جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

اخبار

سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه شرکت الیا...

سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه دو رکن اصلی در تجهیز آزمایشگاه ها به حساب می آید. رعایت اصول ایمنی و زیبایی ظاهری باعث افزایش راندمان کاری در آزمایشگاه می شود.

مافیای دارو در ایران و ناگفته های ه...

افراد مختلفی در سازمان غذا و دارو توسط نهادهای نظارتی بازداشت شدند که این افراد جزوی از زنجیره مافیای دارو بودنداما هم اکنون مجدد به کار خود بازگشته اند.