جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تجهیزات صنایع نساجی

تجهیزات صنایع چرم و نساجی...

تجهیزات صنایع چرم و نساجی تجهیزات صنایع چرم و نساجی در آزمایشگاه  به شرح زیر می باشند: 1- دستگاه کشش 2- یکنواخت سنج نخ  وفتیله ونیمچه نخ و موئی بودن نخ 3- دستگاه اندازه گیری…