تانک الکتروفورز

قیمت (تومان):

5,600,00020,000,000

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به راست بکشید.

توضیحات

قیمت و مشخصات تانک الکتروفورز ایرانی

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1PN

تانک الکتروفورز مدل HU-16

مینی هلنا

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • برای جداسازی هموگلوبین
 • 16 نمونه قابلRun
7,000,000
2PN

تانک الکتروفورز مدل HU-24

هلنا

تصویر مرتبط با تانک الکتروفورز در سایت هلدینگ KTG

دانلود کاتالوگ

 • برای جداسازی هموگلوبین
 • 24نمونه قابلRun
7,500,000
3PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-80

مینی ژل یک طرفه

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 8*8 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 11*12 سانتی متر
 • ظرفیت : 10 چاهک
 • ابعاد تانک : 18*14*14 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 400 میلی لیتر
7,500,000
4PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-80 D

مینی ژل دوطرفه

تصویر مرتبط با تانک الکتروفورز در سایت هلدینگ KTG

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 8*8 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 11*12 سانتی متر
 • ظرفیت : 2*10 چاهک(20 عدد)
 • ابعاد تانک : 14*13*15 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 400 میلی لیتر
7,700,000
5PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-85

مشابه کلیور

مینی ژل دوطرفه

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 8*8 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 10*10 سانتی متر
 • ظرفیت : 2*8 چاهک(16 عدد)
 • ابعاد تانک : 16*15*15 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده: 550 میلی لیتر
ناموجود
6PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-130

مشابه سیگما

ماکسی ژل یک طرفه

تصویر مرتبط با تانک الکتروفورز در سایت هلدینگ KTG

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 14*13 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 18*17 سانتی متر
 • ظرفیت :16 چاهک
 • ابعاد تانک : 19.5*20*24.5 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 650 میلی لیتر
8,000,000
7PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-130 D

مشابه سیگما

ماکسی ژل دوطرفه

تصویر مرتبط با تانک الکتروفورز در سایت هلدینگ KTG

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 14*13 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 18*17 سانتی متر
 • ظرفیت : 16*2 چاهک(32 عدد)
 • ابعاد تانک : 19.5*14.5*22 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 700 میلی لیتر
9,000,000
8PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-260

مشابه سیگما

ماکسی ژل یک طرفه

تصویر مرتبط با تانک الکتروفورز در سایت هلدینگ KTG

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 21*21 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 24*26 سانتی متر
 • ظرفیت : 20 چاهک
 • ابعاد تانک :28.5*16.5*24 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 950 میلی لیتر
10,000,000
9PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-260 D

مشابه سیگما

ماکسی ژل دوطرفه

تصویر مرتبط با تانک الکتروفورز در سایت هلدینگ KTG

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 23*16سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 26*21 سانتی متر
 • ظرفیت : 2*20 چاهک(40 عدد)
 • ابعاد تانک :24*16.5*18.5 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 950 میلی لیتر
10,500,000
10PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-170 D

مشابه هافر

ماکسی ژل دوطرفه

تصویر مرتبط با تانک الکتروفورز در سایت هلدینگ KTG

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 19*16 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 22*21 سانتی متر
 • ظرفیت : 2*20 چاهک(40 عدد)
 • ابعاد تانک : 25*14.5*24 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 850 میلی لیتر
9,800,000
11PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-900

DNA sequencing

یک طرفه

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 27.5*37.5 و 52*27.5سانتی متر
 • ظرفیت:(تعداد نمونه 33 عدد) با کلیه ضمائم
 • ابعاد تانک:37*30*57
 • حجم بافر مورد استفاده : 2500 میلی لیتر
17,200,000
12PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-520

DNA sequencing

ران بلند

تصویر مرتبط با تانک الکتروفورز در سایت هلدینگ KTG

 • اندازه ژل : 52*27.5سانتی متر
 • ظرفیت: (تعداد نمونه 30 عدد)با کلیه ضمائم
 • DNA Sequencing ران بلند
12,500,000
13PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-350

DNA sequencing

تصویر مرتبط با تانک الکتروفورز در سایت هلدینگ KTG

 • اندازه ژل : 52*27.5سانتی متر
 • ظرفیت: 30 چاهک 
11,000,000
14PN

تانک الکتروفورز افقی مدل HU-110

مشابه بایوراد

تصویر مرتبط با تانک الکتروفورز در سایت هلدینگ KTG

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 9*11 سانتی متر
 • ظرفیت: 16 چاهک
 • حجم بافر مورد استفاده: 500 میلی لیتر
7,500,000
15PN

