مانده تركيبي ، شامل دي كلرآمين ها ، تري كلر آمين ها و تركيبات كلر آلي مي باشد .)

مواد موجود در آب:

اثر گندزدائي كلر فقط بعد از تماس ارگانيسم ها با كلر مؤثر است . كدورت ، ذرات ريز و ساير ناخالصيهاي معلق در آب ،

مانع تماس كافي ارگانيسم ها با كلر شده و آن ها در برابر اثر كشندگي كلر حفظ مي نمايد .

بنابراين براي كلرزني مؤثر ، كدورت بايد  تا حداكثر ممكن به وسيله مراحل مختلف تصفيه ، مانند انعقاد ، تجمع ذرات و صاف كردن ، كاهش يابد .

همان طور كه ذكر شد تركيب مواد آلي و آمونياك آب با كلر منجر به تشكيل كلر باقي مانده تركيبي كمتر مؤثر شود كه

غلظت آن ها در آب عامل مهمي در تعيين مقدار كلر است .

شرکت کیمیا طب گستر ارائه دهنده ی انواع کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی و

دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه هاو صنایع مختلف می باشد.

گروه K.T.G با هدف تضمین کیفی و رضایتمندی مشتریان،

کالاهای مورد درخواست را از کمپانی های معتبر داخلی و همچنین کشور های

اروپایی، آمریکایی و آسیایی بر اساس استاندارد مورد تایید و کیفیت بالا ، تهیه و ارائه می دهد.

کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی

کمپانی Milwaukee Martini ایتالیا یکی از بهترین تولیدکنندگان کلر سنج دیجیتال آزمایشگاهی می باشد.

تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی خود را به متخصصین و کارشناسان ما بسپارید.

همه ی محصولات دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید کلرسنج  با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

قیمت کلرسنج آزمایشگاهی را از شماره زیر استعلام نمایید:

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]