جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

Real time pcr

Real-time PCR چیست؟

مقدمه‌ای بر Real-time PCR Real-time PCR برای نظارت بر پیشرفت یک واکنش (PCR(Poly Chain Reaction  استفاده می‌شود. این روش امکان اندازه گیری هم زمان محصولات PCR  شامل DNA,RNA,cDNA را فراهم می‌کند. Real-time PCR مبتنی بر…