جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

انواع میکروسکوپ های نوری

میکروسکوپ های نوری آزمایشگاهی...

میکروسکوپ های نوری آزمایشگاهی : میکروسکوپ های نوری آزمایشگاهی شامل میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی است. اساس میکروسکوپ های نوری آزمایشگاهی بر دوعدسی همگرا استوار است و عدسی اول با فاصله کانونی در حد چند میلی…