جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

کلینیکال

تجهیزات آزمایشگاه کلینیکال بالینی...

تجهیزات آزمایشگاه کلینیکال بالینی تجهیزات آزمایشگاه کلینیکال بالینی شامل موارد زیر است . کلنی کانتر تجهیزات برای شمارش باکتریها از کمپانی POL-EKO لهستان , WTW آلمان, Funke Gerber سوئیس و... www.polekolab.com رفركتومترهاي کلینیکال به صورت چشمی پرتابل و روميزي و تجهیزات …