جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

ذرات سوخته

فیلتر تست سدیمان شیر...

فیلتر تست سدیمان شیر فیلتر تست سدیمان شیر یا همان فیلتر ذرات سوخته از کمپانی ژربر آلمان جهت بررسی آلودگی های احتمالی شیر هنگام حمل ونقل شیر و رعایت نکات بهداشتی بکار می روند. قیمت…