قیمت PHمتر و یون متر

تاریخ :ژوئن 6, 2022 نویسنده :Admin

قیمت PHمتر و یون متر

قیمت پی اچ متر و یون متر را در این صفحه ملاحظه میفرمایید.

کمپانی EZDO تایوان نیز از تولیدکننده های انواع PH متر و یون متر می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد پی اچ متر ها به مقاله PHمتر چیست مراجعه کنید.

برای اطلاع از مشخصات و تصاویر  لطفا  روی شرح کالای مورد نظر کلیک نمایید.

 

 

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
کد

قیمت انواع PHمتر قلمی

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)

1Dy

PH متر قلمی ، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: PH-56
Milwaukee
ایتالیا
4/000/000*

2Dy

PH متر قلمی ، با دقت 0.1 اتوکالیبره
مدل: PH-55
Milwaukee
ایتالیا
2/500/000*

3Dy

PH متر قلمی ، با دقت 0.1 کالیبر دستی
مدل: PH-51
Milwaukee
ایتالیا

4Fa

PH متر قلمی ، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: PH30
Clean
تایوان
2/500/000*

5Fa

PH متر قلمی ، با دقت 0.01 اتوکالیبره،

با الکترود Externalجدا
مدل: PH30L

Clean
تایوان
3/200/000*

(الکترود اضافی)

2/000/000*

6Sa

PH متر قلمی ، با دقت 0.1 ضد آب
مدل: 6011
EZDO
تایوان
2/600/000*

7Sa

PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب
مدل: 6011A
EZDO
تایوان
3/000/000*

8Z

PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب
مدل: 8686 
AZ
تايوان
2/600/000*

9Z

PH متر قلمی ، با دقت 0.1 ضد آب
مدل: 8685
ADWA
رومانی
2/200/000*

10D

PH متر قلمی ، با دقت 0.1 ضد آب
مدل: AD11
ADWA
رومانی
2/200/000*

11D

PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب
مدل: AD12
ADWA
رومانی
2/500/000*

12D

PH متر قلمی ، با دقت 0.05 ضد آب

کالیبر 3نقطه ای
مدل: ST20

Ohaus
سوئیس

13Tg

PH متر قلمی ، با دقت 0.01 ضد آب

کالیبر 2نقطه ای
مدل: HI 98128

  Hanna  
رومانی

14Tg

PH مترقلمی ، با دقت 0.1 
مدل: HI 99107
  Hanna  
رومانی

15Sa

PH متر قلمی ، با دقت 0.01

با الکترود پنیر،میوه جات و پوست 
مدل: 6011F

EZDO
تایوان
2/500/000*

16Fa

PH متر قلمی ، با دقت 0.01

مخصوص جامدات
مدل: PH30P

Clean
تایوان
9/000/000*

17Tg

PH متر پرتابل ، با دقت 0.1 باالکترود پنیر
مدل: HI 99161
  Hanna  
رومانی
5/500/000*

18Se

PHمتر پرتابل ، با دقت 0.01 ، با الکترود پنیر
مدل: 99161
Hanna
رومانی
17/000/000*
کد

 قیمت PHمتر و یون مترپرتابل

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)

1Za

PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ضد آب
مدل: PP775
IRAN با الکترود اپوکسی 4/500/000*

با الکترود شیشه   5/000/000*

2D

PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: AD111
ADWA
رومانی

3D

PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: AD130
ADWA
رومانی

4Tg

PH متر پرتابل ، با دقت 0.01
مدل: HI 8424
Hanna
رومانی
12/500/000*

5Ab

PH متر پرتابل ، با دقت 0.005
مدل: 3210
WTW
آلمان
35/000/000*

6Pk

PH متر پرتابل ، با دقت 0.01
مدل: 3110
WTW
آلمان
30/000/000*

7Sr

PH متر پرتابل ، با دقت 0.005 
مدل: 3310
WTW
آلمان
41/000/000*

8Pr

PH متر پرتابل ، با دقت 0.01
مدل: Eco Scan PH 5
Eutech
آمریکا
15/500/000*

9Pn

PH/Mv/Tمتر پرتابل ، با دقت 0.01
مدل: MI105
Milwaukee
ایتالیا
17/000/000*

10Dy

PH متر پرتابل ، با دقت 0.1 ، کالیبر دستی
مدل: MW 100
Milwaukee
ایتالیا
6/300/000*

11Dy

PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبر دستی
مدل: MW 101
Milwaukee
ایتالیا
6/500/000*

12Pn

PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، اتوکالیبره
مدل: MW 102
Milwaukee
ایتالیا
9/500/000*

13A

PH متر پرتابل ,با دقت 0.01
مدل: D71
Horiba
ژاپن
26/000/000*

14Z

PH/MV/°C متر پرتابل ، با دقت 0.01 ،با امکان رومیزی
مدل: 8601
AZ
تايوان
9/000/000*

15K

pH / ORP متر پرتابل با قابلیت انتخاب دقت 0.001 / 0.01 / 0.1
مدل: HQ11D
Hach
امريكا
40/000/000*

