جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تجهیز آزمایشگاه صنایع غذایی

تجهیزات آزمایشگاه مواد پروتئینی...

تجهیزات آزمایشگاه مواد پروتئینی تجهیزات آزمایشگاه مواد پروتئینی و فراورده های گوشتی به شرح زیر می باشد: 1-کجلدال ، هضم و تقطیر : جهت اندازه گیری میزان پروتئین 2- سوکسله اتوماتیک : جهت اندازه گیری میزان چربی 3-فیبر…