تانک الکتروفورز پاورساپلای

  • 20کامنت
  • 2022/01/01
  • Admin
  • 2091

تانک الکتروفورز پاورساپلای

تانک الکتروفورز پاورساپلای همراه با مشخصات انواع مختلف این کالا را در این صفحه مشاهده می فرمایید.

هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع تانک الکتروفورز پاورساپلای (تانک الکتروفورز افقی و عمودی همراه با پاورساپلای)

با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع الکتروفورز بروی کلمه نارنجی کلیک نمایید.

اطلاعات مورد نیاز در مورد انواع تانک الکتروفورز و پاور ساپلای به شرح زیر می‌باشد:

 

 ردیف

 مدل

توضیحات

Europe

تانک الکتروفورز پاورساپلای

1TN

تانک الکتروفورز افقی

مدل: ENDURO™ 15.10

Labnet

 

اندازه ژل : 10*15 سانتی متر

ابعاد تانک : 17.5*26.5*9 (عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 500 میلی لیتر

حداکثر ظرفیت برای نمونه : 140

2TN

تانک الکتروفورز افقی

مدل: ENDURO™ 7.7

Labnet

اندازه ژل : 7*7 سانتی متر

ابعاد تانک : 9*21*9 (عرض * طول* ارتفاع)

حجم بافر مورد استفاده : 225 میلی لیتر

حداکثر ظرفیت برای نمونه : 32

3TN

 

تانک الکتروفورز افقی

مدل: ENDURO™ 10.10

Labnet

اندازه ژل : 10*10 سانتی متر

ابعاد تانک : 12.5*22*9 ( عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 300 میلی لیتر

حداکثر ظرفیت برای نمونه : 100

4ZF

 

تانک الکتروفورز افقی کوچک

مدل: MSMIDIDUO

Cleaver

دارای دو سینی

اندازه ژل : 10*10 سانتی متر

حداکثر ظرفیت برای نمونه : 100

اندازه ژل : 7*10 سانتی متر

حداکثر ظرفیت برای نمونه : 50

ابعاد تانک : 12.5*22*9 ( عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 300 میلی لیتر

دارای دو شانه 16 دندانه می‌باشد.

5ZF

 

تانک الکتروفورز افقی متوسط

مدل: MSCHOICETRIO

Cleaver

دارای سه سینی

اندازه ژل : 7*15 سانتی متر

حداکثر ظرفیت برای نمونه : 70

اندازه ژل : 10*15 سانتی متر

حداکثر ظرفیت برای نمونه : 140

اندازه ژل : 15*15 سانتی متر

حداکثر ظرفیت برای نمونه : 210

ابعاد تانک : 17.5*26.5*9 ( عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 500 میلی لیتر

دارای دو شانه 20 دندانه می‌باشد.

IRAN

 تانک الکتروفورز ایرانی

1PN

 

تانک الکتروفورز

مدل: HU-16

مینی هلنا

 

تانک الکتروفورز پاورساپلای

برای جداسازی هموگلوبین
16 نمونه قابلRun

2PN

تانک الکتروفورز

مدل: HU-24

هلنا

 

برای جداسازی هموگلوبین

24نمونه قابلRun

3PN

 

تانک الکتروفورز عمودی

مدل: VU-80

مینی ژل یک طرفه

 

تانک الکتروفورز پاورساپلای

اندازه ژل : 8*8 سانتی متر

ابعاد پلیت: 11*12 سانتی متر

ظرفیت : 10 چاهک

ابعاد تانک : 18*14*14 ( عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 400 میلی لیتر

4PN

 

تانک الکتروفورز عمودی

مدل: VU-80 D

مینی ژل دوطرفه

 

اندازه ژل : 8*8 سانتی متر

ابعاد پلیت: 11*12 سانتی متر

ظرفیت : 2*10 چاهک(20 عدد)

ابعاد تانک : 14*13*15 ( عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 400 میلی لیتر

5PN

 

تانک الکتروفورز عمودی

مدل: VU-85

مشابه کلیور

مینی ژل دوطرفه

 

