جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تجهیزات آزمایشگاه خاک

تجهیزات آزمایشگاه خاک...

تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه خاک : • شیکر برقی الک،الکهای آزمایشگاه خاک تمام استیل،اوگرهای دستی، وسایل نمونه گیر دست خورده ،کاسه گراند، دستگاه حد روانی خاک به روش مخروط،دستگاه تراش خاک،مزور مخصوص هیدرومتری،میکسر هیدرومتری، وسایل تعیین…