جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

کارتن و سلولز

تجهیزات آزمایشگاه چوب و کاغذ...

تجهیزات آزمایشگاه چوب و کاغذ تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز صنایع چوب، کاغذ ، کارتن و سلولز به شرح زیر می باشد که بستگی به نوع محصول شما و زیر نظر اداره استاندارد و نظارت میتوانید یک…