تانک الکتروفورز افقی مدل HU-150

مشابه سیگما

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 15*15و 15*10 سانتی متر
 • ظرفیت: 22 و 28 چاهک
 • حجم بافر مورد استفاده : 1200 میلی لیتر
8,500,000
16PN

تانک الکتروفورز افقی مدل HU-180

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 18*16و16*10 سانتی متر
 • ظرفیت: 23 و 30 چاهک
 • حجم بافر مورد استفاده : 1600 میلی لیتر
9,000,000
17PN

تانک الکتروفورز افقی مدل HU-95

مشابه فارمسیا

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 10*7و 7*5 سانتی متر
 • ظرفیت: 9 و 14 چاهک
 • حجم بافر مورد استفاده : 500 میلی لیتر
8,000,000
18PN

تانک الکتروفورز افقی مدل HU-70

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 7*5 سانتی متر
 • ظرفیت: 9 چاهک
 • حجم بافر مورد استفاده : 200میلی لیتر
5,600,000
19PN

سیستم یکپارچه پاور ساپلای  وتانک الکتروفورز مدل PHP-120

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد پاور سوپلای: 23*22*7 cm
 • ابعاد پلیت: 5*7 و 9*11 cm
 • ظرفیت: 9 و 16 چاهک
 • حجم بافر مورد استفاده: ۴۵۰cc
 •  
 • رنج ولتاژ: 300-60-90-120 ثابت
 • جریان: 100 میلی آمپر
 • قابلیت اتصال دستگاه به انواع تانک و پاور
 • تایمر: ۹۹ دقیقه
15,000,000
20PN

سیستم یکپارچه پاور ساپلای  وتانک الکتروفورز مدل TLP-150

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد پاور سوپلای: 24*28*8 cm
 • ابعاد پلیت: 5*7 و 9*11 cm
 • ظرفیت: 16و 9 چاهک
 • ابعاد خارجی تانک: 24*11*7 cm
 • حجم بافرمورد استفاده: ۵۰۰cc
 •  
 • به همراه ترانسلومیناتور نورآبی
 • رنج ولتاژ: 300-60-90-120 ثابت
 • جریان: 500 میلی آمپر
 • فیوز: 250V, 1A
 • ترانسلومیناتور: LED نور آبی
 • طول موج: ۴۷۵nm
 • ابعاد فیلتر:  9*11 cm
 • طول عمر (LED): 50000 h
20,000,000
21PN

سیستم ترانسفر مدل  WPN-80
وسترن بلات

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 9*10سانتی متر
 • پلیت ژل دوبل
 • حجم بافر مورد استفاده:  800 میلی لیتر
 • sandwich gel : 2PCS
12,500,000
22PN

سیستم ترانسفر مدل WPN-130

وسترن بلات

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 16*14سانتی متر
 • پلیت ژل دوبل
 • حجم بافر مورد استفاده:  1600 میلی لیتر
 • sandwich gel : 2PCS
15,500,000
23PN

تانک تیوب ژل مدل TJN-80

تصویر مرتبط با تانک الکتروفورز در سایت هلدینگ KTG

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 4*90*10میلی متر
 • ابعاد:12.5*15.5*11.5
 • حجم بافر مورد استفاده: 650 میلی لیتر
 • شامل 10 عدد لوله شیشه ای
12,000,000
24PN

تانک تیوب ژل مدل TJN-120

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 4*150*10میلی متر
 • حجم بافر مورد استفاده: 950 میلی لیتر
 • ابعاد:15.5*11.5*19.5
 • شامل 10 عدد لوله شیشه ای
13,000,000
25PN

تانک سمی درای مدل SPN-150

تانک الکتروفورز پاورساپلای

دانلود کاتالوگ

 • اندازه ژل : 15*15سانتی متر
 • پلیت :گرافیت
13,000,000

دارای یک سال ضمانت و 10 سال حدمات پس از فروش

مشخصات فنی تانک الکتروفورز ایرانی

(روی مدل ها کلیک کنید)

مشخصات فنی

تانک الکتروفورز

تانک الکتروفورز همراه با مشخصات انواع مختلف این کالا را در این صفحه مشاهده می فرمایید. هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع تانک الکتروفورز (تانک الکتروفورز افقی و عمودی ) با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت می باشد. 

