آزمایشگاه نانوتکنولوژی

تجهیزات آزمایشگاه نانو تکنولوژی...

تجهیزات آزمایشگاه نانو تکنولوژی تجهیزات آزمایشگاه نانو تکنولوژی به شرح زیر می باشد, با کلیک روی کلمات نارنجی رنگ از اطلاعات بیشتری در مورد کالای مذکور بهره مند میشوید. 1-اسپکتروفتومتر   2-آسیاب گلوله ای  …