جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

اندیکاتور

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو...

اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو تست اتوکلاو استفاده از اندیکاتور تست بیولوژیک اتوکلاو  برای بررسی صحت انجام فرآیند استریلیزاسیون توسط دستگاه امری ضروریست. هر ماده ای که دارای یک نشانه قابل مشاهده مانند تغییر رنگ ناشی…