جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

صنایع لبنی

تجهیزات آزمایشگاه لبنی...

تجهیزات لبنی و آنالیز شیر به روش التراسونیک لاکتواستار،کرایوسکوپ(تعیین نقطه انجماد) ،دستگاه سدیمان شیر از کمپانی های Eon و system Measurement بلغارستان .  www.msyst.eu انواع بوتیرومتر ،لاکتودانسیمتر،دکانتور و سانتریفوژمخصوص شير از کمپانی FunkeGerber آلمان ...…