جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

صنایع کاغذ

تجهیزات آزمایشگاه چوب و کاغذ...

تجهیزات آزمایشگاه چوب و کاغذ : تجهیزات آزمایشگاه چوب و کاغذ ، کارتن و سلولز به شرح زیر می باشد که بستگی به نوع محصول شما و زیر نظر اداره استاندارد و نظارت میتوانید یک…