جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

کیمیا طب گستر

تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی...

تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی با توجه به گستردگی محصولات و کاربردهای آنها در آزمایشگاه ها شامل موارد زیر می باشد: سوکسله، ترازوی آزمایشگاهی، آون، انکوباتور، شیکر الک، رفرکتومتر، اتوکلاو، هودهای آزمایشگاهی،…

تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب...

تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب به قرار زیر هستند: • فیلتر فتومتر و اسپکتروفتومترهای تك پرتوي و دوپرتوي UV/VIS ازکمپانی های PG Instrument آلمان، Unico امریکا،Jenway انگلستان وHach امريكا...   …

تجهیزات آزمایشگاه روغن...

تجهیزات آزمایشگاه روغن: تجهیزات آزمایشگاهی کارخانجات تولید روغن ( آزمایشگاه روغن ) خوراکی و کره و فرآورده ها : 1- ویسکوزیمتر   2- دستگاه نقطه ذوب   3- رفراکتومتر   4- رنسیمت   5- رنگ…

تجهیزات آزمایشگاه لبنی...

تجهیزات لبنی و آنالیز شیر به روش التراسونیک لاکتواستار،کرایوسکوپ(تعیین نقطه انجماد) ،دستگاه سدیمان شیر از کمپانی های Eon و system Measurement بلغارستان .  www.msyst.eu انواع بوتیرومتر ،لاکتودانسیمتر،دکانتور و سانتریفوژمخصوص شير از کمپانی FunkeGerber آلمان ...…

تجهیزات آزمایشگاهی بسته بندی...

تجهیزات آزمایشگاهی بسته بندی: دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به کارخانجات بسته بندی شامل موارد ذیل می باشد : 1-تست عبور بخار آب:  برای حفظ رنگ و طعم و بوی غذا های بسته بندی…

تجهیزات آزمایشگاه سیمان و ساختمان...

تجهیزات آزمایشگاهی سیمان و ساختمان: بالن لوشاتلیه، ویکات گچ، ویکات سیمان، دستگاه تعیین مقاومت خمشی و فشاری و کششی گچ و سیمان، سیمان استاندارد114p ، دستگاه بلین، کاغذ بلین، نمونه گیر سیمان از دپو و…

تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک...

تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های برق و الکترونیک به شرح زیر می باشند:   1 - کلمپ آمپر متر  AC -DC   2 - مولتی متر   3 - ارت سنج   4 - میگر-…

تجهیزات آزمایشگاه مکانیک...

تجهیزات آزمایشگاه مکانیک تجهیزات آزمایشگاه مکانیک شامل : تست خواص مکانیکی، دینامیکی و فیزیکی مواد میباشد.دستگاههای همچون 1- تست کشش 2- تست فشار 3- تست خمش 4- تست ضربه 5- تست پیچش 6- تست خزش…

تجهیزات آزمایشگاه خاک...

تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه خاک : • شیکر برقی الک،الکهای آزمایشگاه خاک تمام استیل،اوگرهای دستی، وسایل نمونه گیر دست خورده ،کاسه گراند، دستگاه حد روانی خاک به روش مخروط،دستگاه تراش خاک،مزور مخصوص هیدرومتری،میکسر هیدرومتری، وسایل تعیین…