جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

ژنتیک

مهندسی بافت و داربست سلولی...

مهندسی بافت و داربست سلولی مهندسی بافت و داربست های سلولی در ترمیم بافت موضوع مطرح شده دنیای پیشرفته می باشد. در این مقاله سعی داریم گزیده ای از مهندسی بافت و داربست های سلولی…

تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک...

تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک: • اسپکتروفتومترهای تك پرتوي و دو پرتوي UV/VIS ازکمپانی های PG Instrument آلمان ، Unico امریکا ،Jenway انگلستان و Hach امريكا... www.unico1.com  www.hach-lange.com • فلیم فتومترهای صنعتی و کلینیکال از کمپانی هایBWB…