PH متر چیست؟

تاریخ :آوریل 9, 2021 نویسنده :Admin

PH متر چیست؟

PH متر چیست؟ دستگاه PH متر ها معمولا دارای یک الکترود هستند که برای اندازه گیری دقیق اسیدیته مفید است.

اما برای اطمینان از صحت اندازه گیری به طور مداوم به کالیبراسیون نیاز دارند.

قانون علمی که روی عملکرد اندازه گیری یا سنجش این دستگاه بنا شده است براین واقعیت است که

وقتی محلول آبی دوطرف شیشه (محلول داخل الکترود و محلول مورد آزمایش) دارای غلظت های متفاوتی از یون هیدروژن باشد،

یک ولتاژ بین دوطرف الکترود شیشه ایجاد می کند.

اندازه گیری الکتریکی این اختلاف پتانسیل به سادگی یک ولت متر خیلی حساس است،

ولتاژ هرکدام اندازه گرفته می شود اما در PH متر درعوض به ولت تبدیل می شود.

PH متر چیست؟

کالیبراسیون PH مترها:

برای اینکه از دقت PH متر مطمئن شویم،باید به طور منظم کالیبره شود.

برای درستی کار ازمحلول های بافر با PH استاندارد،

که به صورت یک مرجع مورد تایید بین المللی ساخته می شوند، استفاده می کنند.

بافرها محلول های پاپداری هستند که یک حجم مشخص از تغییرات خاصی از PH را می پذیرند.

لازم است که کالیبراسیون حداقل در دو بافر با PHمتفاوت، که حداقل ٣واحد PHبالای رنج مورد کاربری است، انجام شود.

بافرهای هیدروپونیک با 4 و 7 PH برای استفاده استاندارد های کالیبراسیون ایده ال هستند .
تعدادی از کمپانی ها ادعا دارند PH متر آن ها تنها به یک نقطه کالیبراسیون نیاز دارد.اگر دقت ودرستی برای آن مهم است این ادعا به طور ساده توجه پذیر نیست.کاربرد دو بافر با PH استاندارد مطمئن می سازد که شیب کالیبراسیون به دست آمده است.اگر این عمل انجام نشده باشد وقتی که الکترود بعداً مورد استفاده قرار گیرد،در یک محلول بافر با PH 4،اندازه گیری به طور معمول انجام می شود.

برای مثال، 4/4به جای 4 این مشکل پتانسیل می تواند به وسیله ی کاربرد هر دو بافر 4 و 7 برطرف می شود.

چطور کالیبراسیون را انجام دهیم:

طبق دستورالعمل کمپانی سازنده به نوبت،اول با بافرPH 7 کالیبره کنید،کار رابا بافرPH 4 دنبال کنید.

کار را با شستشوی الکترود در آب مقطر ادامه دهیدو به آرامی با تکان دادن،آب اضافی را خارج کنید.

سپس الکترود رادر محلول بافر با PH 7 غوطه ور کنید،برای حداقل 2بار تکرار، به گونه ای که 7خوانده شود.

در پایان ، روش عمل (کار) را با بافر PH 4 تکرار کنید، به گونه ای که 4 خوانده شود.

برای جلوگیری از آلودگی و پایین آمدن خلوص بافرها،آهسته بخشی از آن را برای انجام دادن کالیبراسیون بالایی داخل ظرف کوچکتری خالی کنیدوبعد از یک بار استفاده دور اندازید.

اشتباهات رایج هنگام استفاده از الکترودهای PH متر:

1 – قبل از اندازه گیری PH ، مطمئن شوید که مواد خوب هم خورده اند.مخصوصاً اگر PHبالاوپایین باشد.

این یکی از بیشترین اشتباهات رایج است که وقتی PHیا هدایت را اندازه می گیریم به وجودمی آید.

2 – همچنین مطمئن شوید ظرف نمونه گیری تمیز است.

وقتی که الکترودPH در یک نمونه قرارمی گیرد،شاید خواندن های متفاوتی را برای زمان های متفاوت(چندین دقیقه)

قبل از ساکن شدن در یک حجم نهایی اعلام کنید.

این موارد ممکن است به ازای یک واحد PH بین نخستین وآخرین حجم PH متفاوت باشد.

از آنجایکه  آخرین حجم بیشترین دقت ودرستی خواندن را دارد ، برای اطمینان به اندازه کافی منتظر بمانید تا ثابت شود

وسپس بخوانید. البته بخش مربوط به تمیز کردن را توجه کرده باشید.

3 – مواد مخزن را به خوبی قبل از نمونه برداری تکان دهید.

سپس الکترود را از نمونه برای چند دقیقه قبل از تغییر مسیر اندازه گیری واندازه گیری بعدی خارج کنید.

4 – الکترود را داخل نمونه بیشتر از عمقی که سطح محلول درونی الکترود پر شده است فرو نبرید.

دیدن عمق محلول پرشده در بیشتر PHمترها با اندازه کوچک مقدور نیست،الکترود را بیشتراز 20میلی متر داخل محلول فرونبرید.

بیشترازاین باعث نفوذ معکوس داخل الکترودPHمتر می شود،در نتیجه خواندن نادقیق می شود.

5 – خواندن PH که انجام شد،فوراً الکترود را از نمونه خارج کنید و با آب مقطر شستشو دهید

کوتاهی در انجام این کار سرعت خراب شدن الکترود را افزایش ونیازمند به تکرار برای بررسی روزانه می شود.

6 – زمانی که استفاده نمی شود،مطمئن شوید مخزن الکترود در یک محلول تهیه شده مناسب قرار دارد.

