جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

هود شیمیایی

هود شیمیایی و میکروبی...

هود شیمیایی و میکروبی: هود شیمیایی و میکروبی دستگاه هایی جهت  تهویه هوای محیط کار  براساس نوع آزمایشگاه ( آزمایشگاه های مواد رادیواکتیو، شیمیایی ، بیولوژیک و ... ) متفاوت هستند. هود های بخار مواد…