جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

12 اینچ

الک های استاندارد آزمایشگاهی...

الک های استاندارد آزمایشگاهی الک های استاندارد آزمایشگاهی یا همان غربال است که برای جداسازی اجسام از نظر فیزیکی به اندازه دلخواه بکار می رود. الک آزمايشگاهي چيست ؟ الک يا سرند آزمايشگاهي وسيله ايست…