جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تجهیزات کلینیکال

تجهیزات آزمایشگاهی کلینیکال و بالین...

تجهیزات کلینیکال و آزمایشگاه های بالینی: کلنی کانتر برای شمارش باکتریها از کمپانی POL-EKO لهستان , WTW آلمان, Funke Gerber سوئیس و... www.polekolab.com رفركتومترهاي کلینیکال به صورت چشمی پرتابل و روميزي ودستگاه سدیمانتاسیون از كمپانی Atago و ‍ Ermaژاپن و LP ایتالیا... www.atago.net www.Erma.com انواع…