تانک الکتروفورز پاورساپلای

اندازه ژل : 8*8 سانتی متر

ابعاد پلیت: 10*10 سانتی متر

ظرفیت : 2*8 چاهک(16 عدد)

ابعاد تانک : 16*15*15 ( عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 550 میلی لیتر

6PN

 

تانک الکتروفورز عمودی

مدل: VU-130

مشابه سیگما

ماکسی ژل یک طرفه

 

اندازه ژل : 14*13 سانتی متر

ابعاد پلیت: 18*17 سانتی متر

ظرفیت :16 چاهک

ابعاد تانک : 19.5*20*24.5 ( عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 650 میلی لیتر

7PN

 

تانک الکتروفورز عمودی

مدل: VU-130 D

مشابه سیگما

ماکسی ژل دوطرفه

 

 

اندازه ژل : 14*13 سانتی متر

ابعاد پلیت: 18*17 سانتی متر

ظرفیت : 16*2 چاهک(32 عدد)

ابعاد تانک : 19.5*14.5*22 ( عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 700 میلی لیتر

8PN

 

تانک الکتروفورز عمودی

مدل: VU-260

مشابه سیگما

ماکسی ژل یک طرفه

 

 

اندازه ژل : 21*21 سانتی متر

ابعاد پلیت: 24*26 سانتی متر

ظرفیت : 20 چاهک

ابعاد تانک :28.5*16.5*24 ( عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 950 میلی لیتر

9PN

 

تانک الکتروفورز عمودی

مدل: VU-260 D

مشابه سیگما

ماکسی ژل دوطرفه

 

 

اندازه ژل : 23*16سانتی متر

ابعاد پلیت: 26*21 سانتی متر

ظرفیت : 2*20 چاهک(40 عدد)

ابعاد تانک :24*16.5*18.5 ( عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 950 میلی لیتر

10PN

 

تانک الکتروفورز عمودی

مدل: VU-170 D

مشابه هافر

ماکسی ژل دوطرفه

 

 

اندازه ژل : 19*16 سانتی متر

ابعاد پلیت: 22*21 سانتی متر

ظرفیت : 2*20 چاهک(40 عدد)

ابعاد تانک : 25*14.5*24 ( عرض* طول* ارتفاع )

حجم بافر مورد استفاده : 850 میلی لیتر

11PN

تانک الکتروفورز عمودی

مدل: VU-900

DNA sequencing

یک طرفه

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 

اندازه ژل : 27.5*37.5 و 52*27.5سانتی متر

حجم بافر مورد استفاده : 2500 میلی لیتر

(تعدادنمونه 33عدد)با کلیه ضمائم

ابعاد:37*30*57

12PN

تانک الکتروفورز عمودی

مدل: VU-520

DNA sequencing

ران بلند

 

اندازه ژل : 52*27.5سانتی متر

DNA Sequencing ران بلند

(تعدادنمونه 30عدد)با کلیه ضمائم

13PN

تانک الکتروفورز عمودی

مدل: VU-350

DNA sequencing

 

اندازه ژل : 52*27.5سانتی متر

تعداد چاهک:30

14PN

 

تانک الکتروفورز افقی

مدل: HU-110

 مشابه بایوراد

 

اندازه ژل : 9*11 سانتی متر

حجم بافر مورد استفاده : 500 میلی لیتر

تعداد چاهک :16 عدد

15PN

 

تانک الکتروفورز افقی

مدل: HU-150

مشابه سیگما

 

تانک الکتروفورز پاورساپلای

اندازه ژل : 15*15و 15*10 سانتی متر

حجم بافر مورد استفاده : 1200 میلی لیتر

تعداد چاهک :28و22 عدد

16PN

 

تانک الکتروفورز افقی

مدل: HU-180

تانک الکتروفورز پاورساپلای

اندازه ژل : 18*16و16*10 سانتی متر

حجم بافر مورد استفاده : 1600 میلی لیتر

تعداد چاهک :23و30

17PN

 