شرکت کیمیا طب گستر ارائه دهنده انواع تجهیزات آزمایشگاهی مولکولار بیولوژی و ژنتیک نظیر دستگاه الکتروفورز و سیستم‌های مستند سازی ژل می‌باشد.

تانک الکتروفورز

سیستم الکتروفورز از بخش های مختلفی تشکیل شده است، این بخش ها عبارتند از : تانک یا محفظه اصلی، منبع تغذیه، محیط پشتیبان، غلظت سنج ، معرف شیمیایی و انکوباتور.

تانک الکتروفورز قسمتی از مجموعه دستگاه الکتروفورز است که در واقع محفظه ای برای نگهداری بافر ذخیره ای در طول فرایند الکتروفورز است. تانک الکتروفورز معمولا به صورت مستطیلی و از جنس ماده ای شفاف می باشد،

در داخل تانک الکتروفورز یک تیغه قرار دارد که تانک را به دو قسمت تقسیم کرده است، در داخل هر کدام از بخش ها یک دیواره متخلخل واقع شده به وسیله آن ها فرایند الکتروفورز انجام می شود. تانک الکتروفورز در دو شکل افقی و عمودی طراحی شده است.

تانک الکتروفورز عمودی

تانک های الکتروفورز عمودی برای جداسازی DNA، RNA و پروتئین در تکنیک­‌های مختلفی مانند، آنژیوگرافی، ساترن­‌بلات و نورترن­‌بلات استفاده قرار می شوند، این تانک ها قابلیت استفاده به صورت یک طرفه و دوطرفه را دارند و می توانند حجم بافر زیادی را در بر بگیرند.

تانک الکتروفورز افقی

تانک افقی الکتروفورز امکان استفاده از ژل و نمونه های بیشتری را دارد و از لحاظ عملکرد تفاوت زیادی با تانک های عمودی ندارد و می تواند همان کاری را انجام دهد که تانک عمودی الکتروفورز انجام می دهد.

توجه داشته باشید که شما می توانید اندازه مورد نظر  تانک الکتروفورز را به شرکت های تولید کننده آن بدهید و بر اساس آن یک تانک سفارشی شده به شما تحویل داده شود. تانک‌های ژل افقی ENDURO  کمپانی Labnet برای استفاده آسان، ایمن و مداوم طراحی شده‌اند.

این تانک‌ها در اندازه های مختلف، از یک سیستم مینی ژل تا یک سیستم ژل بزرگ که امکان لود 450 نمونه را می‌دهد، موجود می‌باشند. طیف گسترده‌ای از لوازم جانبی از جمله شانه‌های ژل سازگار با چند کانال موجود است. فروش تانک الکتروفورز ایرانی و خارجی در شرکت کیمیا طب گستر.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم الکتروفورز فقط کافیست بروی کلمه نارنجی رنگ کلیک نمایید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

سوالات متداول

تانک الکتروفورز قسمتی از مجموعه دستگاه الکتروفورز است که در واقع محفظه ای برای نگهداری بافر ذخیره ای در طول فرایند الکتروفورز است. تانک الکتروفورز معمولا به صورت مستطیلی و از جنس ماده ای شفاف می باشد،

تانک الکتروفورز در دو نوع افقی و عمودی برای کاربردهای مختلف تولید می شوند.

تانک های الکتروفورز عمودی برای جداسازی DNA، RNA و پروتئین در تکنیک­‌های مختلفی مانند، آنژیوگرافی، ساترن­‌بلات و نورترن­‌بلات استفاده قرار می شوند، این تانک ها قابلیت استفاده به صورت یک طرفه و دوطرفه را دارند و می توانند حجم بافر زیادی را در بر بگیرند.

تانک افقی الکتروفورز امکان استفاده از ژل و نمونه های بیشتری را دارد و از لحاظ عملکرد تفاوت زیادی با تانک های عمودی ندارد و می تواند همان کاری را انجام دهد که تانک عمودی الکتروفورز انجام می دهد.

قیمت تانک الکتروفورز با توجه به نوع و سایز و برند آن متفاوت است. در حال حاضر می توانید قیمت تانک الکتروفورز را در لیست قیمت موجود در این صفحه مشاهده کنید.

1 دیدگاه برای تانک الکتروفورز

 1. sobhani

  فروش سیستم های الکتروفورز در هلدینگ KTG

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *