جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تجهیزات آزمایشگاهی

سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه...

سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه یکی دیگر از خدمات هلدینگ KTG   میباشد. با دیدگاه نوین “One-Stop Laboratory Shop” و با هدف ایجاد اعتماد و سیاست های بلند مدت در زمینه واردات و…

تجهیزات آزمایشگاه قند و شکر...

تجهیزات آزمایشگاهی کارخانجات قند و شکر و صنایع وابسته به آن به شرح زیر می باشد: 1- تالا متر   2- ساخارو فلکس   3- رافینو متر   4- رفراکتومتر   5- پلاریمتر   6-…

تجهیزات آزمایشگاه سیمان و ساختمان...

تجهیزات آزمایشگاهی سیمان و ساختمان: بالن لوشاتلیه، ویکات گچ، ویکات سیمان، دستگاه تعیین مقاومت خمشی و فشاری و کششی گچ و سیمان، سیمان استاندارد114p ، دستگاه بلین، کاغذ بلین، نمونه گیر سیمان از دپو و…