جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

هلدینگ ktg

Real-time PCR چیست؟

Real-time PCR چیست؟ Real-time PCR چیست؟ Real-time PCR برای نظارت بر پیشرفت یک واکنش (PCR(Poly Chain Reaction  استفاده می‌شود. امروزه تکنیک‌های تکثیر و شناسایی اسید‌های نوکلئیک از مهم‌ترین ابزارهای پژوهش‌های زیستی و ژنتیکی به شمار…