جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تشخیص طبی

تجهیزات آزمایشگاه تشخیص طبی...

تجهیزات آزمایشگاه تشخیص طبی تجهیزات آزمایشگاه تشخیص طبی به شرح زیر می باشد:   1-تجهیزات هماتولوژی آنالایزر   2-تجهیزات اتوآنالایزر بیوشیمی    3-تجهیزات الکترولیت آنالایزر   4-تجهیزات پروتئین آنالایزر   5- تجهیزات یورین آنالایزر  …