کوره صنعتی 1250 درجه

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به راست بکشید.

SKU N/A دسته بندی ها ,

128,500,000تومان443,000,000تومان

تومان

توضیحات

قیمت و مشخصات کوره صنعتی 1250 درجه ایرانی

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1SC

کوره الکتریکی صنعتی پخت 1250 درجه 

کوره آزمایشگاهی پخت 1250 درجه 

دانلود کاتالوگ

 • 200 لیتری صنعتی
 • ابعاد داخلی: 53*57*65 cm
 • ابعاد خارجی:176*115*138 cm
 • برق 3 فاز 20 آمپر
 • کارکرد تا دمای 1250 درجه
 • پخت چینی، سراميك

توضیحات بیشتر

128,500,000
2SC

کوره الکتریکی صنعتی واگنی 1250 درجه 

تصویر مرتبط با کوره صنعتی 1250 درجه در سایت هلدینگ KTG

دانلود کاتالوگ

 • 200 لیتری صنعتی
 • دارای واگن
 • ابعاد داخلی: 53*57*65 cm
 • ابعاد خارجی:185*277*167 cm
 • برق 3 فاز 20 آمپر
 • کارکرد تا دمای 1250 درجه
 • پخت چینی، سراميك

توضیحات بیشتر

141,000,000
3SC

کوره الکتریکی صنعتی پخت 1250 درجه 

کوره آزمایشگاهی پخت 1250 درجه 

دانلود کاتالوگ

 • 300 لیتری صنعتی
 • ابعاد داخلی: 64*69*68 cm
 • ابعاد خارجی:189*125*140 cm
 • برق 3 فاز 25 آمپر
 • کارکرد تا دمای 1250 درجه
 • پخت چینی، سراميك

توضیحات بیشتر

152,000,000
4SC

کوره الکتریکی صنعتی واگنی 1250 درجه

تصویر مرتبط با کوره صنعتی 1250 درجه در سایت هلدینگ KTG 

دانلود کاتالوگ

 • 300 لیتری صنعتی
 • دارای واگن
 • ابعاد داخلی: 64*69*68 cm
 • ابعاد خارجی:163*288*144 cm
 • برق 3 فاز 25 آمپر
 • کارکرد تا دمای 1250 درجه
 • پخت چینی، سراميك

توضیحات بیشتر

181,200,000
5SC

کوره الکتریکی صنعتی پخت 1250 درجه 

کوره آزمایشگاهی پخت 1250 درجه  

دانلود کاتالوگ

 • 500 لیتری صنعتی
 • ابعاد داخلی: 80*80*80 cm
 • ابعاد خارجی:187*137*156 cm
 • برق 3 فاز 35 آمپر
 • کارکرد تا دمای 1250 درجه
 • وزن: 900kg
 • پخت چینی، سراميك

توضیحات بیشتر

205,700,000
6SC

کوره الکتریکی صنعتی واگنی1250 درجه

تصویر مرتبط با کوره صنعتی 1250 درجه در سایت هلدینگ KTG 

دانلود کاتالوگ

 • 500 لیتری صنعتی
 • دارای واگن
 • ابعاد داخلی: 80*80*80 cm
 • ابعاد خارجی:219*310*167 cm
 • برق 3 فاز 35 آمپر
 • کارکرد تا دمای 1250 درجه
 • وزن: 900kg
 • پخت چینی، سراميك

توضیحات بیشتر

236,100,000
7SC

کوره الکتریکی صنعتی پخت 1250 درجه 

کوره آزمایشگاهی پخت 1250 درجه 

دانلود کاتالوگ

 • 800 لیتری صنعتی
 • ابعاد داخلی: 80*90*80 cm
 • ابعاد خارجی:204*106*161 cm
 • برق 3 فاز 50 آمپر
 • کارکرد تا دمای 1250 درجه
 • پخت چینی، سراميك

