خاک

PH متر خاک چیست؟

PH متر خاک چیست؟ PH متر خاک چیست؟ دستگاه PH متر خاک به عنوان یکی از پرکاربرد ترین دستگاه های تشخیصی برای سنجش میزان اسیدی بودن خاک بشمار می رود. خاک شناسان درجه اسيدى و…