جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

صنایع کشاورزی

تجهیزات آزمایشگاه صنایع کشاورزی...

موارد ذیل برای یک آزمایشگاه گیاه شناسی و صنایع کشاورزی لازم و ضروری می باشد: 1- تعیین سطح برگ گیاه 2- محفظه رشد گیاه 3- گراس چمبر 4- اتاقک جوانه زنی 5- رطوبت سنج برگ…