توضیحات بیشتر

236,200,000
8SC

کوره الکتریکی صنعتی پخت 1250 درجه 

کوره آزمایشگاهی پخت 1250 درجه 

دانلود کاتالوگ

 • 1000 لیتری صنعتی
 • ابعاد داخلی: 97*115*90 cm
 • ابعاد خارجی:206*171*166 cm
 • برق 3 فاز 60 آمپر
 • کارکرد تا دمای 1250 درجه
 • پخت چینی، سراميك

توضیحات بیشتر

295,500,000
9SC

کوره الکتریکی صنعتی پخت 1250 درجه

تصویر مرتبط با کوره صنعتی 1250 درجه در سایت هلدینگ KTG 

دانلود کاتالوگ

 • 1000 لیتری صنعتی
 • دارای واگن کف کوره برای شارژ و دشارژ محصولات در خارج از محیط کوره
 • ابعاد داخلی: 97*115*90 cm
 • ابعاد خارجی:219*447*167 cm
 • برق 3 فاز 60 آمپر
 • کارکرد تا دمای 1250 درجه
 • پخت چینی، سراميك

توضیحات بیشتر

333,100,000
10SC

کوره الکتریکی صنعتی پخت 1250 درجه

تصویر مرتبط با کوره صنعتی 1250 درجه در سایت هلدینگ KTG 

دانلود کاتالوگ

 • 1500 لیتری صنعتی
 • دارای واگن کف کوره برای شارژ و دشارژ محصولات در خارج از محیط کوره
 • ابعاد داخلی: 115*130*100 cm
 • برق 3 فاز 60 آمپر
 • کارکرد تا دمای 1250 درجه
 • پخت چینی، سراميك

توضیحات بیشتر

443,000,000

مشخصات فنی کوره های 1250 درجه صنعتی

(روی مدل ها کلیک کنید)

