جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

الک های استاندارد آزمایشگاهی

الک های استاندارد آزمایشگاهی...

الک های استاندارد آزمایشگاهی الک های استاندارد آزمایشگاهی یا همان غربال است برای جداسازی اجسام از نظر فیزیکی به اندازه دلخواه می باشند. الک های استیل به علت دارا بودن ویژگی های خاص عنوان الک…