جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

هود چیست

هود شیمیایی و میکروبی...

هود شیمیایی و میکروبی هود شیمیایی و میکروبی دستگاه هایی جهت  تهویه هوای محیط کار  براساس نوع آزمایشگاه ( آزمایشگاه های مواد رادیواکتیو، شیمیایی، بیولوژیک و ... ) متفاوت هستند. هودهای بخار مواد شیمیایی از…