جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

صنایع ژنتیک

تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک...

تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک: • اسپکتروفتومترهای تك پرتوي و دو پرتوي UV/VIS ازکمپانی های PG Instrument آلمان ، Unico امریکا ،Jenway انگلستان و Hach امريكا... www.unico1.com  www.hach-lange.com • فلیم فتومترهای صنعتی و کلینیکال از کمپانی هایBWB…