جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت میکروسکوپ و دوربین

تاریخ :آگوست 11, 2021 نویسنده :لیلا

قیمت میکروسکوپ و دوربین

قیمت میکروسکوپ و دوربین  و انواع بیولوژی و تحقیقاتی از کمپانی‌های

KERN , OLYMPUSOPTIKA  و چینی را در این صفحه مشاهده می فرمایید.

با کلیک روی شرح کالای هریک , با مشخصات بیشتر آن آشنا می شوید.

 

 ردیف شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (تومان)

 قیمت میکروسکوپ بیولوژی و تحقیقاتی دو چشمی 

1Bt

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی
مدل:CX-23 
olympus ژاپن 60/000/000*

2Fa

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی
مدل:B500-BI
optika ایتالیا

3Aa

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی
مدل:LX-400
Labo America 44/000/000*

4Ta

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی
مدل:OBE-112
kern
آلمان
26/000/000*

5Ka

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی طرح نیکون
مدل: xsp-150B
چین 23/000/000*

6Ka

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی طرح زایس
مدل:xsp-146B
چین 23/000/000*

7So

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی                                          
مدل: E100
Nikon ژاپن 55/000/000*

8So

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی
مدل:N-180M
چین 24/000/000*

9Ka

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی دیجیتال به همراه مانیتور          مدل: NLCD-307D چین

10Mt

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی          
مدل:EX-30
چین 43/000/000*

11Mt

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی        
 مدل:EX-20
چین

 قیمت میکروسکوپ بیولوژی و تحقیقاتی سه چشمی 

1Fa

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی                                           مدل:B-500-TI optika ایتالیا

2Fa

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی                                        مدل:B-500-TPH optika ایتالیا

3Fa

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی                                        مدل:B-383-PL optika ایتالیا

4Fa

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی                                           مدل:B-383-PLI optika ایتالیا

5Mt

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی                                      مدل:LX-400 Labo America 53/000/000*

6Ta

میکروسکوپ بیولوژی  سه چشمی                                     مدل:OBN-132 kern
آلمان
 55/000/000*

7Mt

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی                                         مدل:EX-30 چین 46/000/000*

8Mt

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی                                         مدل:EX-20

چین 33/000/000*

9Ka

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی                                         مدل:BK-500T2 چین  40/000/000*

قیمت انواع میکروسکوپ‌ اینورت سه چشمی 

1So

میکروسکوپ اینورت بیولوژی سه چشمی                              مدل:MXD-400 چین

2Fa

میکروسکوپ اینورت بیولوژی سه چشمی                              مدل:IM-3 optika ایتالیا

3So

میکروسکوپ اینورت بیولوژی سه چشمی                            مدل:NIB-100 چین 98/000/000*

4Aa

میکروسکوپ اینورت بیولوژی سه چشمی                         مدل:TCM-400 Labo America  103/000/000*

قیمت استریومیکروسکوپ ( لوپ )

5Mt

استریومیکروسکوپ دوچشمی                                            مدل:NSZ-806 چین  75/500/000*

6Mt

استریومیکروسکوپ دوچشمی                                            مدل:NSZ-606 چین  38/000/000*

7Mt

 استریو میکروسکوپ دو چشمی                                          مدل:ZTX-E چین  16/500/000*

8Mt

استریومیکروسکوپ سه چشمی                                          مدل:NSZ-606 چین  45/000/000*

9Fd

استریومیکروسکوپ دوچشمی                                      مدل:SMZ161-BLED motic اسپانیا  58/000/000*

10Fd

استریومیکروسکوپ دوچشمی                                      مدل:SMZ171-BLED motic اسپانیا  65/000/000*

قیمت استریومیکروسکوپ ( لوپ )

11Fd

استریومیکروسکوپ سه چشمی                               
 مدل:SMZ168-TL
motic اسپانیا  60/000/000*

12Fd

استریوزوم میکروسکوپ دوچشمی                       
مدل:SMZ140-FBGG
motic اسپانیا  48/000/000*

13Fd

استریومیکروسکوپ دیجیتال سه چشمی
مدل:DM-143-FBGG
motic اسپانیا  105/000/000*

14Ka

استریومیکروسکوپ دوچشمی دیجیتال مانیتورینگ
مدل:LCD-550
چین 32/000/000*

15Ka

استریو میکروسکوپ سه چشمی
مدل:ST60T2
چین 16/500/000*

16Ka

استریو میکروسکوپ دو چشمی                
  مدل:MSZ-1065-B
چین 42/000/000*

     قیمت میکروسکوپ و دوربین پلاریزان 

1Mt

میکروسکوپ پلاریزان عبوری انعکاسی سه چشمی                مدل:BK Polar T/R چین 100/000/000*

2Zp

میکروسکوپ پلاریزان عبوری , انعکاسی  سه چشمی             مدل:E-200P0L چین 330/000/000*

3So

میکروسکوپ پلاریزان عبوری , انعکاسی  سه چشمی

مدل:MP-720

چین عبوری انعکاسی
MP-720-2
115/000/000*
عبوری
MP-720
75/000/000*

4So

میکروسکوپ پلاریزان عبوری دو چشمی                                   مدل:E-200POL NIKON
ژاپن

5Mt

میکروسکوپ پلاریزان عبوری سه چشمی                              مدل:SK-POL چین 88/000/000*

6Zp

میکروسکوپ پلاریزان عبوری با هد تک چشمی                     مدل:1850  motic اسپانیا

7Ft

میکروسکوپ پلاریزان عبوری با هد سه چشمی
مدل:BA310-POL
 motic اسپانیا 255/000/000*

8Ft

میکروسکوپ پلاریزان عبوری انعکاسی با هد سه چشمی
مدل:BA310-POL
 motic اسپانیا

9Zp

میکروسکوپ پلاریزان عبوری و انعکاسی با هد سه چشمی  با دوربین KEY CAM
مدل:EUM-5500P
LABEX فرانسه 200/000/000*

10Zp

میکروسکوپ پلاریزان عبوری با هد دوچشمی 
مدل:EUM-5000P
LABEX فرانسه 130/000/000*

لیست قیمت انواع دوربین‌های میکروسکوپی به شرح زیر می‌باشد:

 

 ردیف شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (تومان)

        قیمت انواع دوربین 

1Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ و اسکنر لام                                  

با رزولوشن 8 مگا پیکسل

مدل:True chrom 4k PRO

چین 58/000/000*

2Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ با قابلیت فکوس اتومات

با رزولوشن 6 مگا پیکسل

مدل:True chrom AF

چین 46/000/000*

3Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ و اسکنر لام

با رزولوشن 6 مگا پیکسل

مدل:True chrom Metrics

چین 42/000/000*

4Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ و اسکنر لام

با رزولوشن 20 مگا پیکسل

مدل:Microbin 20

چین 30/000/000*

5Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 12 مگا پیکسل

مدل:Microbin 12

چین 18/000/000*

6Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 5 مگا پیکسل

مدل:Microbin 5

چین 7/500/000*

7Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 2 مگا پیکسل

مدل:Microbin 2

چین 7/000/000*

8Mt

اسکنرلام

با رزولوشن 10مگا پیکسل

مدل:Path scan Enabler IV

چین

9Mt

آداپتور موبایل چین

10Aa

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ   

بارزولوشن 5 مگا پیکسل

مدل:iVu TOUCH

Labo America 50/000/000*

11Aa

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ   

بارزولوشن 6 مگا پیکسل

مدل:Vega

Labo America 55/000/000*

12So

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن5 مگا پیکسل

مدل: CCD

TOUPTEK 7/000/000*

13So

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ   

بارزولوشن 10 مگا پیکسل

مدل: TP110000A

TOUPTEK 18/000/000*

14So

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن18 مگا پیکسل

مدل: TP118000A

TOUPTEK 28/000/000*

15Aa

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 20 مگا پیکسل

DELTA PIX دانمارک 80/000/000*

16Bt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 29 مگا پیکسل

AXIOM آلمان

لیست قیمت انواع فتوتیوب (رابط دوربین به هد میکروسکوپ) به شرح زیر می‌باشد:

 ردیف شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (تومان)

                                     قیمت انواع فتوتیوب                            

1Mt

فتوتیوب Exfocus 0.5X-N

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ Nikon سه چشمی                         

چین 7/000/000*

2Mt

فتوتیوب Exfocus 0.5X-O

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ olympus سه چشمی

چین 6/000/000*

3Mt

فتوتیوب Exfocus 0.5X-Z

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ Zeiss سه چشمی

چین 6/000/000*

4Mt

فتوتیوب Exfocus 0.5X-L

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ Leica سه چشمی

چین 6/000/000*

5Mt

فتوتیوب  0.5X

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ های دو چشمی

چین 5/000/000*

7So

لام مدرج میکرومتری با دقت های 0/1,0/01,0.15.0.07  چین 7/000/000*

7So

چین

8So

چین

 

قیمت میکروسکوپ و دوربین از برترین کمپانی‌ها در جدول فوق ذکر شده است.

برای بدست اوردن مشخصات فنی در مورد هر مدل بر روی کلمه  میکروسکوپ کلیک کنید.

هلدینگ KTG متشکل  از سه شرکت کیمیا طب گستر, کیمیا تجهیز غرب و کیمیا تجهیز سکو

ارایه دهنده انواع تجهیزات ازمایشگاهی با بیشترین تنوع و بالاترین کیفیت است.

شماره های تماس عبارتند

44276021

44276022

44276023

44276024

44276025

0912-1223103

0902-4809888(واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
فرم سفارش