جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

سیمان و ساختمان

تجهیزات آزمایشگاه سیمان و ساختمان...

تجهیزات آزمایشگاهی سیمان و ساختمان: بالن لوشاتلیه، ویکات گچ، ویکات سیمان، دستگاه تعیین مقاومت خمشی و فشاری و کششی گچ و سیمان، سیمان استاندارد114p ، دستگاه بلین، کاغذ بلین، نمونه گیر سیمان از دپو و…