جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

آزمایشگاه ژنتیک

تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک...

تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک : تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک شامل : • اسپکتروفتومترهای تك پرتوي و دو پرتوي UV/VIS ازکمپانی های PG Instrument آلمان ، Unico امریکا ،Jenway انگلستان و Hach امريكا... www.unico1.com  www.hach-lange.com • فلیم فتومترهای…