جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تجهیزات تحقیقاتی

تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی و تحقیقات...

تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی: • تجهیزات تحقیقاتی شامل کلنی کانتر برای شمارش باکتریها از کمپانی POL-EKO لهستان , WTW آلمان, Funke Gerber سوئیس و... www.polekolab.com • رفركتومترهاي چشمي و ديجيتال و شوري سنج به…