جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

پاتولوژی

تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی...

تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی :  تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی به شرح زیر می باشد: این تجهیزات بخشی از لوازم موردنیاز آزمایشات پاتولوژی ودیگر آزمایشات می باشدکه در انواع ایرانی و خارجی موجود می باشند.   1- میکروتوم…