تانک الکتروفورز

مشاهده قیمت های تقریبی در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به چپ و راست بکشید.

توضیحات

قیمت و مشخصات تانک الکتروفورز ایرانی

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1PN

تانک الکتروفورز مدل HU-16

مینی هلنا

تانک الکتروفورز پاورساپلای

برای جداسازی هموگلوبین
16 نمونه قابلRun
6,500,000
2PN

تانک الکتروفورز مدل HU-24

هلنا

برای جداسازی هموگلوبین24نمونه قابلRun6,900,000
3PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-80

مینی ژل یک طرفه

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • اندازه ژل : 8*8 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 11*12 سانتی متر
 • ظرفیت : 10 چاهک
 • ابعاد تانک : 18*14*14 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 400 میلی لیتر
6,200,000
4PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-80 D

مینی ژل دوطرفه

 • اندازه ژل : 8*8 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 11*12 سانتی متر
 • ظرفیت : 2*10 چاهک(20 عدد)
 • ابعاد تانک : 14*13*15 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 400 میلی لیتر
7,000,000
5PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-85

مشابه کلیور

مینی ژل دوطرفه

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • اندازه ژل : 8*8 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 10*10 سانتی متر
 • ظرفیت : 2*8 چاهک(16 عدد)
 • ابعاد تانک : 16*15*15 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده: 550 میلی لیتر
13,300,000
6PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-130

مشابه سیگما

ماکسی ژل یک طرفه

 • اندازه ژل : 14*13 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 18*17 سانتی متر
 • ظرفیت :16 چاهک
 • ابعاد تانک : 19.5*20*24.5 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 650 میلی لیتر
7,500,000
7PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-130 D

مشابه سیگما

ماکسی ژل دوطرفه

 • اندازه ژل : 14*13 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 18*17 سانتی متر
 • ظرفیت : 16*2 چاهک(32 عدد)
 • ابعاد تانک : 19.5*14.5*22 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 700 میلی لیتر
8,200,000
8PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-260

مشابه سیگما

ماکسی ژل یک طرفه

 • اندازه ژل : 21*21 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 24*26 سانتی متر
 • ظرفیت : 20 چاهک
 • ابعاد تانک :28.5*16.5*24 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 950 میلی لیتر
9,500,000
9PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-260 D

مشابه سیگما

ماکسی ژل دوطرفه

 • اندازه ژل : 23*16سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 26*21 سانتی متر
 • ظرفیت : 2*20 چاهک(40 عدد)
 • ابعاد تانک :24*16.5*18.5 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 950 میلی لیتر
9,700,000
10PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-170 D

مشابه هافر

ماکسی ژل دوطرفه

 • اندازه ژل : 19*16 سانتی متر
 • ابعاد پلیت: 22*21 سانتی متر
 • ظرفیت : 2*20 چاهک(40 عدد)
 • ابعاد تانک : 25*14.5*24 ( عرض* طول* ارتفاع )
 • حجم بافر مورد استفاده : 850 میلی لیتر
9,200,000
11PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-900

DNA sequencing

یک طرفه

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • اندازه ژل : 27.5*37.5 و 52*27.5سانتی متر
 • حجم بافر مورد استفاده : 2500 میلی لیتر
 • (تعدادنمونه 33عدد)با کلیه ضمائم
 • ابعاد:37*30*57
16,300,000
12PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-520

DNA sequencing

ران بلند

 • اندازه ژل : 52*27.5سانتی متر
 • DNA Sequencing ران بلند
 • (تعدادنمونه 30عدد)با کلیه ضمائم
11,600,000
13PN

تانک الکتروفورز عمودی مدل VU-350

DNA sequencing

 • اندازه ژل : 52*27.5سانتی متر
 • تعداد چاهک:30
10,000,000
14PN

تانک الکتروفورز افقی مدل HU-110

مشابه بایوراد

 • اندازه ژل : 9*11 سانتی متر
 • حجم بافر مورد استفاده: 500 میلی لیتر
 • تعداد چاهک :16 عدد
6,600,000
15PN

تانک الکتروفورز افقی مدل HU-150

مشابه سیگما

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • اندازه ژل : 15*15و 15*10 سانتی متر
 • حجم بافر مورد استفاده : 1200 میلی لیتر
 • تعداد چاهک :28و22 عدد
7,200,000
16PN