16Sa

PH متر پرتابل با دقت 0.01
مدل: PP201
EZDO
تایوان
6/100/000*

17Sa

ORP/PH/Tempمتر پرتابل ، با دقت 0.01 ، اتوکالیبره
مدل: PP203
EZDO
تایوان
8/300/000*

18Fa

PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، اتوکالیبره
مدل: PH200
Clean
تایوان
9/800/000*

19Sa

PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی
مدل: MP103
EZDO
تایوان
6/700/000*

20Sa

PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی
مدل: 1380K
TES
تایوان
14/200/000*

20Sa

PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی
مدل: 1380K
AZ
تايوان
14/200/000*
کد

PHمتر رومیزی

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)

1Dy

PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، قابلیت اندازه گیری دما
مدل: Mw150
Milwaukee
ایتالیا
17/000/000*

2Dy

PH/ORP/T متر رومیزی با دقت 0.01 ، قابلیت اندازه گیری دما
مدل: Mw151 MAX
Milwaukee
ایتالیا
19/500/000*

3Tg

PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، اتوکالیبره
مدل: HI-2211
Hanna
رومانی
20/000/000*

4Pk

PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، اتوکالیبره
مدل: 7110
WTW
آلمان
40/000/000*

(الکترود اضافی مدل sentix41)

9/000/000*

5A

PH متر رومیزی با دقت 0.001
مدل: F71set
Horiba
ژاپن
30/000/000*

6Pr

PH متر رومیزی ، با دقت 0.001 ، کالیبر 5 نقطه ای
مدل: PH700
Eutech
آمریکا

7Pr

pH / ORP متر رومیزی با قابلیت اندازه گیری دما ، با دقت 0.002
مدل: PH2700
Eutech
آمریکا

8D

PH متر رومیزی با دقت 0.001
مدل: AD1000
ADWA
رومانی

9Za

PH متر رومیزی با دقت 0.01 

 با الکترود و بافر و سنسور دما

IRAN با الکترود اپوکسی 6/000/000*

با الکترود شیشه   6/500/000*

10Ty

PH متر رومیزی (PH/MV/°C(T
مدل: 3510
Jenway
انگلیس
50/000/000*

11Z

PH متر رومیزی (PH/MV/°C(ORP با دقت 0.01 ،اتوکالیبره
مدل: 86502
AZ
تايوان
14/000/000*

12H

PH متر رومیزی با دقت 0.01
مدل: PHS-3DW
Celdalab 4/000/000*

13D

PH متر رومیزی با دقت 0.001 به همراه آداپتور و پایه 
مدل: 827
Metrohm
سوئیس

14D

PH متر رومیزی با دقت 0.001
مدل: St5000
Ohaus
سوئیس

15Sa

PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، با قابلیت اندازه گیری دما    
مدل: PL700PV
EZDO
تایوان
22/000/000*

16Fa

PH متر رومیزی با دقت 0.01 ، با قابلیت اندازه گیری دما    
مدل: PH500
Clean
تایوان
10/500/000*
کد

PHمترخاک

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)

1Tg

PH متر قلمی جامدات، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: HI981030
Hanna
رومانی
6/300/000*

2Fa

PH متر قلمی جامدات، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: PH30P
Clean
تایوان
7/600/000*

3Sa

PH/ORP/T متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبردستی با پراب PS45
مدل: MP103
EZDO
تایوان
8/200/000*

4Dy

PH متر پرتابل ، با دقت 0.01 ، کالیبر دستی
مدل: MW 101 soil
Milwaukee
ایتالیا
12/000/000*
کد

PHمترآنلاین

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)

1Fa

PH متر انلاین، با دقت 0.01 اتوکالیبره
مدل: P5000
Clean
تایوان
28/000/000*

دستگاه PH متر ها معمولا دارای یک الکترود هستند که برای اندازه گیری دقیق اسیدیته مفید است.

اما برای اطمینان از صحت اندازه گیری به طور مداوم به کالیبراسیون نیاز دارند.

قانون علمی که روی عملکرد اندازه گیری یا سنجش این دستگاه بنا شده است براین واقعیت است که

وقتی محلول آبی دوطرف شیشه (محلول داخل الکترود و محلول مورد آزمایش) دارای غلظت های متفاوتی از یون هیدروژن باشد،

یک ولتاژ بین دوطرف الکترود شیشه ایجاد می کند.

اندازه گیری الکتریکی این اختلاف پتانسیل به سادگی یک ولت متر خیلی حساس است،

ولتاژ هرکدام اندازه گرفته می شود اما در PH متر درعوض به ولت تبدیل می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد PH متر ها به صفحه  PH متر چیست مراجعه کنید.

برای اطلاع از قیمت انواع PHمتر و یون متر لطفا به صفحه لیست قیمت این محصول مراجعه بفرمایید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید PHمتر و یون متر با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

0912-1223103 (مشاور فنی)

                                        قیمت PHمتر و یون متر را از شماره زیر استعلام نمایید:

                                                                               0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

شماره های تماس با شرکت :

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 4.2]
فرم سفارش