آمپرومتری و بی آمپرومتری

پیپتور یا دیسپنسر 

آمپرومتری و بی آمپرو متری

آمپرومتری : روش سریعی است ومی توان چندنقطه قبل از اکی والان و چند نقطه بعداز اکی والان را ثبت کند. در محلولهای رقیق به راحتی کاربرد دارد و این موضوع در تیتراسیونهای PHمتری یا پتانسیومتری برقرار نیست.

در روشهای PH متری و پتانسیومتری کامل بودن واکنش در نقطه اکی والان مهم است که هر چه واکنش کاملتر ، کشیدگی نمودار بیشتر است. ولی در آمپرومتری چند نقطه بعد از اکی والان واکنش کامل است.

وجود ترکیبات یونی در محلول مزاحمتی ایجاد نمی کند حتی ما به صورت اضافی به محیط الکترولیت اضافه کنیم تا جاذبه و دافعه یونی حذف شود و همچنین روش ساده و ارزانی است.

بی آمپرومتری: آمپرو متری با دو شناساگر کوچک (الکترود قابل پلاریزه). در این روش الکترود یکی کاتد و دیگری آند که در سطح آند، اکسایش و در سطح کاتد، کاهش اتفاق می افتد. اگر زوج اکسایش و کاهش محیا باشد، هم واکنش آند و هم واکنش کاتدی اتفاق می افتد.

آمپرومتری و بی آمپرومتری
آمپرومتری و بی آمپرومتری

روشهای تشخيص نقطه اكي والان

اصولانقطه اكي والان زماني بدست مي آيد كه آناليت با تيترانت با نسبت استوكيومتري مربوطه به طور كامل واكنش دهند. اگر تيتراسيون را به عنوانشمارش يونها يا مولكولهابدانيم، بدست آوردن نقطه اكي والان بايد خيلي مهم باشد.

انجام اين كار مي تواند با استفاده از خواص بعضي محلولها به عنوان شناساگر رنگي كه در بهترين حالت درنقطه اكي والان تغيير رنگ مي دهند، انجام شود.
اما اين تغيير رنگ در نقطه پايان اتفاق مي افتد نه در نقطه اكي والان  با اينكه نقطه پايان بسيار نزديك به نقطهاكي والان است , اما همواره در اين روش انتشار خطا خواهيم داشت.  از آن گذشته تشخيص افراد مختلف در تشخيص رنگ بسيار متفاوت است.

اصولاتشخيص نقطه اكي والان به سه روش مرسوم انجام مي پذيرد :

روش چشمي يا فتومتری

روش پتانسيومتري

روش بي ولتامتري/ بي آمپرومتري

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان هلدینگ KTG ما تماس حاصل بفرمایید.

 
Admin
Admin

دیدگاهتان را بنویسید

تجهیزات آزمایشگاهی
مقالات
لیلا

معرفی تجهیزات آزمایشگاهی

  معرفی تجهیزات آزمایشگاهی   تجهیزات آزمایشگاهی گروه گسترده‌ای از وسایل و دستگاه‌هایی هستند که در آزمایشگاه‌های مختلف برای انجام تجربیات، تحقیقات علمی، اندازه‌گیری و

ادامه مطلب »