 • دارای نشانگر حرارتی دیجیتال قابل برنامه ریزی با شیب حرارتی 9 برنامه 9 مرحله ای نوع Batec 
 • دارای ترموکوپل نوع K
 • نوع المنت کانتال A1 محصول سوئد
 • وزن:600kg
 • به منظور هماهنگی دما در کوره، المنت های حرارتی در 6 وجه کوره تعبیه شده است
 • دارای دریچه مخصوص خروج گازهای داخل کوره
 • کوره به واسطه دارا بودن چرخ، قابلیت جابجایی دارد
 • دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
 • بدنه کوره دو جداره با رنگ پودری الکترواستاتیکی
 • دارای نشانگر حرارتی دیجیتال قابل برنامه ریزی با شیب حرارتی 9 برنامه 9 مرحله ای نوع Batec 
 • دارای ترموکوپل نوع K
 • نوع المنت کانتال A1 محصول سوئد
 • وزن:700kg
 • به منظور هماهنگی دما در کوره، المنت های حرارتی در 6 وجه کوره تعبیه شده است
 • دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
 • بدنه کوره دو جداره با رنگ پودری الکترواستاتیکی
 • دارای نشانگر حرارتی دیجیتال قابل برنامه ریزی با شیب حرارتی 9 برنامه 9 مرحله ای نوع Batec 
 • دارای ترموکوپل نوع K
 • نوع المنت کانتال A1 محصول سوئد
 • وزن:700kg
 • به منظور هماهنگی دما در کوره، المنت های حرارتی در 6 وجه کوره تعبیه شده است
 • دارای دریچه مخصوص خروج گازهای داخل کوره
 • کوره به واسطه دارا بودن چرخ، قابلیت جابجایی دارد
 • دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
 • بدنه کوره دو جداره با رنگ پودری الکترواستاتیکی
 • دارای نشانگر حرارتی دیجیتال قابل برنامه ریزی با شیب حرارتی 9 برنامه 9 مرحله ای نوع Batec 
 • دارای ترموکوپل نوع K
 • نوع المنت کانتال A1 محصول سوئد
 • وزن:800kg
 • به منظور هماهنگی دما در کوره، المنت های حرارتی در 6 وجه کوره تعبیه شده است
 • دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
 • بدنه کوره دو جداره با رنگ پودری الکترواستاتیکی
 • دارای نشانگر حرارتی دیجیتال قابل برنامه ریزی با شیب حرارتی 9 برنامه 9 مرحله ای نوع Batec 
 • دارای ترموکوپل نوع K
 • نوع المنت کانتال A1 محصول سوئد
 • وزن:900kg
 • به منظور هماهنگی دما در کوره، المنت های حرارتی در 6 وجه کوره تعبیه شده است
 • دارای دریچه مخصوص خروج گازهای داخل کوره
 • کوره به واسطه دارا بودن چرخ، قابلیت جابجایی دارد
 • دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
 • بدنه کوره دو جداره با رنگ پودری الکترواستاتیکی
 • دارای نشانگر حرارتی دیجیتال قابل برنامه ریزی با شیب حرارتی 9 برنامه 9 مرحله ای نوع Batec 
 • دارای ترموکوپل نوع K
 • نوع المنت کانتال A1 محصول سوئد
 • وزن:1000kg
 • به منظور هماهنگی دما در کوره، المنت های حرارتی در 6 وجه کوره تعبیه شده است
 • دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
 • بدنه کوره دو جداره با رنگ پودری الکترواستاتیکی
 • دارای نشانگر حرارتی دیجیتال قابل برنامه ریزی با شیب حرارتی 9 برنامه 9 مرحله ای نوع Batec 
 • دارای ترموکوپل نوع K
 • نوع المنت کانتال A1 محصول سوئد
 • وزن:1200kg
 • به منظور هماهنگی دما در کوره، المنت های حرارتی در 6 وجه کوره تعبیه شده است
 • دارای دریچه مخصوص خروج گازهای داخل کوره
 • کوره به واسطه دارا بودن چرخ، قابلیت جابجایی دارد
 • دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
 • بدنه کوره دو جداره با رنگ پودری الکترواستاتیکی
 • دارای نشانگر حرارتی دیجیتال قابل برنامه ریزی با شیب حرارتی 9 برنامه 9 مرحله ای نوع Batec 
 • دارای ترموکوپل نوع K
 • نوع المنت کانتال A1 محصول سوئد
 • وزن:1600kg
 • به منظور هماهنگی دما در کوره، المنت های حرارتی در 6 وجه کوره تعبیه شده است
 • دارای دریچه مخصوص خروج گازهای داخل کوره
 • کوره به واسطه دارا بودن چرخ، قابلیت جابجایی دارد
 • دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
 • بدنه کوره دو جداره با رنگ پودری الکترواستاتیکی
 • دارای نشانگر حرارتی دیجیتال قابل برنامه ریزی با شیب حرارتی 9 برنامه 9 مرحله ای نوع Batec 
 • دارای ترموکوپل نوع K
 • نوع المنت کانتال A1 محصول سوئد
 • به منظور هماهنگی دما در کوره، المنت های حرارتی در 6 وجه کوره تعبیه شده است
 • دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
 • بدنه کوره دو جداره با رنگ پودری الکترواستاتیکی
 • دارای نشانگر حرارتی دیجیتال قابل برنامه ریزی با شیب حرارتی 9 برنامه 9 مرحله ای نوع Batec 
 • دارای ترموکوپل نوع K
 • نوع المنت کانتال A1 محصول سوئد
 • به منظور هماهنگی دما در کوره، المنت های حرارتی در 6 وجه کوره تعبیه شده است(محل نصب المنت در هر 6 وجه کوره شامل دیواره ها، کف، واگن و سقف کوره)
 • دارای سیستم گردش هوا در بدنه جهت جلوگیری از خوردگی و کاهش دمای بدنه
 • بدنه کوره دو جداره با رنگ پودری الکترواستاتیکی

جهت مشاهده انواع کوره آزمایشگاهی اینجا کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کوره صنعتی 1250 درجه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *