جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

میکروسکوپ نوری چیست

انواع میکروسکوپ های نوری آزمایشگاهی...

 انواع میکروسکوپ: به طور کلی انواع میکروسکوپ شامل میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی است. اساس میکروسکوپ‌ بر دوعدسی همگرا استوار است و عدسی اول با فاصله کانونی در حد چند میلی متر از شیئی، تصویری حقیقی…