تانک الکتروفورز افقی

مدل: HU-95

 مشابه فارمسیا

 

تانک الکتروفورز پاورساپلای

اندازه ژل : 10*7و 7*5 سانتی متر

حجم بافر مورد استفاده : 500 میلی لیتر

تعداد چاهک :14و9 عدد

18PN

 

تانک الکتروفورز افقی

مدل: HU-70

 

تانک الکتروفورز پاورساپلای

اندازه ژل : 7*5 سانتی متر

حجم بافر مورد استفاده : 200میلی لیتر

تعداد چاهک :9

19PN

 

سیستم یکپارچه پاور ساپلای  وتانک الکتروفورز

مدل: PHP-120

 

 

تانک الکتروفورز پاورساپلای

تایمر: ۹۹ دقیقه

اندازه پاور سوپلای: 23*22*7 cm

رنج ولتاژ: 300-60-90-120 ثابت

جریان: 100 میلی آمپر

قابلیت اتصال دستگاه به انواع تانک و پاور

اندازه پلیت: 5*7 و 9*11 cm

حجم بافر: ۴۵۰cc

تعداد چاهک :16و 9 عدد

20PN

 

سیستم یکپارچه پاور ساپلای  وتانک الکتروفورز

به همراه ترانسلومیناتور نورآبی

مدل :TLP-150

تانک الکتروفورز پاورساپلای

اندازه پاور سوپلای: 24*28*8 cm

رنج ولتاژ: 300-60-90-120 ثابت

جریان: 500 میلی آمپر

فیوز: ۲۵۰V, 1A

اندازه خارجی تانک: 24*11*7 cm

اندازه پلیت: 5*7 و 9*11 cm

تعداد چاهک :16و 9 عدد

حجم بافر: ۵۰۰cc

ترانسلومیناتور: LED نور آبی

طول موج: ۴۷۵nm

اندازه فیلتر:  9*11 cm

طول عمر LED: 50000 h

21PN

سیستم ترانسفر

مدل: WPN-80

وسترن بلات

تانک الکتروفورز پاورساپلای

اندازه ژل : 9*10سانتی متر

پلیت ژل دوبل

حجم بافر مورد استفاده:  800 میلی لیتر

sandwich gel : 2PCS

22PN

سیستم ترانسفر

مدل: WPN-130

وسترن بلات

 

تانک الکتروفورز پاورساپلای

اندازه ژل : 16*14سانتی متر

پلیت ژل دوبل

حجم بافر مورد استفاده:  1600 میلی لیتر

sandwich gel : 2PCS

23PN

تانک تیوب ژل

مدل: TJN-80

 

اندازه ژل : 4*90*10میلی متر

ابعاد:12.5*15.5*11.5

حجم بافر مورد استفاده: 650 میلی لیتر

شامل 10 عدد لوله شیشه ای

24PN

تانک تیوب ژل

مدل :TJN-120

تانک الکتروفورز پاورساپلای

اندازه ژل : 4*150*10میلی متر

حجم بافر مورد استفاده: 950 میلی لیتر

ابعاد:15.5*11.5*19.5

شامل 10 عدد لوله شیشه ای

25PN

تانک سمی درای

مدل: SPN-150

تانک الکتروفورز پاورساپلای

اندازه ژل : 15*15سانتی متر

پلیت :گرافیت

پاور ساپلای الکتروفورز

26PN

 

دستگاه پاور ساپلای

مدل: pnp-1000D

تانک الکتروفورز پاورساپلای

توان:220v-50Hz

ولتاژ:0~600v

جریان:0~500ma

تایمر:24h

خروجی:4جفت

27PN

 

دستگاه پاور ساپلای

مدل: pnp-2000

 

تانک الکتروفورز پاورساپلای

توان:220v-50Hz

ولتاژ:0~3000v

جریان:0~100ma

تایمر:16h

خروجی:2جفت

28PN

 

دستگاه پاور ساپلای

مدل: pnp-1200

تانک الکتروفورز پاورساپلای

توان:220v-50Hz

ولتاژ:0~1200v

جریان:0~300ma

تایمر:24h

29PN

 

دستگاه پاور ساپلای

مدل: pnp-50

تانک الکتروفورز پاورساپلای

 

توان:220v-50Hz

ولتاژ:0~50v

جریان:0~2000ma

تایمر:بدون تایمر

خروجی:1جفت

30PN

 

دستگاه پمپ پریستالتیک

مدل :PPN-100

تانک الکتروفورز پاورساپلای 

 

سرعت: ۱/۵ تا ۹۹/۹ دور بر دقیقه

کنترلر: میکرو کنترلرAVR

نمایشگر: دیجیتال و سون سگمنت ۴ رقمی

دبی: ۱/۵ بار

قطر شلنگ: ۲ عدد با قطر های ۳*۶ و ۶*۹

فلو: ماکسیمم: ۳۳۰ میلی لیتر و مینیمم: ۱/۵ میلی لیتر بر دقیقه

تعداد هد: ۱ عدد با ۳ غلطک

تعداد کانال: ۱ کانال با قابلیت چپ گرد و راست گرد

نوع موتور: موتور پله ای

تخلیه سریع و قابلیت استفاده از پدال

ابعاد: L:300, D:200, H:160mm

جنس بدنه: پلاستیک فشرده

وزن: ۴ کیلوگرم

تغذیه: ۲۲۰VAC50Hz

توان: ۵۰W

تانک الکتروفورز

سیستم الکتروفورز از بخش های مختلفی تشکیل شده است، این بخش ها عبارتند از :

تانک یا محفظه اصلی، منبع تغذیه، محیط پشتیبان، غلظت سنج ، معرف شیمیایی و انکوباتور.

تانک الکتروفورز قسمتی از مجموعه دستگاه الکتروفورز است که در واقع محفظه ای برای نگهداری بافر ذخیره ای در طول فرایند الکتروفورز است.

تانک الکتروفورز معمولا به صورت مستطیلی و از جنس ماده ای شفاف می باشد،

در داخل تانک الکتروفورز یک تیغه قرار دارد که تانک را به دو قسمت تقسیم کرده است،

در داخل هر کدام از بخش ها یک دیواره متخلخل واقع شده به وسیله آن ها فرایند الکتروفورز انجام می شود.

تانک الکتروفورز در دو شکل افقی و عمودی طراحی شده است.

تانک الکتروفورز عمودی

تانک های الکتروفورز عمودی برای جداسازی DNA، RNA و پروتئین در تکنیک­‌های مختلفی مانند،

آنژیوگرافی، ساترن­‌بلات و نورترن­‌بلات استفاده قرار می شوند،

این تانک ها قابلیت استفاده به صورت یک طرفه و دوطرفه را دارند و می توانند حجم بافر زیادی را در بر بگیرند.

تانک الکتروفورز افقی

تانک افقی الکتروفورز امکان استفاده از ژل و نمونه های بیشتری را دارد و

از لحاظ عملکرد تفاوت زیادی با تانک های عمودی ندارد و می تواند همان کاری را انجام دهد که تانک عمودی الکتروفورز انجام می دهد.

توجه داشته باشید که شما می توانید اندازه مورد نظر  تانک الکتروفورز را به شرکت های تولید کننده آن بدهید و

بر اساس آن یک تانک سفارشی شده به شما تحویل داده شود.

تانک‌های ژل افقی ENDURO  کمپانی Labnet برای استفاده آسان، ایمن و مداوم طراحی شده‌اند.

این تانک‌ها در اندازه های مختلف، از یک سیستم مینی ژل تا یک سیستم ژل بزرگ که امکان لود 450 نمونه را می‌دهد، موجود می‌باشند.

طیف گسترده‌ای از لوازم جانبی از جمله شانه‌های ژل سازگار با چند کانال موجود است.

فروش تانک الکتروفورز ایرانی و خارجی در شرکت کیمیا طب گستر.

برای اطلاع از قیمت ها به صفحه لیست قیمت پی سی آر ، تانک الکتروفورز و پاور ساپلای مراجعه کنید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]