7 – همیشه الکترود رابا آب مقطر بعداز استفاده تمیز کنید(نگه داری مناسب نوک الکترود برای ادامه پیدا کردن دوام الکترود.)

8 – همیشه الکترود های PH رادر یک مخزن محلول استاندارد و اشباع KCl،وقتی که استفاده ای ندارد نگه داری کنید.

مشکلات بررسی دقت با PH متر ها:

نکته ای که با وجود کالیبره شدن مناسب PHمترها داریم این است که در آزمایش های مکرر با PHمترهای مختلف،

PH های مختلفی را درمحلول های مشابه به دست می آوریم.

این موضوع مخصوصاً در الکترود هایی با کیفیت پایین درست خواهد بود.

به این دلیل که این الکترودها به انواع دیگر گونه های شیمیایی شبیه یون هیدروژن ،مانند یون سدیم جواب می دهند.

در نتیجه  افزایش یک گونه مزاحم می تواند PH های مختلفی تا بیشتراز 500واحد وقتی که

یک گونه مغذی (با غلظت بالا) با دو PH متر مختلف که به درستی کالیبره شده اندآزمایش شود.

توجه داشته باشید که مقیاس PH برای گونه های بی رنگ،داده های اشتباهی رانشان نخواهد داد،

زیرا PHمترها تنها جوابگوی یون های هیدروژن خواهد بود.

مخزن الکترودهای PH:

برای PH مترهایی که دارای یک الکترود ترکیبی هستند برای داشتن کارایی خوب آن ها

باید اتصال الکتریکی بین محلول پرشده در الکترود(معمولاًپتاسیم کلریدکه رسانای الکتریکی است)

ومحلول گونه مورد نظر ایجاد شود.کاهش دقت به وسیله اختلاف میزان انسداد منافذ یا افزوزه مانند الکترود

که اغلب به دلیل مخزن خشک ایجاد می شودبه طور ثابت شرح داده می شود.

انجام آزمایش با روغن یا مواد شیمیایی تند(برنده)(مثلاً PH بالا یا مواد مغذی با غلظت زیاد)

یا کوتاهی در شستشو مناسب الکترود با آب بعد از انجام کار.

هردو این الکترود به طور اختیاری اجازه می دهندمحلول پرشده به محلول گونه مورد آزمایش جریان پیدا کند.

دلیل متداول خرابی PH مترها از انسداد منافذ شیشه الکترود یا فیتیله مانند حاصل می شود.

این مورد معمولا به دلیل مخزن خشک الکترود یا اینکه الکترود رابرای مدت خیلی طولانی در محلول های غلیظ فروبردن ایجاد می شود.

مخزن خشک موجب دهیدروژن شدن هر2 الکترود شیشه می شود و

درنتیجه ته نشینی ناخالصی ها(نمک ها) داخل سوراخ های ریز خمیر شیشه منفذدار خود الکترودها نتایج آهسته خوانده می شود،

زمان پاسخ دهی کند خواهد بود ودر نتیجه حساسیت کم خواهد شد(کاهش صحت ودقت).

برای جلوگیری از این مشکلات نوک الکترود باید دائماً داخل  محلول کلرید پتاسیم 3 مولار  قرار گیرد.

توجه داشته باشید که آب یا بافرها برای نگه داری PH مترها مناسب نیستند.

از قرار دادن الکترودهادر محلول های روغنی جلوگیری کنید از آنجا که این محلول ها الکترود را می پوشانند،

بنابراین از اندازه گیری مواد شیمیایی درشت(زننده)که بسیار برنده هستند خودداری کنید

(یا الکترود را برای مدت خیلی طولانی بیرون از محلول آماده خود نگه دارید).

محلول های با غلظت بالا مانند مواد خام معدنی با PH بالا،مانند سیلیس

می تواند برای الکترودهاخطرناک باشد(یا نیاز الکترود رابرای تعمیر بالا ببرد).

تمیزکردن به طور منظم کارایی الکترود را افزایش خواهد داد واطمینان از ادامه کار را بالا می برد.

تعدادی از پاک کننده های مناسب عبارتند از:

برای آلودگی آلی:استفاده از مواد شوینده ملایم مایع، مانند استن،یا تولوئن.

اگر تولوئن ضروری است،متعاقباً با استن ودر پایان با آب شستشو دهید.

برای آلودگی معدنی:اسید نیتریک رقیق یا هیدروکلریک اسید(HCl) استفاده کنید.

در هیدرو پونیک ها،چون در هردو مورد آلی ومعدنی،آلودگی تمایل به همکاری دارد،

بهتر است که از همه پاک کننده های گفته شده استفاده شود.

توجه کنید که تعدادی از پاک کننده ها ممکن است به فلز الکترود حمله کنند(به ویژه پلاستیکی)

بنابراین قبل از اقدام با تولید کننده الکترود موارد را چک کنید ومطمئن شوید.

لطفا از سایت کمپانی WTW دیدن فرمایید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل فرمایید.

تضمین کیفیت، ایمنی در محیط کار، اطمینان از خدمات و ضمانت پس از فروش و قیمت مناسب سر لوحه و شعار ماست.

تعمیر و کالیبراسیون کلیه دستگاه های آزمایشگاهی را از ما بخواهید.

شماره های تماس با  شرکت کیمیا طب گستر:  

0912-1223103

0902-4809888 ( پیام در واتساپ)

44276021 – 021

 44276022 – 021

44276023 – 021

44276024 – 021

44276025 – 021

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید