قیمت میکروسکوپ و دوربین

تاریخ :ژوئن 11, 2022 نویسنده :لیلا

قیمت میکروسکوپ و دوربین

قیمت میکروسکوپ و دوربین  و انواع میکروسکوپ بیولوژی و تحقیقاتی از کمپانی‌های KERN , OLYMPUSOPTIKA  و چینی را در این صفحه مشاهده می فرمایید. با کلیک روی شرح کالای هریک , با مشخصات بیشتر آن آشنا می شوید.

 

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

 قیمت میکروسکوپ بیولوژی و تحقیقاتی دو چشمی 

1BT

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی
مدل:CX-23 
olympus ژاپن 66/000/000*

2Fa

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی
مدل:B500-BI
optika ایتالیا

3Aa

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی
مدل:LX-400
Labo America 48/000/000*

4Ta

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی
مدل:OBE-112
kern
آلمان

5Ka

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی طرح نیکون
مدل: xsp-150B
Jenus
چین
27/000/000*

6Ka

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی طرح زایس
مدل:xsp-146B
Jenus
چین
24/000/000*

7So

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی                                          
مدل: E100
Nikon ژاپن 65/000/000*

8So

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی طرح نیکونYS100
مدل:N-180M
Novel
چین
22/000/000*

9So

میکروسکوپ بیولوژی دوچشمی طرح نیکونE200
مدل:BM2000
Novel
چین
32/000/000*

10Mt

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی
مدل:EX-30
Sunny

Optical

43/000/000*

11Mt

میکروسکوپ بیولوژی دو چشمی
 مدل:EX-20
Sunny

Optical

 قیمت میکروسکوپ بیولوژی و تحقیقاتی سه چشمی 

1Fa

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

 مدل:B-500-TI

optika ایتالیا

2Fa

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:B-500-TPH

optika ایتالیا

3Fa

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:B-383-PL

optika ایتالیا

4Fa

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:B-383-PLI

optika ایتالیا

5BT

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:CX-23 

olympus ژاپن 70/000/000*

6So

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:E-100 

Nikon ژاپن 65/000/000*

7Mt

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:LX-400

Labo America 53/000/000*

8Ta

میکروسکوپ بیولوژی  سه چشمی

مدل:OBN-132

kern
آلمان
 61/000/000*

9Mt

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:EX-30

چین 46/000/000*

10Mt

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:EX-20

چین 33/000/000*

11Ka

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:BK-5000T2

چین  46/500/000*

12So

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی

مدل:2101BL

چین  15/000/000*

قیمت انواع میکروسکوپ‌ اینورت

سه چشمی 

1Fa

میکروسکوپ اینورت بیولوژی سه چشمی                  مدل:IM-3 optika ایتالیا

2Fa

میکروسکوپ اینورت فلورسنت سه چشمی       
 مدل:IM-3FL4
optika ایتالیا 410/000/000*

3So

میکروسکوپ اینورت بیولوژی سه چشمی                           

مدل:NIB-100

چین 106/000/000*

4So

میکروسکوپ اینورت فلورسنت سه چشمی                           

مدل:NIB-100F

چین 245/000/000*

5Aa

میکروسکوپ اینورت بیولوژی سه چشمی

مدل:TCM-400

Labo America  117/000/000*

قیمت استریومیکروسکوپ ( لوپ )

1Mt

استریومیکروسکوپ دوچشمی                                         

مدل:NSZ-806

چین  80/000/000*

2Mt

استریومیکروسکوپ دوچشمی                                         

مدل:NSZ-606

چین  45/000/000*

3So

 استریو میکروسکوپ دو چشمی                                   

مدل:ZTX-E

چین  10/500/000*

3So

 استریو میکروسکوپ سه چشمی                                   

مدل:ZTX-3

چین  15/000/000*

4Mt

استریومیکروسکوپ سه چشمی

مدل:NSZ-606

چین  50/000/000*

5Fd

استریومیکروسکوپ دوچشمی                                     

مدل:SMZ161-BLED

motic اسپانیا  58/000/000*

6Fd

استریومیکروسکوپ دوچشمی                                     

مدل:SMZ171-BLED

motic اسپانیا  65/000/000*

قیمت استریومیکروسکوپ ( لوپ )

7Fd

استریومیکروسکوپ سه چشمی                               
 مدل:SMZ168-TL
motic اسپانیا  60/000/000*

8Fd

استریوزوم میکروسکوپ دوچشمی                       
مدل:SMZ140-FBGG
motic اسپانیا  48/000/000*

9Fd

استریومیکروسکوپ دیجیتال سه چشمی
مدل:DM-143-FBGG
motic اسپانیا  105/000/000*

10Ka

استریومیکروسکوپ دوچشمی دیجیتال مانیتورینگ
مدل:LCD-550
چین 32/000/000*

11Ka

استریو میکروسکوپ سه چشمی پله ای
مدل:ST60T2
چین 18/000/000*

12Ka

استریو میکروسکوپ دو چشمی                
  مدل:MSZ-1065-B
چین 47/000/000*

13Ka

استریو میکروسکوپ سه چشمی                
  مدل:MSZ-1065-T
چین 53/000/000*

     قیمت میکروسکوپ و دوربین پلاریزان 

1Mt

میکروسکوپ پلاریزان عبوری انعکاسی سه چشمی               

مدل:BK Polar T/R

چین 100/000/000*

2Zp

میکروسکوپ پلاریزان عبوری , انعکاسی  سه چشمی     

مدل:E-200P0L

چین 330/000/000*

3So

میکروسکوپ پلاریزان عبوری , انعکاسی  سه چشمی

مدل:MP-720

چین عبوری انعکاسی
MP-720-2
130/000/000*
عبوری
MP-720
85/000/000*

4So

میکروسکوپ پلاریزان عبوری دو چشمی                             

 مدل:E-200POL

NIKON
ژاپن

5Mt

میکروسکوپ پلاریزان عبوری سه چشمی                         

 مدل:SK-POL

چین 88/000/000*

6Zp

میکروسکوپ پلاریزان عبوری با هد تک چشمی              

 مدل:1850

 motic اسپانیا

7Ft

میکروسکوپ پلاریزان عبوری با هد سه چشمی
مدل:BA310-POL
 motic اسپانیا 255/000/000*

8Ft

میکروسکوپ پلاریزان عبوری انعکاسی با هد سه چشمی
مدل:BA310-POL
 motic اسپانیا

9Zp

میکروسکوپ پلاریزان عبوری و انعکاسی با هد سه چشمی  

با دوربین دیجیتال اختصاصی KEY CAM
مدل:EUM-5500P

LABEX فرانسه 200/000/000*

10Zp

میکروسکوپ پلاریزان عبوری با هد دوچشمی 
مدل:EUM-5000P
LABEX فرانسه 150/000/000*

11Zp

میکروسکوپ پلاریزان عبوری -ارتوسکونیک و کنوسکوپیک با هد سه چشمی با دوربین دیجیتال اختصاصی KEY CAM
مدل:EUM-2000
LABEX فرانسه 170/000/000*

لیست قیمت انواع دوربین‌های میکروسکوپی به شرح زیر می‌باشد:

 

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

        قیمت انواع دوربین 

1Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ و اسکنر لام                                  

با رزولوشن 8 مگا پیکسل

مدل:True chrom 4k PRO

چین 65/000/000*

2Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ با قابلیت فکوس اتومات

با رزولوشن 6 مگا پیکسل

مدل:True chrom AF

چین 55/000/000*

3Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ و اسکنر لام

با رزولوشن 6 مگا پیکسل

مدل:True chrom Metrics

چین 45/000/000*

4Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ و اسکنر لام

با رزولوشن 20 مگا پیکسل

مدل:Microbin 20

چین 40/000/000*

5Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 12 مگا پیکسل

مدل:Microbin 12

چین 20/000/000*

6Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 5 مگا پیکسل

مدل:Microbin 5

چین 10/000/000*

7Mt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 2 مگا پیکسل

مدل:Microbin 2

چین 8/000/000*

8Mt

اسکنرلام

با رزولوشن 10مگا پیکسل

مدل:Path scan Enabler IV

چین

9Mt

آداپتور موبایل چین

10Aa

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ   

بارزولوشن 5 مگا پیکسل

مدل:iVu TOUCH

Labo America 60/000/000*

11Aa

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ   

بارزولوشن 6 مگا پیکسل

مدل:Vega

Labo America 65/000/000*

12So

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن1/3 مگا پیکسل

مدل: CCD

TOUPTEK 5/000/000*

13So

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن5 مگا پیکسل

مدل: CCD

TOUPTEK 8/000/000*

14So

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ مخصوص  میکروسکوپ فلورسنت

بارزولوشن 18 مگا پیکسل

مدل: E3ISPM08300KPC-E3

TOUPTEK 45/000/000*

15So

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ   

بارزولوشن 10 مگا پیکسل

مدل: TP110000A

TOUPTEK 18/000/000*

16So

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن18 مگا پیکسل

مدل: TP118000A

TOUPTEK 28/000/000*

17Aa

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 20 مگا پیکسل

DELTA PIX دانمارک 80/000/000*

18Bt

دوربین تحقیقاتی میکروسکوپ

با رزولوشن 38 مگا پیکسل

Clay way 45/000/000*

لیست قیمت انواع فتوتیوب (رابط دوربین به هد میکروسکوپ) به شرح زیر می‌باشد:

 ردیف شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (تومان)

                                     قیمت انواع فتوتیوب                            

1Mt

فتوتیوب Exfocus 0.5X-N

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ Nikon سه چشمی                         

چین 7/000/000*

2Mt

فتوتیوب Exfocus 0.5X-O

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ olympus سه چشمی

چین 6/000/000*

3Mt

فتوتیوب Exfocus 0.5X-Z

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ Zeiss سه چشمی

چین 6/000/000*

4Mt

فتوتیوب Exfocus 0.5X-L

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ Leica سه چشمی

چین 6/000/000*

5Mt

فتوتیوب  0.5X

جهت نصب دوربین برروی میکروسکوپ های دو چشمی

چین 5/000/000*

7So

لام مدرج میکرومتری با دقت های 0/1,0/01,0.15.0.07  چین 7/000/000*

8So

لام کالیبراسیون چین 7000/000*

9So

چین

 

قیمت میکروسکوپ و دوربین از از کمپانی‌های KERN , OLYMPUSOPTIKA  در جدول فوق ذکر شده است.

برای بدست اوردن مشخصات فنی در مورد هر مدل بر روی کلمه  میکروسکوپ کلیک کنید.

هلدینگ KTG متشکل  از سه شرکت کیمیا طب گستر, کیمیا تجهیز غرب و کیمیا تجهیز سکو

ارایه دهنده انواع تجهیزات ازمایشگاهی با بیشترین تنوع و بالاترین کیفیت است.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید میکروسکوپ و دوربین میکروسکوپ با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند

44276021

44276022

44276023

44276024

44276025

0912-1223103

                                                              قیمت میکروسکوپ و دوربین را از شماره زیر استعلام نمایید:

                                                  0902-4809888(بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
فرم سفارش