جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمی...

تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمی: تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمی در آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی یکی از محیط های مناسب آزمایشگاهی می باشد که جهت تست کردن اجزای تشکیل دهنده محصولاتی چون سوخت،…

تجهیزات آزمایشگاه تشخیص طبی...

تجهیزات آزمایشگاه تشخیص طبی تجهیزات آزمایشگاه تشخیص طبی به شرح زیر می باشد:   1-تجهیزات هماتولوژی آنالایزر   2-تجهیزات اتوآنالایزر بیوشیمی    3-تجهیزات الکترولیت آنالایزر   4-تجهیزات پروتئین آنالایزر   5- تجهیزات یورین آنالایزر  …

تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی...

تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی :  تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی به شرح زیر می باشد: پاتولوژی بالینی یکی از رشته های تخصصی در علم پزشکی به شمار می رود که در رابطه با شناسایی بیماری بر پایه ی…

تجهیزات آزمایشگاه کلینیکال بالینی...

تجهیزات آزمایشگاه کلینیکال بالینی تجهیزات آزمایشگاه کلینیکال بالینی شامل موارد زیر است . کلنی کانتر تجهیزات برای شمارش باکتریها از کمپانی POL-EKO لهستان , WTW آلمان, Funke Gerber سوئیس و... www.polekolab.com رفركتومترهاي کلینیکال به صورت چشمی پرتابل و روميزي و تجهیزات …

تجهیزات آزمایشگاه زمین شناسی...

تجهیزات آزمایشگاه زمین شناسی تجهیزات آزمایشگاه زمین شناسی شامل انواع میکروسکوپ نوری،استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ­ پلاریزان، شیکر الک، و الک با مش­های مختلف و چکش زمین شناسی، میکرومتر و غیره می‌باشد. از تجهیزات آزمایشگاه زمین شناسی در این…

تجهیزات آزمایشگاه صنایع کشاورزی...

تجهیزاتتجهیزاتتجهیزات آزمایشگاه صنایع کشاورزی تجهیزات آزمایشگاه صنایع کشاورزی شامل موارد ذیل برای یک آزمایشگاه خاک و گیاه شناسی و صنایع کشاورزی لازم و ضروری می باشد:   1- تجهیزات تعیین سطح برگ گیاه 2- تجهیزات…