جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت تست کیت آب

تاریخ :جولای 13, 2019 نویسنده :Admin

قیمت تست کیت آب:

قیمت تست کیت آب در انواع مختلف جهت اندازه گیری پارامترهای کلر,ph,سختی کل,اسیدیته و گازکربنیک را در این صفحه مشاهده می فرمایید.

تست کیت آب رایج ترین روش برای اندازه گیری غلظت یون ها در آب می باشد.

کمپانی MN آلمان تولید کننده انواع تجهیزات آزمایشگاهی و تست کیت آب می باشد که

برای اطلاعات بیشتر می توانید وب سایت این کمپانی را مطالعه نمایید.

قیمت تست کیت آب

 

قیمت انواع تست کیت آب را در جدول زیر مشاهده می کنید:

  ردیف شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
1

کیت اندازه گیری سختی کل روش تیتراسیون
(جعبه مقوایی)
دامنه اندازه گیری: 17.1PPM-1000PPM

ایرانی 87/000*
2

کیت اندازه گیری سختی کل روش تیتراسیون
(جعبه پلاستیکی)
دامنه اندازه گیری: 17.1PPM-1000PPM

ایرانی 95/000*
3

کیت اندازه گیری سختی کل( آبهای تصفیه و خام )روش تیتراسیون
دامنه های اندازه گیری: 17.1PPM-1000PPM
1/5PPM-1000PPM

ایرانی 100/000*
4

کیت اندازه گیری سختی کل آبهای تصفیه شده روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری:1/5PPM-1000PPM

ایرانی 95/000*
5

کیت اندازه گیری کلر D.P.D پودری پک 50 تایی روش رنگ سنجی
(جعبه مقوایی)
دامنه اندازه گیری:0/1PPM-1/5 PPM

ایرانی 88/000*
6

کیت اندازه گیری کلر D.P.D پودری پک 50 تایی روش رنگ سنجی
(جعبه پلاستیک)
دامنه اندازه گیری:0/1PPM-1/5 PPM

ایرانی 93/000*
7

کیت اندازه گیری کلر D.P.D پودری ( قاشقکی )
دامنه اندازه گیری:0/1PPM-1/5 PPM

ایرانی 93/000*
8

کیت اندازه گیری کلر D.P.D محلولی روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری:0/1PPM-1/5 PPM

ایرانی 117/000*
9

کیت اندازه گیری کلر D.P.D قرصی روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری:0/1PPM-1/5 PPM

ایرانی 117/000*
10

کیت اندازه گیری کلر ارتو روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری:0/2PPM-2PPM

ایرانی 87/000*
11

کیت اندازه گیری کلر روشFAS
روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری: 0/1-10 mg/ICl2

ایرانی 117/000*
12

کیت اندازه گیری کلر روشFAS
روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری: 0/5-10 mg/ICl2

ایرانی 122/000*

کیتهای اندازه گیری

13

کیت اندازه گیری کلر به روش یدومتری تیتراسیون
دامنه اندازه گیری:1-100mg/ICl2 

ایرانی 115/000*
14

کیت اندازه گیری کلر به روش یدومتری تیتراسیون
دامنه اندازه گیری: 1-1000mg/ICl2

ایرانی 117/000*
15

کیت اندازه گیری pH محلولی روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری:pH=6/8-8.2

ایرانی 86/000*
16

کیت اندازه گیری pH قرصی روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری:pH=6/8-8.2

ایرانی 98/000*
17

کیت اندازه گیری pH  محلولی روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری:pH=3-10

ایرانی 86/000*
18

کیت کلرو pH ارتو تولوئیدین روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری: Cl=0/2-2PPM
pH=6/8-8.2

ایرانی 95/000*
19

کیت کلرو pH ارتو تولوئیدین روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری: Cl=0/2-2PPM
pH=6/8-8.2

ایرانی 100/000*
20

کیت کلرو pH  به روش D.P.D قرصی روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری: Cl=0/1-1/5PPM
pH=6/8-8.2

ایرانی 150/000*
21

کیت کلرو pH  به روش D.P.D پودری روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری: Cl=0/1-1/5PPM
pH=6/8-8.2

ایرانی 110/000*
22

کیت اندازه گیری کلسیم روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری: 17.1PPM-1000PPM

ایرانی 88/000*
23

کیت اندازه گیری قلیائیت روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری: 10PPM-800PPM

ایرانی 98/000*
24

کیت اندازه گیری گاز کربنیک روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری: 1PPM-10PPM

ایرانی 113/000*
25

کیت اندازه گیری اسیدیته روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری: 10PPM-800PPM

ایرانی 98/000*

کیتهای اندازه گیری

26

کیت اندازه گیری کلرور روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری: 2/5PPM-50PPM

ایرانی 113/000*
27

کیت اندازه گیری سیلیس روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری : Sio2: 0/2-0/4-0/6-0/8-1

ایرانی 115/000*
28

کیت اندازه گیری نیتریت روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری : No2: 0/05-0/1-0/2-0/3-0/5

ایرانی 103/000*
29

کیت اندازه گیری نیترات روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری : No3: 5-10-15-20-25

ایرانی 122/000*
30

کیت اندازه گیری ازن روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری : O3: 0/2-0/4-0/6-1-1/5-2

ایرانی 103/000*
31

کیت اندازه گیری منیزیم روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری: 17.1PPM-1000PPM

ایرانی 110/000*
32

کیت اندازه گیری آهن روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری : Fe: 0/2-0/4-0/6-0/8-1

ایرانی 117/000*
33

کیت اندازه گیری فسفات(low) ,(Hi) روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری : PO4: 5-10-15-20-25
PO4: 0/4-1/8

ایرانی 110/000*
34

کیت اندازه گیری اکسیژن روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری : O2:2-10 PPM

ایرانی 110/000*
35

کیت اندازه گیری سولفیت روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری : SO3:1-10 PPM

ایرانی 103/000*

تست کیت آب

36

کیت اندازه گیری هیدرازین روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری : N2H4: 0/2-0/4-0/6-0/8-1

ایرانی 125/000*
37

کیت اندازه گیری آمونیاک روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری : NH4:0/2-0/4-0/6-1-3

ایرانی 117/000*
38

کیت اندازه گیری ارسنیک روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری:  0-10-20-60-80 PPB

ایرانی 230/000*
39

کیت اندازه گیری منگنز روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری : 0/2PPM-1PPM

ایرانی 230/000*
40

کیت اندازه گیری ید در نمک روش رنگ سنجی
دامنه اندازه گیری : 0PPM-80PPM

ایرانی 71/000*
41

کیت اندازه گیری هیدروژن سولفید به روش تیتراسیون
دامنه اندازه گیری : 0PPM-5PPM

ایرانی 230/000*

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]
فرم سفارش