تانک الکتروفورز افقی مدل HU-180

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • اندازه ژل : 18*16و16*10 سانتی متر
 • حجم بافر مورد استفاده : 1600 میلی لیتر
 • تعداد چاهک :23و30
7,500,000
17PN

تانک الکتروفورز افقی مدل HU-95

مشابه فارمسیا

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • اندازه ژل : 10*7و 7*5 سانتی متر
 • حجم بافر مورد استفاده : 500 میلی لیتر
 • تعداد چاهک :14و9 عدد
7,000,000
18PN

تانک الکتروفورز افقی مدل HU-70

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • اندازه ژل : 7*5 سانتی متر
 • حجم بافر مورد استفاده : 200میلی لیتر
 • تعداد چاهک :9
4,900,000
19PN

سیستم یکپارچه پاور ساپلای  وتانک الکتروفورز مدل PHP-120

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • تایمر: ۹۹ دقیقه
 • اندازه پاور سوپلای: 23*22*7 cm
 • رنج ولتاژ: 300-60-90-120 ثابت
 • جریان: 100 میلی آمپر
 • قابلیت اتصال دستگاه به انواع تانک و پاور
 • اندازه پلیت: 5*7 و 9*11 cm
 • حجم بافر: ۴۵۰cc
 • تعداد چاهک :16و 9 عدد
10,000,000
20PN

سیستم یکپارچه پاور ساپلای  وتانک الکتروفورز مدل TLP-150

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • به همراه ترانسلومیناتور نورآبی
 • اندازه پاور سوپلای: 24*28*8 cm
 • رنج ولتاژ: 300-60-90-120 ثابت
 • جریان: 500 میلی آمپر
 • فیوز: ۲۵۰V, 1A
 • اندازه خارجی تانک: 24*11*7 cm
 • اندازه پلیت: 5*7 و 9*11 cm
 • تعداد چاهک :16و 9 عدد
 • حجم بافر: ۵۰۰cc
 • ترانسلومیناتور: LED نور آبی
 • طول موج: ۴۷۵nm
 • اندازه فیلتر:  9*11 cm
 • طول عمر LED: 50000 h
17,000,000
21PNسیستم ترانسفر مدل  WPN-80
وسترن بلاتتانک الکتروفورز پاورساپلای
 • اندازه ژل : 9*10سانتی متر
 • پلیت ژل دوبل
 • حجم بافر مورد استفاده:  800 میلی لیتر
 • sandwich gel : 2PCS
12,100,000
22PN

سیستم ترانسفر مدل WPN-130

وسترن بلات

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • اندازه ژل : 16*14سانتی متر
 • پلیت ژل دوبل
 • حجم بافر مورد استفاده:  1600 میلی لیتر
 • sandwich gel : 2PCS
15,000,000
23PN

تانک تیوب ژل مدل TJN-80

 • اندازه ژل : 4*90*10میلی متر
 • ابعاد:12.5*15.5*11.5
 • حجم بافر مورد استفاده: 650 میلی لیتر
 • شامل 10 عدد لوله شیشه ای
11,400,000
24PN

تانک تیوب ژل مدل TJN-120

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • اندازه ژل : 4*150*10میلی متر
 • حجم بافر مورد استفاده: 950 میلی لیتر
 • ابعاد:15.5*11.5*19.5
 • شامل 10 عدد لوله شیشه ای
12,100,000
25PN

تانک سمی درای مدل SPN-150

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 • اندازه ژل : 15*15سانتی متر
 • پلیت :گرافیت
12,100,000

 

تانک الکتروفورز

تانک الکتروفورز پاورساپلای همراه با مشخصات انواع مختلف این کالا را در این صفحه مشاهده می فرمایید. هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع تانک الکتروفورز پاورساپلای (تانک الکتروفورز افقی و عمودی همراه با پاورساپلای) با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت می باشد. 

شرکت کیمیا طب گستر ارائه دهنده انواع تجهیزات مولکولار بیولوژی و ژنتیک نظیر انواع دستگاه‌های PCR، الکتروفورز و سیستم‌های مستند سازی ژل می‌باشد.

تانک الکتروفورز

سیستم الکتروفورز از بخش های مختلفی تشکیل شده است، این بخش ها عبارتند از : تانک یا محفظه اصلی، منبع تغذیه، محیط پشتیبان، غلظت سنج ، معرف شیمیایی و انکوباتور.

تانک الکتروفورز قسمتی از مجموعه دستگاه الکتروفورز است که در واقع محفظه ای برای نگهداری بافر ذخیره ای در طول فرایند الکتروفورز است. تانک الکتروفورز معمولا به صورت مستطیلی و از جنس ماده ای شفاف می باشد،

در داخل تانک الکتروفورز یک تیغه قرار دارد که تانک را به دو قسمت تقسیم کرده است، در داخل هر کدام از بخش ها یک دیواره متخلخل واقع شده به وسیله آن ها فرایند الکتروفورز انجام می شود. تانک الکتروفورز در دو شکل افقی و عمودی طراحی شده است.

تانک الکتروفورز عمودی

تانک های الکتروفورز عمودی برای جداسازی DNA، RNA و پروتئین در تکنیک­‌های مختلفی مانند، آنژیوگرافی، ساترن­‌بلات و نورترن­‌بلات استفاده قرار می شوند، این تانک ها قابلیت استفاده به صورت یک طرفه و دوطرفه را دارند و می توانند حجم بافر زیادی را در بر بگیرند.

تانک الکتروفورز افقی

تانک افقی الکتروفورز امکان استفاده از ژل و نمونه های بیشتری را دارد و از لحاظ عملکرد تفاوت زیادی با تانک های عمودی ندارد و می تواند همان کاری را انجام دهد که تانک عمودی الکتروفورز انجام می دهد.

توجه داشته باشید که شما می توانید اندازه مورد نظر  تانک الکتروفورز را به شرکت های تولید کننده آن بدهید و بر اساس آن یک تانک سفارشی شده به شما تحویل داده شود. تانک‌های ژل افقی ENDURO  کمپانی Labnet برای استفاده آسان، ایمن و مداوم طراحی شده‌اند.

این تانک‌ها در اندازه های مختلف، از یک سیستم مینی ژل تا یک سیستم ژل بزرگ که امکان لود 450 نمونه را می‌دهد، موجود می‌باشند. طیف گسترده‌ای از لوازم جانبی از جمله شانه‌های ژل سازگار با چند کانال موجود است. فروش تانک الکتروفورز ایرانی و خارجی در شرکت کیمیا طب گستر.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم الکتروفورز فقط کافیست بروی کلمه نارنجی رنگ کلیک نمایید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

سوالات متداول خرید تانک الکتروفورز

تانک الکتروفورز قسمتی از مجموعه دستگاه الکتروفورز است که در واقع محفظه ای برای نگهداری بافر ذخیره ای در طول فرایند الکتروفورز است. تانک الکتروفورز معمولا به صورت مستطیلی و از جنس ماده ای شفاف می باشد،

تانک الکتروفورز در دو نوع افقی و عمودی برای کاربردهای مختلف تولید می شوند.

قیمت تانک الکتروفورز با توجه به نوع و سایز و برند آن متفاوت است. در حال حاضر می توانید قیمت تانک الکتروفورز را در لیست قیمت موجود در این صفحه مشاهده کنید.

تانک های الکتروفورز عمودی برای جداسازی DNA، RNA و پروتئین در تکنیک­‌های مختلفی مانند، آنژیوگرافی، ساترن­‌بلات و نورترن­‌بلات استفاده قرار می شوند، این تانک ها قابلیت استفاده به صورت یک طرفه و دوطرفه را دارند و می توانند حجم بافر زیادی را در بر بگیرند.

تانک افقی الکتروفورز امکان استفاده از ژل و نمونه های بیشتری را دارد و از لحاظ عملکرد تفاوت زیادی با تانک های عمودی ندارد و می تواند همان کاری را انجام دهد که تانک عمودی الکتروفورز انجام می دهد.

1 دیدگاه برای تانک الکتروفورز

 1. sobhani

  فروش سیستم های الکتروفورز در هلدینگ KTG

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *