جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

کشاورزی مدرن

کشاورزی مدرن در ژاپن...

کشاورزی مدرن در ژاپن کشاورزی مدرن در ژاپن موضوع  ویدئو  مزرعه ژاپنی است که در فیلم زیر مشاهده می کنید و در آن برای بهبود محصول از روش های جدید استفاده شده است. مزرعه عمودی…