جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

الک

الک و انواع مختلف آن...

الک و انواع مختلف آن : الک و انواع مختلف آن را در مقاله ذیل مورد بررسی قرار می دهیم: الک های لرزشی (رفت و برگشتی) الك های لرزشي مثل الك های ارتعاشي دارای صفحات…

الک های استاندارد آزمایشگاهی...

الک های استاندارد آزمایشگاهی الک های استاندارد آزمایشگاهی یا همان غربال است برای جداسازی اجسام از نظر فیزیکی به اندازه دلخواه می باشند. الک های استیل به علت دارا بودن ویژگی های خاص عنوان الک…