جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

انکوباتور چیست

انکوباتور BOD چیست؟

انکوباتور BOD چیست؟ دستگاه انکوباتور BOD برای تعیین نیاز بیولوژیکی اکسیژن و انکوبه کردن نمونه‌ها، در دمای 20 درجه سانتی گراد طراحی شده است. انکوباتور BOD شرايط دمايی كنترل شده‌ای را برای تسریع بخشیدن به…