جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

نساجی

تجهیزات صنایع چرم و نساجی...

تجهیزات صنایع چرم و نساجی تجهیزات صنایع چرم و نساجی و دستگاه های مرتبط در این آزمایشگاه  به شرح زیر می باشند: 1- دستگاه کشش 2- دستگاه یکنواخت سنج نخ  وفتیله ونیمچه نخ و موئی…